Minunile bibliotecii ocnițene

0
204

Aprilie ne aduce odată cu frumosul timp sărbătoarea Ziua Internațională a Bibliotecarului, care coincide, de altfel, cu Ziua Internaţională a Cărţii şi a Dreptului de Autor. Această zi evidențiază importanța lecturii, artei, culturii şi rolul bibliotecii în societate.

Mulți oameni, care au devenit personalități marcante, și-au pornit visul răsfoind cartea de la bibliotecă. Bibliotecarul e omul care ghidează cu multă îndemânare și creativitate spre drumul descoperirilor.

În ziua de 23 aprilie 2021, redacția „Ziarul Nostru”, la invitația distinsei doamne Angela Crucichevici, șefa Secției Cultură Ocnița, a poposit în lumea magică a Bibliotecii orășenești „Emil Loteanu”. Am scris cuvântul „magică” având în vedere sensul propriu al cuvântului, căci din prag, cum am pășit, am rămas uimiți de cele văzute.

Prima atracție ce ne-a uimit prin frumusețe și inventivitate a fost fântâna din cărți, căreia nu i se vede adâncul, numită „Pilonul Cunoștințelor”, și Tronul Cunoștințelor, Intelectului și Înțelepciunii”. Este interesantă fiecare sală din bibliotecă și orice ușă care se deschide prezintă surprize noi, dar cele mai plăcute sunt doamnele bibliotecare, amabile și adevărate profesioniste. Multe dintre lucrările de decor au fost create din materiale reciclabile de către angajații bibliotecii, care dau dovadă de iscusință și gândire inovatoare. Bibliotecarii inventează grădini de poveste, lădițe cu basme și alte „minuni” pentru a crea acel paradis al cărții și a trezi dorința copiilor de a lectura cât de puțin, dar zilnic.

Un loc important în bibliotecă reprezintă Centrul „Info-Relax” pentru copii, Sala Lecturilor, Sala minorităților naționale care a fost deschisă printre primele în republică și desigur Muzeul Istorico-Etnografic Ocnița – un spațiu despre care vom scrie cu altă ocazie frumoasă, menționând în aceste rânduri, că aici se păstrează numeroase exponate, iar cel mai prețios este desigur colecția de cărți rare. Una dintre cele mai neobișnuite, reprezintă o carte „liliput”. Într-o frază de concluzie: mai rar vezi prin țară o bibliotecă atât de creativă!

Ludmila TALMAZAN, reporteră „Ziarul Nostru”

Omagiu Măriei Sale Biblioteca

Această zi frumoasă, Ziua Profesională a Bibliotecarului, este importantă nu numai pentru bibliotecari, dar și pentru toți angajații domeniului culturii din raionul Ocnița. Pentru că suntem o familie unită, în care ne sprijinim umăr de umăr, am convenit cu membrii consiliului administrativ al secției Cultură, bibliotecarii șefi ai instituțiilor bibliotecare din teritoriu să aducem un omagiu acestei frumoase și nobile profesii, despre care nu toți conștientizează ce însemnătate mare are.

O bibliotecă nu înseamnă doar o instituție la care deschizi ușa și citești o carte, o bibliotecă este un sistem bine unit, calculat și orientat ca să culturalizeze omul. Un om de cultură nu este doar pentru a interpreta un cântec sau a recita o poezie. Să înnobilezi acestă profesie este o valoare pentru fiecare care alege acest drum. Vreau să mulțumesc tuturor angajaților din domeniul culturii, în deosebi angajaților bibliotecilor publice teritoriale pentru aportul adus în promovarea, valorificare identității naționale și culturale.

Chiar dacă suntem în pandemie, într-un regim special de lucru, pentru anul 2021, Secția Cultură a Consiliului Raional Ocnița, și-a pus ca scop prioritar să meargă înainte și să promoveze valorile culturale ale raionului, să valorifice frumosul, arta, tot ce ne caracterizează ca neam.

Un obiectiv propus în perioada sărbătorii Sfintele Paști este inițierea și semnarea acordului de colaborare între Secția Cultură a Consiliului Raional Ocnița și redacția periodică „Ziarul Nostru” din orașul Soroca, pentru a ne demonstra capacitățile pe care le avem, să le vadă întreaga republică. Mănunchiul de angajați care activează în domeniul culturii din raionul Ocnița este alcătuit din oameni cu creativitate, plini de viață, care activează având în spate susținerea organelor de administrare publică din teritoriu și susținerea conducerii raionului.

Vreau să exprim sincere mulțumiri, urări de sănătate, voie bună și prosperitate, cu ocazia sărbătorilor pascale, Consiliului Raional Ocnița, în deosebi domnului președinte Iurie Plopa, doamnei deputată în Parlamentul Republicii Moldova, Irina Lozovan, consilierilor raionali, tuturor primarilor din localitățile raionului, pentru faptul că suntem susținuți, ajutați financiar și îi invităm să fie întotdeauna alături de noi, pentru ca domeniul culturii să poată activa în deplină capacitate.
          Angela CRUCICHEVICI, Șefa Secției Cultură a Consiliului Raional Ocnița

Istoria Bibliotecii orășenești „Emil Loteanu”, Ocniţa

Pe parcursul anilor, instituția a trecut prin multe perioade, fiind receptivă la toate schimbările social-economice ale timpului. Înființată în anul 1945, biblioteca Ocniţa a evoluat la început, confirmându-se ca instituţie de iluminare culturală şi informaţională a locuitorilor orăşelului. Conform statisticii din 1947, centrul raional Ocniţa dispunea de o bibliotecă raională, care la 15 noiembrie 1947 număra 4 878 cărţi. La 1 iulie 1947 s-a deschis Biblioteca pentru copii. Unul din primii organizatori ai bibliotecii  raionale a fost Vera Timinscaia – Gluşchevici.

În anul 1960 pentru prima dată a fost deschis accesul liber la fondul de carte, ceea ce a oferit cititorilor posibilități largi de a consulta publicațiile direct la raft şi de a alege  personal  cartea  necesară. Mai mult de patru decenii Biblioteca a fost amplasată în încăperi reamenajate, publicațiile erau aranjate pe rafturi în două rânduri din insuficiența de spațiu.

În anul 1991 devine Bibliotecă publică orășenească, păstrându-i-se funcția metodologică pentru bibliotecile publice din raionul Ocnița. În clădirea fostului Comitet raional de partid a fost amplasată biblioteca cu toate subdiviziunile ei. Această hotărâre a autorităților publice locale a fost  un colac de salvare pentru lumea cititoare de la Ocnița. Reamplasarea bibliotecii într-o clădire nouă,  spațioasă a avut un avantaj real pentru  dezvoltare. 1005 m² aflați la dispoziţie au asigurat spațiu suficient pentru cele 74 937 volume de carte şi periodică, deţinute  pe atunci de bibliotecă.

În toamna anului 2015 biblioteca a aderat la Programul Național Novateca. În ianuarie 2017 a fost aprobată Decizia Consiliului orășenesc Ocnița Cu privire la conferirea numelui „EMIL LOTEANU” Bibliotecii orășenești Ocnița în semn de recunoștință pentru cel care a fost Emil Loteanu – Omul, Regizorul, Actorul, Poetul și Ocnițeanul a cărui nume va rămâne în Panteonul Culturii Naționale și Universale. La 01.01.2020  patrimoniul  informațional  al bibliotecii a fost constituit din 56878 exemplare.

Profesia noastră este cea mai minunată

Biblioteca mileniului III trebuie să fie una atractivă pentru utilizatori, de aceea ne străduim ca acest spațiu să fie un loc plăcut. Avem un colectiv format din 15 angajați, un colectiv unit, care tot timpul tinde spre ceva nou. Biblioteca dispune de un Centru pentru copii, Centru de formare profesională continuă „Nord-Ocnița”, o sală de lectură, două oficii de împrumut și Muzeul aferent bibliotecii.

Profesia noastră este cea mai minunată. Este foarte important când omul își alege o profesie pe plac. Trebuie să primești plăcere de la lucrul pe care îl faci zilnic, să nu fie o povară, dar să-l faci bine, cu responsabilitate și dragoste.

În această perioadă de autoizolare a oamenilor, cartea este un refugiu de la toate problemele. Cartea este cea mai importantă în creșterea spirituală. Îmi amintesc de copilăria mea, de biblioteca din sat. Aroma cărților era ca un elixir ademenitor. Posibil că de atunci se trage dragostea mea pentru această ocupație.

Biblioteca orășenească „Emil Loteanu” Ocniţa are grijă să-și contureze  existența și locul său în comunitate prin inițiative, diverse servicii moderne, activități de suflet, crearea parteneriatelor cu actorii din comunitate, oferind gratuit produse de valoare spirituală locuitorilor orașului şi consolidându-şi  imaginea pozitivă în comunitatea ocniţană.

Maia TARABAN, șefa Bibliotecii orășenești „Emil Loteanu” Ocniţa

Totalurile Concursului  Raional  „Paradisul  Lumii pus pe raft- Biblioteca”, consacrat  Zilei Bibliotecarului şi a Zilei Mondiale a Cărții

La data de 16.04.2021 a fost lansat oficial Proiectul cultural „Paradisul  Lumii pus pe raft – Biblioteca”, cu următoarele obiective: promovarea imaginii bibliotecii publice în comunitate; atragerea comunității şi utilizatorilor la lectură şi literaturii în societate;  asigurarea accesului la resurse informaționale.

În cadrul activității solemne dedicate Zilei Mondiale a Cărţii şi a Zilei Bibliotecarului  au fost anunţate  următoarele rezultate:

Locul III – Biblioteca Publică, com. Grinăuţi- Moldova, șef – Alla Covali;

Locul III – Biblioteca Publică, com. Ocniţa, șef – Liudmila Vornicesco;

Locul III – Biblioteca Publică  s. Paladea, șef – Silvia Lazăr;

Locul II – Biblioteca Publică  s. Corestăuţi, șef – Liubovi Batîri;

Locul II – Biblioteca Publică or. Otaci; director – Lilia Balta;

Locul I – Biblioteca Publică s. Mihălăşeni, șef – Tatiana Curararu.

Premiul Mare – Biblioteca Publică Orăşenească „Emil Loteanu”, Ocniţa, Director – Maia Taraban.

Toate Bibliotecile Publice au fost menționate cu Diplome de participare.  Bibliotecile învingătoare la concurs au fost premiate cu Diplome, trofee, cadouri de preţ, premii băneşti și cele mai alese urări de sănătate și prosperitate.

Felicitări!!!
Secția Cultură Ocnița

PUBLICITATE