Alexei Vasilean: Am reușit să soluționăm multe probleme, dar nu ne putem opri aici

0
72

Anul care se sfîrșește a fost o continuare a misiunii pe care mi-am asumat-o de la începutul mandatului și anume aceea de a contribui la dezvoltarea raionului și la asigurarea unor condiții mai bune de viață pentru locuitorii raionului Drochia.

 • Cum apreciați activitatea Consiliul Raional în acest an?

Țin să accentuez faptul că, majoritatea realizărilor, inclusiv din anul 2021, nu ar fi fost posibile fără susținerea și implicarea consilierilor în Consiliul raional Drochia, instituțiilor din subordinea Consiliului raional și a întregului aparat de specialitate, împreună cu care am format o adevărată echipă.

În anul curent, activitatea a fost axată pe: încheierea unor parteneriate pentru dezvoltare; investiții în infrastructură și în dotarea institutuțiilor publice; lupta cu pandemia.

 • Cât de mult a afectat pandemia activitatea Consiliul Raional, dar și bugetul?

Cu regret și în anul 2021, cursul activităților determinat de pandemia COVID-19 a influențat viața tuturor. Însă, în pofida distanțării sociale impuse de pandemie, administrația raionului a continuat se funcționeze. Am reușit să obținem rezultate frumoase, grație dedicației echipei, care au dat dovadă de multă flexibilitate, răbdare și implicare.

Am pus accent pe consolidarea capacităților digitale ale autorității publice, astfel încît să putem continua activitatea în mod eficient și sigur. În perioada de referință, din bugetul raional, au fost alocate 232220,0 lei, pentru procurarea medicamentelor și produselor parafarmaceutice în scopul asigurării serviciilor de calitate în Secția COVID din cadrul IMSP ,,Spitalul raional Drochia ,,Nicolae Testemițanu”.

 • În ce măsură s-a reușit să realizați cele planificate, de când sunteți în funcție?

În toată această perioadă, de la preluarea mandatului (26.11.2021), am fost preocupat de asigurarea unui echilibru pentru proiectele pe care mi le-am propus, or, sunt în fruntea acestui raion pentru a nu dezamăgi drochienii.

Astfel, în toată arhitectura a ceea ce reprezintă activitatea Consiliului raional Drochia, am pornit de la ideea, formării unui buget care să răspundă nevoilor cetățenilor raionului și direcționat în investiții. În toate, am urmărit dezvoltarea social-economică a unității administrativ-teritoriale de nivelul doi pe care o reprezint, precum și creșterea calității vieții drochienilor. Eu și echipa mea, spunem că, am reușit, iar cifrele de mai jos, vorbesc de la sine:

 • 50,0 mii lei pentru dotarea parțială cu fondul de carte a bibliotecilor din localitățile raionului;
 • 293,2 mii lei pentru reparații capitale la I.P. Scoala de muzică pentru copii din orasul Drochia;
 • 15,0 mii lei pentru efectuarea lucrărilor de reparație la sala de dans și ajustarea geamurilor recent instalate la IP Scoala de arte din s. Pelinia,
 • 100,0 mii lei, IP Gimnaziul s. Gribova, pentru efectuarea lucrărilor de reparație a sistemului de încălzire a blocului alimentar, sălii de sport, vestiarului și cabinelor școlare;
 • 58,0 mii lei, IP Gimnaziul „Boris Coșciug” s. Dominteni, pentru achiziționarea materialelor de construcție necesare efectuării lucrărilor de reparație a pardoselei la sala de mese a cantinei din cadrul instituției;
 • 51,0 mii lei, IP Gimmnaziul s. Zgurița, pentru efectuarea lucrărilor de reparație a cabinetelor de educație tehnologică a instituției;
 • 45,0 mii lei, IP Gimnaziul „Nicolae Testemițanu” s. Ochiul Alb, pentru efectuarea lucrărilor de renovare și dotare a cabintelor de fizică și chimie;
 • 22,0 mii lei, IP Gimnaziul s. Mîndîc, pentru efectuarea lucrărilor de racordare a rețelei electrice la instituție;
 • 500,0 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente transportării elevilor în lunile septembrie – decembrie 2021.
 • 257,3 mii lei, pentru finanțarea echipei FC „Speranța” or. Drochia în cadrul Campionatului Republicii Moldova la fotbal, Cupa Republicii Moldova la fotbal,
 • 18,6 mii lei, Clubului cultural-sportiv „HAI TAUR” pentru participarea în cadrul campionatelor republican la JUDO si SAMBO
 • 50,0 mii lei, s. Miciurin, pentru efectuarea lucrărilor de proiectare la construcția gazoductului de presiune medie;
 • 50,0 mii lei, s. Zgurița, pentru efectuarea lucrărilor de proiectare la gazoductul de presiune joasă;
 • 240,0 mii lei, contrinuție la efectuarea lucrărilor de reparație a sediilor și amenajarea teritoriului Secției Situații Excepționale a raionului Drochia și 60,0 mii lei pentru dotarea sălii de forță a Unității de Salvatori și Pompieri a Secției Situații EXcepționale a raionului Drochia;
 • 260,0 mii lei pentru efectuarea lucrărilor de termoficare a Instituției de Educație Timpurie s. Dominteni;
 • organizarea și desfășurarea activităților culturale în teritoriul raionului;
 • contribuție la implementarea proiectului de iluminare stradală a comunei Hăsnășenii Noi (300,0 mii lei), Baroncea (250,0 mii lei), Antoneuca (100,0 mii lei), Palanca (50,0 mii lei);
 • 200,0 mii lei, contribuție la implementarea Proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în orașul Drochia” finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul GIZ;
 • 200,0 mii lei pentru constrcuția a 10 fîntîni de mina și a unei fîntîni arteziene în comuna Palanca;
 • 125,0 mii lei, contribuție la implementarea proiectului de alimentare cu apă în satul Mîndîc;
 • 100,0 mii lei, contribuție la gazificarea casei de cultură din satul Gribova;
 • 90,0 mii lei pentru reparația blocului alimentar la IET „Ghiocel” și contribuție la implementarea Proiectului privind procurarea atributelor sportive pentru terenul de fitness în aer liber, implementat de către grupul de inițiativă în s. Șuri;
 • 50,0 mii lei, contribuție la amenajarea unui teren de joacă pentru copii în s. Drochia, etc.

La demersul meu, din bugetul de stat, au fost alocate:

 • 1,0 mln lei, pentru „Reparația secției pediatrie a IMSP „Spitalul raional Drochia „Nicolae Testemițanu”.
 • 700,0 mii lei, pentru Lucrările de reparație în sala de gimnastică ritmică, în sala de dans și a unui bloc sanitar în subsolul clădirii I.P. Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” din orașul Drochia, etc
 • Ce ați fi dorit să se realizeze până acum în raion, dar nu a fost posibil din cauza situației actuale?

Cred că, modernizarea infrastructurii în educație și sănătate, precum și dotarea instituțiilor publice din domeniile respective. La acest capitol, avem încă de muncit.

 • Cum stă Consiliul Raional la capitolul transparență?

Oamenii au așteptări tot mai mari de la autoritățile publice și își doresc realizări concrete și durabile pentru nevoile lor reale.

Iar transparența instituțională, așa cum prevede și cadrul normativ, este un mecanism care asigură încrederea cetățenilor în instituțiile statului. Personal, în calitate de președinte al raionului, utilizez rețelele de socializare, ca mijloc de comunicare cu locuitorii raionului. O soluție care asigură transparența și informarea într-un timp scurt. În acest mod, drochienii sunt încurajați să comunice cu autoritatea publică de fiecare dată cînd este necesar.

Desigur, că și pe pagina oficială a Consiliului raional Drochia www.drochia.md cetățenii pot urmări activitatea Consiliului raional, decizii, dispoziții, anunțuri etc.

 • Care este situația la capitolul infrastructură și anume reparația drumurilor?

Potrivit deciziei Consiliului raional Drochia nr. 1/8 din 05.03.2021 a fost aprobat Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier raional pentru anul 2021, în sumă de 14891,9 mii lei. Practic, au fost finalizate lucrările de întreținere a drumurilor publice de interes raional.

 • Care este situația în cele peste 40 de instituții de învățământ din raion?

Cît privește situația în educație, țin să menționez că, instituțiilor publice le-au fost alocate mijloace financiare, din bugetele de stat și raional, pentru lucrări de reparație și pentru dotare. De asemenea, din bugetul raional, în acest an, au fost alocate mijloace financiare în sumă de 800,0 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor aferente transportării elevilor.

Totuși, cea mai mare problemă cu care se confruntă instituțiile de învămînt din raion, ține de lipsa cadrelor didactice, de fapt, o problemă comună tuturor instituților de învățământ din republică.

 • Câți bani a alocat Consiliul Raional pentru sănătate ?

Și în acest an, din bugetul raional, au fost alocate mijloace financiare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și pentru dotarea instituțiilor medico-sanitare publice din raion, inclusiv:

– 153,0 mii lei pentru realizarea lucrărilor de reparație și restabilire a funcțiunii ascensorului din incinta clădirii IMSP Centrul de Sănătate or. Drochia „Anatolie Manziuc”,;

– 171148,0 lei pentru construcția conductei de gaze natural și conectarea Oficiului de Sănătate Nicoreni,

– 59,2 mii lei, IMSP „Centrul de Sănătate Pelinia”, dupa cum urmează: 48,0 mii lci, pentru procurarca analizatoruluihematologic; 11,2 mii lei, pentru procurarea analizatorului pentru urină automat;

50,0 mii lei, IMSP „Centrul de Sănătate Zgurița”, după cum urmează: 20,0 mii lei, finisarea lucrărilor de reparație a instituției; 30,0 mii lei pentru schimbarea geamurilor la clădirea instituției OMF Popeștii de Jos;

50,0 mii lei, IMSP „centrul de Sănătate Chetrosu”, pentru efectuarea lucrărilor de reparație a sălii de procedure și schimbarea ușilor din instituție (10 uși);

– 28,0 mii lei, IMSP „Centrul de Sănătate Gribova”: 17,0 mii, procurarea unei centrifuge de laborator;  8,0 mii lei – procurarea unui calculator cu imprimnată; 30,0 mii lei – procurarea a 3 saltełe, etc.

 • De ce proiecte a beneficiat raionul anul acesta?

Consiliul raional Drochia cooperează productiv cu Primăria (Stadt) Oberhausen din Germania. Drochia este unica localitate din țară care este inclusă în Programul MULTI din care fac parte 15 țări. În cadrul parteneriatului am implementat Proiectul Comunal Corona Solidarity Package 2020 în valoare de aproximativ 25 mii Euro finanțat de Engagement Global.

Datorită proiectului au fost achiziționate și transmise Spitalului Raional Drochia „Nicolae Testemițanu”: 1 analizator hematologic, 1 defibrilator, 3 electrocardiografe, 7 monitoare de monitorizare a funcțiilor vitale și 1160 măști FFP2. Medicii din Drochia și Oberhausen au făcut schimb de experiență și informații privind pandemia în cadrul a două videoconferințe on-line.

De asemenea, am vrea să mulțumim Primăriei Oberhausen (și pompierilor) pentru donația a 7 aparate automate de ventilație (aparat respirator portabil Medumat Standart A), Doamnei Stela Golovatiuc (broker ”Amazon Logistic” S.R.L.) pentru suport gratuit la perfecționarea actelor și procedurilor vamale și Doamnei Mariana Roth (Solingen) pentru traducerea actelor.

Iar recent, IMSP „Spitalul raional Drochia „Nicolae Testemițanu” a beneficiat de o ambulanță reanimobilă.

Ce acorduri de colaborare și înfrățire au fost încheiate ?

Având în vedere importanța acordurilor de colaborare și înfrățire, am încheiat acorduri de colobarare între Raionul Drochia cu Raionul Cernăuți (Ucraina). De asemenea, au demarat procedurile neceare în vederea stabilirii relațiilor de cooperare și înfrățire cu Județul Iași (România) și autorități publice din Federația Rusă.

 • Dacă ar permite bugetul, care ar fi un domeniu mai prioritar de susținut?

Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Drochia, aprobată pentru anii 2021 – 2030, servește drept instrument pentru implementarea activităților întru modernizarea raionului. Dar, cred că, cel mai prioritar ține de dezvoltarea potențialului turistic în raion.

Astfel, ne-am propus implementarea proiectului „Îmbunătățirea atractivității turistice din Regiunea de Nord a Republicii Moldova, prin reabilitarea conacelor din raionul Drochia”, costul căruia se estimează la 20 milioane lei. În acest sens, a fost depusă cererea de finanțare la Agenția de Dezvoltare Regională Nord și a trecut deja 2 etape.

 • Cum vedeți raionul peste un an?

Îmi doresc ca prin efort comun cu comunitatea drochiană și prin absorbția de fonduri investiționale să continuăm dezvoltarea raionului Drochia. Am reușit să soluționăm multe probleme, dar nu ne putem opri aici. Vom merge mai departe, împreună, pentru că avem proiecte concrete dar și energie necesară pentru a le pune în aplicare.

Îmi doresc să trăim în liniște, siguranță și confort într-un raion cu adevărat modernizat și am credința că putem realiza ceea ce ne-am propus.

Voi susține toate măsurile ce pot conduce la dezvoltarea raionului.

Vreau un raion prosper și așa îl văd !

PUBLICITATE