Ce mai zic… discipolii lui Guguță?

0
98

Fiecare literatură națională își prefigurează eroii săi, pornind de la specificul și particularitățile sale. Printre personajele care au cucerit inimile copiilor din întreaga lume, care a fascinat generații de copii începând cu anii ”70 a fost Guguță al lui Spiridon Vangheli. Anume despre Dumnealui, acest înger al copiilor, am și conversat cu învățătoarea Andriana Gorceag de la Școala primară din orașul Florești, grad didactic întâi.

— Care este, la opinia DVS universul „tatălui” lui Guguță?
— Spiridon Vangheli este printre puținii scriitori naționali care s-a lăsat prins de mrejele literaturii pentru copii. El povestește despre un copil, prin intermediul căruia valorifică un întreg univers – universul complex al Copilăriei. Concepând un erou pozitiv, autorul scoate în prim plan- plan calitățile lui sufletești, pe care anexează acțiunile, așa numite „isprăvi” ale lui Guguță, efectuate în numele oamenilor, al consătenilor săi, în numele binelui și al adevărului. Scriitorul a reușit să surprindă cu mult rafinament puritatea și spiritul pueril. Copilul lui Vangheli parcă este apărat de toate cele rele. El trece prin viață, asimilând înțelepciunea și bunătatea.

— Guguță este un erou-copil, ori erou-copilul din noi?
— Guguță este un erou deosebit prin calitățile sale umane. El, zi de zi se află într-o lungă călătorie de inițiere, de cunoaștere și înțelegere a lumii în toată complexitatea ei. Curiozitatea eroului nu este una simplă, ci e și o încercare de a pătrunde esența lucrurilor, iar uneori chiar de a le explica geneza. Captivează și surprind intențiile lui Guguță de a reface lumea prin isprăvile sale. Scopul autorului fiind crearea unui univers adecvat copilăriei în toată plinătatea ei. Guguță vine să descopere și să cunoască lumea și s-o facă mai bună, mai frumoasă, exemplele lui de a se comporta și de a acționa îi contaminează și pe ceilalți copii să încerce activități benefice.
Guguță este un personaj net deosebit, caracterizat de concepțiile sale de viață, în care pe primul loc se situează altruismul pentru semeni, dragostea de viață, de natură, de pământul natal, anume această calitate îl distinge pe eroul lui Vangheli.

— Spiridon Vangheli-scriitorul ne dă sfaturi?
— Spiridon Vangheli pune accentul nu doar pe soluționarea problemelor aflate în centrul poveștilor cu Guguță, scriitorul ni-l prezintă într-un univers aproape echivalent cu cel real, dar îl zugrăvește prin prisma filosofiei infantile. Vangheli îl dotează pe Guguță cu cele mai nobile calități ale copilului, în mod special bunătatea și solicitudinea. Intențiile copiilor de a se implica sincer în evenimentele cotidiene, de a fi de ajutor celor din jur – iată calitatea pe care scriitorul ar dori să o mențină.

— Guguță este cunoscut în lume?
— Isprăvile lui Guguță au cucerit popularitatea copiilor de pe toate continentele, fiind traduse în peste 38 de limbi și suportând 68 de ediții, astfel Guguță de mult nu mai este doar un personaj, el a devenit o marcă a lumii în care trăim.

— Ce vârstă are domnul Vangheli?
— Anul acesta Spiridon Vangheli a marcat 90 ani. Personajul Guguță – 55 ani. Teatrul „Guguță” – 30 ani. E un frumos prilej de a ne aduna sub căciula lui Guguță cu proiectul educațional „Și eu sunt Guguță”. Fondatorii proiectului fiind Instituția Privată Liceul „Da Vinci” Chișinău, în persoana dnei Silvia Ceban și cadre didactice din R Moldova și România. Astfel sub căciula lui Guguță s-au adunat cadre didactice din Școala Primară Florești, Instituția Privată Liceul „Da Vinci “, mun. Chişinău, Liceul Teoretic „Carmen Sylva”, Eforie, Eforie Sud, județul Constanța, România, Școala Gimnazială nr. 1 Tuzla, județul Constanța, România, Școala Profesională „George Coșbuc „, Medieșu Aurit, IP LICEUL TEORETIC „Onisifor Ghibu”Orhei, Școala Primară ” Spiridon Vangheli”, mun. Chișinău, Instituţia Privată LCI “Prometeu-Prim”, mun. Chişinău în parteneriat Lungu Gabriela, director ,Teatrul Municipal de Păpuşi „Guguţă”. Perioada de realizare fiind 1 septembrie – 31 noiembrie 2022. Drept obiectiv fiind: colaborarea la nivel transnaţional în vederea dezvoltării competenţei de lectură prin abordări inter şi transdisciplinare la elevii claselor primare valorificând opera lui Spiridon Vangheli.

— Ce obiective se urmăresc?
— Obiective sunt multe: Abordarea integrată a operei marelui scriitor în conducerea activităţii copilului spre investigare, documentare, cercetare şi aplicare practică; Familiarizarea copiilor cu o concepţie unitară asupra literaturii lui Spiridon Vangheli prin exersarea puterii de creativitate; Antrenarea copiilor în activităţi de grup educaţional; Sporirea gradului de socializare al elevilor prin activităţi comune; Implicarea părinţilor şi altor factori educaţionali în formarea şi dezvoltarea interesului pentru acest eveniment de importanţă transnaţională prin realizarea unor sarcini de lucru din cadrul proiectului.

— Cine sunt beneficiarii?
— Beneficiarii proiectului fiind 467 elevi și 23 cadre didactice. Proiectul și-a propus drept realizare 5 ateliere de activitate: Să-l cunoaştem pe Guguţă – unde timp de o lună am lecturat cartea „Isprăvile lui Guguță” ca mai apoi să realizăm un test – quizizz în baza celor lecturate. Atelierul de creație și atelierul de scriere urmează să realizăm desene, colaje și scrisori argumentative. Încheie proiectul vizita la teatrul „Guguță” pe 27 noiembrie în zi jubiliară.

— Ce ne puteți zice despre elevii implicați în proiect?
— Luna octombrie pentru elevii clasei a IV-a D și II-F al Școlii Primare Florești a fost una cu surprize, am avut în vizită un grup de profesori de la Liceul „Carmen Sylva” Eforie Sud România, partenerii proiectului „Și eu sunt Guguță”, astfel sub căciula lui Guguță am demonstrat că și noi suntem Guguță… mărinimoși, harnici, curajoși și săritori la nevoie. Am redat prin cuvânt, dramatizare și dans cunoștințele acumulate timp de două luni lecturând cartea lui Spiridon Vangheli „Isprăvile lui Guguță”. Partenerii noștri de proiect au rămas încântați de Guguțeii din Școala Primară Florești. Am făcut schimb de lucrări și emoții de excepție. Expoziția de lucrări plastice a fost apreciată atât de partenerii proiectului cât și de elevii instituției noastre. Nu am ratat să demonstrăm ospitalitatea și frumusețea meleagului nostru vizitând Lumânarea Recunoștinței, Cetatea Soroca, Mănăstirea Cosăuți.

— Ce înseamnă pentru DVS acest proiect?
— Orice proiect este o nouă treaptă de succes, de prietenie, de activități și lucruri frumoase. Aceste mici bucurii ce le avem în cadrul proiectului la sigur vin din dragostea inocentă și puerilă a lui Guguță pentru lumea înconjurătoare. Putem afirma cu certitudine: Și eu sunt Guguță.

— Mulțumesc pentru discuție. Mulțumesc lui Guguță!

Elena Spinei

PUBLICITATE