La noi în țară va fi creat Colegiul Medicilor Veterinari

0
158

Parlamentul Republicii Moldova a votat în lectură finală proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar. Documentul prevede crearea și funcționarea Colegiului Medicilor Veterinari și instituirea pe 15 mai a Zilei profesionale a medicului veterinar din Republica Moldova.

Potrivit Legii, domeniul de activitate al medicului veterinar include medicina veterinară privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, siguranţa produselor alimentare de origine animală, diagnosticul de laborator veterinar, supravegherea salubrităţii hranei pentru animale.

Actul legislativ nominalizat reglementează organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar de liberă practică, stabileşte bazele juridice, condiţiile organizatorice şi formele de exercitare a profesiei de medic veterinar, cerinţele faţă de persoana care doreşte să practice profesia de medic veterinar, drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile generale în cazul exercitării acestei profesii, criteriile pentru obţinerea gradelor profesionale în domeniile de activitate, precum şi formarea profesională continuă a medicilor veterinari în diferite profiluri profesionale, eliberarea certificatelor care confirmă gradul profesional de medic veterinar.

Totodată, Legea prevede elaborarea şi aprobarea Statutului medicului veterinar, a Codului de Deontologie, inclusiv a măsurilor de răspundere disciplinară a medicilor veterinari.

Cu referire la constituirea Colegiului Medicilor Veterinari, Secretarul de Stat, Tatiana Nistorică, a precizat că,  organizația va influența pozitiv activitățile sanitar veterinare, va responsabiliza și va încuraja practicarea profesiei de medic veterinar, inclusiv a medicilor veterinari de liberă practică.

„Aprobarea proiectul de lege este un succes inedit. Crearea Colegiului Medicilor Veterinari va conduce la creşterea nivelului de cunoştinţe şi profesionalism al medicilor veterinari, stabilirea unei armonii şi instituirea unei transparenţe în activitatea medicilor veterinari și la realizarea eficientă şi corectă a obiectivelor trasate pentru serviciul sanitar veterinar, inclusiv, siguranţa alimentelor, sănătatea animalelor, sănătatea publică, precum şi protecţia mediului ambiant. Elaborarea Statutului și Codului de Deontologie a medicului veterinar, le va apără drepturile și interesele medicilor și va reprezenta profesia în raport cu autoritățile publice naționale, organizațiile internaționale și mediul de afaceri, etc”, a subliniat Secretarul de Stat, Tatiana Nistorică.

Notă: Colegiul Medicilor Veterinari va reprezenta o organizație profesională autonomă, apolitică şi nonprofit, din care vor face parte, obligatoriu, toţi medicii veterinari din Republica Moldova.

PUBLICITATE