Donduşeni: „Omul Anului 2019”

0
295

Un eveniment de excepţie s-a produs în ajunul sărbătorilor de iarnă la Donduşeni. Din iniţiativa preşedintelui raionului Valentin Cebotari la 23 decembrie, în sala mare a Palatului Culturii din centrul raional s-a desfăşurat Gala laureaţilor cu genericul „Omul Anului 2019”
Ceremonia a fost inaugurată de preşedintele raionului Valentin Cebotari. Rând pe rând în scenă au fost chemaţi de către moderatorii evenimentului Ion Ţurcanu şi Renata Lungu, susţinuţi de orchestra militară a brigăzii motorizate din Bălţi, cei mai destoinici reprezentanţi ai colectivelor fruntaşe din diferite domenii de activitate. Iar preşedintele raionului Valentin Cebotari şi deputatul în Parlamentul Republicii Moldova Irina Lozovan au înmânat laureaţilor Diplome şi suvenire.
În final un concert inedit au prezentat cunoscuţii interpreţi Olga Ciolacu şi Ian Raiburg.

Compartimentul I

Blocul I. „Elevul anului”
Ioana Cervac, eleva clasei a XII-a, Liceul Teoretic „M. Eminescu”, satul Sudarca pentru performanţe academice deosebite şi participarea activă în viaţa şcolară.

Blocul II. „Societate”
Categoria „Administraţie publică”
Ivan Rîlskii, primarul satului Pocrovca, pentru iniţiativă şi responsabilitate, dăruire, profesionalism şi contribuţie substanţială în dezvoltarea şi promovarea localităţii
Ludmila Harabari, primarul satului Rediul Mare, pentru iniţiativă şi responsabilitate, dăruire, profesionalism şi contribuţie substanţială în dezvoltarea şi promovarea localităţii

Categoria „Medicină şi sănătate”
Galina Drelea, laborant IMPS SR „Spitalul raional Donduşeni ”, pentru devotament, dăruire domeniului şi înalt profesionalism
Margarita Patraşcu, medic de familie, OMF Sudarca, pentru devotament, dăruire domeniului şi înalt profesionalism

Categoria „Asistenţă socială”
Iulia Blagodarenco, asistent social comunitar, pentru succese remarcabile şi profesionalism în domeniul social

Categoria „Securitate publică”
Veaceslav Şmeliov, şef sectorul nr.1, or. Donduşeni pentru dăruire, performanţe deosebite în domeniul securităţii publice a cetăţenilor
Marin Adam, ofiţer criminalist, IP Donduşeni, pentru dăruire, performanţe deosebite în domeniul securităţii publice a cetăţenilor

Categoria „Societate civilă”
Veaceslav Botezatu, director executiv, asociaţia de băştinaşi „Baştina-Donduşeni”, pentru implicare, activism civic, efortul depus în promovarea imaginii oraşului Donduşeni

Blocul III
„Educaţie, Cultură şi Sport”

Categoria „Educaţie”
Cristian Serdeşniuc, profesor de limbă şi literatură română, gimnaziu-grădiniţă „Constantin Negruzzi”, satul Tîrnova, pentru dedicaţie, succese remarcabile şi înalt profesionalism
Rita Casico, director, grădiniţa de copii din satul Moşana, pentru dedicaţie, profesionalism şi succese remarcabile în educarea tinerei generaţii

Categoria „Cultură”
Anatol Lachi, conducător muzical, pentru dăruire, performanţe deosebite în valorificarea tradiţiilor naţionale şi promovarea imaginii raionului prin muzică
Oxana Caramîş, metodist Biblioteca Publică Raională „Ion Druţă”, pentru dăruire, performanţe deosebite şi promovarea imaginii raionului

„Antrenorul Anului”
Constantin Ispravnic, antrenor lupta liberă, pentru profesionalism, performanţe şi merite în promovarea imaginii raionului prin sport

Blocul IV
„Management şi Antreprenoriat”

Categoria „Contribuabilul Anului”
Tudor Sîrbu, conducător, întreprinderea „Rom-Cris” SRL, pentru contribuţia semnificativă în bugetul raionului Donduşeni

Categoria „Business şi administrare”
Vsevolod Dabija, conducător SRL „Bucuria-Saturn” – pentru activitate eficientă de antreprenoriat şi gestiunea eficientă a afacerii

Categoria „Antreprenor de perspectivă”
Angela Bejenari, fondator GŢ „Bejenari Angela”, pentru creativitate şi iniţiativă antreprenorială

Compartimentul II

Premii speciale:
Victor Gavdiuc, locuitor al satului Rediul Mare, donator de sânge devotat, pentru mărinimie şi generozitate (36 de donări de sânge)
Serghei Badiul, profesor de geografie, veteran al războiului, pentru patriotism şi devotament

Titlul „Cetăţean de onoare
al raionului Donduşeni”
Petru Bodorin – post-mortem, pentru aportul substanţial în dezvoltarea social-economică a raionului Donduşeni, precum şi pentru contribuţie în formarea statalităţii Republicii Moldova, semnatar al Declaraţiei de suveranitate al Republicii Moldova

PUBLICITATE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Vă rugăm să introduceți numele dvs.