Lucrări de reparație la Spitalul raional Florești

0
468

Autoritățile din raionul Florești au efectuat o vizită de lucru la Spitalul Raional Florești. Vizita preşedintelui raionului, Ștefan Paniș și a lui Georghe Gancear, vicepreședinte al raionului, coordonator al activității Instituțiilor Medico-Sanitare Publice din raion, a avut scopul de a aprecia calitatea lucrărilor de reparație efectuate la drumul de acces și în jurul Blocului Terapeutic al spitalului.

Menționăm că, anume această porțiune necesita o reparație urgentă, accesul spre acest bloc fiind foarte dificil din cauza gropilor create. Lucrările au fost efectuate de către SA „Drumuri Soroca”, sector Florești, Consiliul raional Floreşti alocând suma de 300 de mii de lei în acest scop.

De asemenea, a fost evaluată desfășurarea lucrărilor de reparaţie capitală a Secției de Neurologie din Blocul Terapeutic, care decurg în prezent cu pași siguri, fiind efectuate cu suportul financiar al Consliului raional.  Aici se efectuează lucrări de renovare a sistemului de apeduct, canalizare și încalzire, a rețelei de iluminare, lucrări de reparație capitală a tavanului, pereților și podelelor de lemn care se înlocuiesc cu teracotă, se repară blocurile sanitare, se schimbă toate ușile din interior ș.a.

Boris Dubălaru, șeful secției, a subliniat că, în urma reparației substanțial se vor îmbunătăți  condițiile de muncă a personalului, dar și de aflare a pacienților în secție.

Specificăm că, în această secție activează un medic, șapte asistente medicale și șase infermiere. Volumul de lucru este foarte mare. Pe parcursul unei luni de zile se tratează în secție și peste 100 de bolnavi. Din considerentele ca să nu fie sistată activitatea secției și pentru a nu lipsi pacienții de ajutorul necesar, lucrările de reparație se efectuează pe etape.

Menționăm că, la Spitalul Raional Florești permanent se efectuează lucrări de renovare şi modernizare. Contribuţia substanțială la efectuarea tuturor lucrărilor o aduce Consiliul raional Floreşti, în calitate de Fondator al instituției. Totodată, Consiliul raional monitorizează şi verifică lucrările efectuate, dar și necesitatea de a interveni la îmbunătățirea condițiilor la obiectele din instituție care necesită de a fi reparate și readuse la condițiile necesare pentru a fi folosite întru lărgirea spectrului de servicii prestate, dotarea instituției, eficientizarea activității, ținînd cont de necesitățile și confortul pacienților și al personalului şi alocă surse financiare.

Ştefan Paniş, președintele raionului, a specificat că, totdeauna a considerat problema vieții și sănătății locuitorilor raionului nostru prioritară pentru Consiliul raional și mereu a optat pentru crearea condițiilor de muncă și de acordare a serviciilor medicale mai bune, motivarea în plus a personalului de a spori calitatea serviciilor prestate în instituție și, totodată, pentru a oferi pacienților o deservire mai calitativă, mai modernizată.

Subliniem că, anul acesta au fost finalizate lucrările de reparație capitală în Secția Terapie a aceluiași bloc, care erau de o necesitate stringentă. Aici se spitalizează persoanele cu patologii pulmonare, gastrointestinale și cardiovasculare. Toate cheltuielile au fost suportate de către Fondator. A fost procurată și instalată Stația de oxigen cu suportul fundaţiei Olandeze de binefacere ,,Max Face Posibil’’ în valoare de 600 de mii de lei, contribuția Consiliului raional fiind de 341 de mii de lei. De asemenea, Consiliul raional a alocat suma de 300 de mii de lei la procurarea aparatului mobil radiologic, 500 de mii de lei pentru digitalizarea aparatului radiologic din Secția Consultativă  (fundația ,,Max Face Posibil’’ a contribuit cu 280 de mii de lei), 410 de mii de lei au fost alocate la reparația unor saloane din Secția Covid.

Astăzi, trecem cu toții printr-o perioadă cînd e nevoie și mai mult să luptăm cu adevărat pentru viața și sănătatea oamenilor, cînd trebuie să unim eforturile în lupta cu pandemia.  Domeniul sănătății trebuie să devină o prioritate majoră pentru toți și să învățăm cât de prețioasă este sănătatea noastră, a celor dragi și cât de valoroși sunt lucrătorii medicali pentru prezentul și viitorul nostru și să-i apreciem la justa valoare.  

Silvia RUSU,specialist principal, Serviciul Administrație Publică Florești

PUBLICITATE