Salvatorii atenționează despre pericolul producerii incendiilor și cazurilor de intoxicație cu produse ale arderii

0
53

Anotimpul rece aduce cu el o serie de schimbări în viața și activitatea comunității locale, care presupune și necesitatea asigurării unor măsuri de reducere și minimalizare a riscului de intoxicații cu produse ale arderii și incendii. În perioada sezonului rece, crește pericolul producerii cazurilor de intoxicatie cu produse ale arderii și incendiilor din cauza instalațiilor de încălzire utilizate. Pentru înlăturarea pericolului de intoxicație cu produse ale arderii și incendiu care apare din cauza exploatării în condiții necorespunzătoare a sobelor sau a altor mijloace de încalzire, atenționăm privind respectarea următoarelor măsuri specifice:

>- Organizați  testarea   și verificarea  de către  o persoană  specializată  a sobelor și echipamentele termogeneratoare ce funcționează pe bază de combustibil gazos;

>- Verificați,  curățați   și reparați coșurile de fum în caz de necesitate, premergator sezonului rece  și ori de cîte ori este nevoie;

>- Verificați cu atenție sobele   și coșurile de evacuare a fumului, urmărind ca acestea să nu  prezinte  fisuri  care  să permită  pătrunderea  scînteilor  cu  incendierea  ulterioară  a materialelor combustibile din·apropiere;

>- Nu utilizați sobele făra ușițe la focare sau cenușare precum   și nu utilizați lemne mai lungi decît vatra sobei;

>- Mentineți  ușițele  focarului  și  cenușarului  închise  în  timpul  funcționării  sobelor care utilizează combustibil solid;

>- Nu depozitați material combustibil peste consumul curent în încăperile în care sunt amplasate sobe;

>- Nu lăsați copiii nesupravegheați sau cu ușa încuiată în încăperi unde funcționează mijloace de încălzit;

>- Nu utilizați cahla pentru a opri trecerea căldurii din soba în coșul de fum;

>- Nu aprindeți focul în sobe prin turnare ori stropire cu lichide combustibile;

>- Nu  uscati  hainele  sau  alte  materiale  combustibile  pe  sobe  sau  in  imediata apropiere a acestora;

>- Asigurați ventilarea permanent  a încaperilor în care sunt instalate echipamente termogeneratoare      ce  funcționează  pe  bază  de  combustibil   gazos,  alimentate  cu  gaze naturale;

>- Nu blocați canalul de ventilare  și/sau a coșului de fum.

>- Instalați detector de fum  și/sau detector de gaze.

CETĂȚENI, NU UITAȚI !

PRINTR-UN COMPORTAMENT PREVENTIV, VĂ SALVAȚI VIAȚA ȘI BUNURILE

ÎN CAZ DE SITUAȚII DE URGENȚĂ, APELAȚI 112

                                                                                                                      Șef SP al DSE mun. Soroca

                                                                                                     maior al s/ intern

                                                                                                  Doga Eugeniu

PUBLICITATE