Festivalul colivei

0
88

Promovarea valorilor naționale și general–umane este una dintre marile misiuni ale școlii, or școala nu educă ingineri, savanți, medici…, ci Oameni. Printre aceste valori sunt și Credința, Datina strămoșească.

LT”Alexei Mateevici”, în parteneriat cu parohia ”Acoperământul Maicii Domnului”, mai mulți ani la rând organizează diferite activități, prin care educă dragostea de Neam, Credință, Trecut. Una dintre aceste activități este Festivalul colivei, care a ajuns la ediția a II-a. Acest festival se desfășoară anual în cadrul decadei dedicate părintelui spiritual al liceului, poetului și preotului A.Mateevici. Fiecare clasă pregătește o mini-expoziție în centrul căreia se află coliva. După parastasul slujit de pr. Roman Botezat, paroh al bisericii ”Acoperământul Maicii Domnului” și profesor de religie, oficiat în memoria lui A. Mateevici, a înaintașilor culturii noastre și a profesorilor, trecuți în lumea celor drepți, care au activat în această instituție, membrii cercului de religie, condus de preoteasa Elena Botezat, profesoară de religie, au prezentat spectacolul despre originea colivei. Spectatorii – enoriași, profesori și elevi din liceu, dar și bibliotecarii din raion, au rămas profund impresionați de varietatea împodobirii colivelor, de dragostea și respectul pe care-l manifestă elevii pentru tradiția creștinească a neamului nostru.

Oaspete de onoare la festival a fost scriitorul Ion Iachim.

Larisa Grubîi

PUBLICITATE