Redacția

NATALIA VRANCEAN
director, redactor șef

NATALIA IACUBOVICI
secretar de redacţie, design

CRISTINA TOPALĂ

redactor șef-adjunct

REDACTORI

NINA NECULCE

ELENA  ȚÎRDEA-SPINEI

ALA BUGAI

SERGIU TOPALĂ

redactor web

MARIA PRISACARI

agent publicitate