Proiect: 32 de localități din Dondușeni, Soroca și Ocnița, aprovizionate cu apă din Nistru

0
128

La Dondușeni, recent, a fost convocat în ședință, grupul de lucru constituit pentru elaborarea Cererii complete de finanțare pentru nota conceptuală a proiectului de dezvoltare regională „Aprovizionare cu apă din râul Nistru pentru 32 localități din raioanele Dondușeni, Soroca, Ocnița”.

Împreună cu delegați din cadrul Consiliului raional Dondușeni și experți naționali, specialiștii ADR Nord au discutat vineri, 19 februarie a.c., pe marginea notei conceptuale a proiectului, depusă de ADR Nord la Apelul pe listă de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada 2021-2023, cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională, desfășurat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Nota conceptuală a proiectului investițional a fost admisă în Etapa II a Apelului pe listă. În acest context, părțile implicate continuă activitățile de elaborare a Cererii complete de finanțare, document ce urmează să fie depus la MADRM până în data de 11 martie 2021.

Părțile implicate în elaborarea proiectului și-au planificat următoarele acțiuni pe care specifice etapei incipiente a proiectului. Dacă proiectul va fi selectat spre finanțare din FNDR, vor urma acțiuni în vederea întocmirii caietelor de sarcini pentru elaborarea studiului de fezabilitate, a documentației de proiectare, costuri eligibile din FNDR, crearea prestatorului regional de gestionare a apei pentru raioanele Dondușeni, Soroca și Ocnița, dezvoltarea capacităților prestatorului regional creat, informarea și conștientizarea populației despre necesitatea regionalizării serviciului de aprovizionare cu apă.

Membrii grupului de lucru au discutat și despre necesitatea contribuției financiare din partea administrațiilor publice locale partenere, în mărime de 10% din valoarea totală a viitorului proiect, precum și despre necesitatea asumării riscurilor și asigurării durabilității investițiilor. Valoarea totală a proiectului constituie 50 milioane lei.

În cadrul Apelului pe listă, ADR Nord a depus patru note conceptuale de proiecte. Trei note conceptuale au fost admise în Etapa II a concursului. Bugetul total planificat în cazul celor trei note conceptuale constituie 0,10 miliarde lei, din care 0,90 de lei – din sursele FNDR.

PUBLICITATE