La noi acasă la … Zastînca

0
2054

Pe o stâncă între fluviul Nistru și râpa lui Bechir se înalță un monument arhitectural unic în Republica Moldova – Lumânarea Recunoștinței. A fost inaugurat în 2004 pe dealul satului cu nume sugestiv: Zastînca – ”după Stâncă”.

De altfel, hrisoavele vechi atestă satul la 15 mai 1666 cu denumirea Stînca. ”Această Stînca se află aproape de Nistru la răsărit-miază-zi, acoperită de o mulțime de vii pe o întindere destul de însemnată” e scris în ”Uricariul” din 1853. Astăzi, o ”bulcovcă”, cum numesc localnicii drumul construit cândva din pietre calupuri, duce prin pădure, de la Bechir până spre Zastînca II, numită cândva Răzești.

 Cu o suprafață totală de 1903,88 ha, Zastînca este așezată în partea de nord-est a municipiului Soroca, mărginită la sud de satul Ocolina, la vest, de Volovița și la est – Rublenița și Hristici.

Chiar dacă mai multe surse indică distanță de 1 km până la Soroca, este greu pentru un călător să distingă hotarul real dintre oraș și sat. De fapt, le desparte o stradă, unica cu două denumiri oficiale: ”Livezilor” numită de Soroca și tot ea e str. ”V. Alecsandri” din Zastînca. În total, satul are 53 de străzi și stradele. Drumul care duce spre Lumânarea Recunoștinței este strada centrală – M. Eminescu, iluminată în 2018 pe o distanță de 6 km.

Str. M. Eminescu cu iluminare stradală

Din 2011 până în prezent, în funcția de primar al satului activează Pavel Covalciuc, un cârmuitor pe care greu îl veți găsi în birou, cu excepția zilelor de audieri publice, căci este în continuă activitate și căutare a soluțiilor de îmbunătățire a vieții satului – ”Mă doare sufletul pentru satul meu și mă mândresc totodată cu rezultatele frumoase ale comunității. Avem cea mai bună natalitate!

Este o localitate care crește. Angajații primăriei sunt adevărați profesioniști în domeniu, fapt care contribuie mult la o bună organizare a administrării satului. Avem și un jurist în echipă, care are un rol important în susținerea intereselor comunității, ceea ce nu există în alte sate.” Problemele și interesele satului se află în atenția Consiliului Local. Zastînca a avut parte, în ultimii ani, de mai multe proiecte importante de dezvoltare. Circa 90% din gospodării sunt conectate la surse de aprovizionare cu apă. Grădinița are aspectul și condițiile cele mai bune, create în urma unor investiții de la FISM, precum și suportul financiar din partea Guvernului României în 2017. În clădirea gimnaziului, de asemenea, au avut loc lucrări de reparație capitală, de schimbare a acoperișului și geamurilor. A fost construită stația de autobuz în regiunea Candeba, în special pentru elevii care așteptau microbuzul școlar, precum și drumul de aici, dar și calea de acces peste podul spre biserică. Reparația drumurilor este o prioritate pentru planurile de viitor ale administrației satului.

Ședință de lucru în primărie. În imagine – primarul Pavel Covalciuc, secretara consiliului local –Nina Tarazanova, inginerul funciar – Igor Morari, perceptor fiscal- Raisa Lupaşco, jurist- Veaceslav Ursu
IET „Andrieș” – aspect nou după renovare
Copii și educatori ai IET „Andrieș”. Directoare – Galina Tonofa
IP Gimnaziul ,,Nicolae Cornea”. Directoare – doamna Tatiana Perciun

Într-o plimbare prin sat se observă mai multe plantații de căpșuni.

”E o ocupație veche a zastîncenilor.

Cu coșurile în spate, sătenii coborau ani la rând la târgul din Soroca. Aici se coc cele mai savuroase căpșuni”, spune doamna Nina Tarazanova, secretară a Consiliului Local, care în 2019 împlinește 30 de ani de activitate în colectivul de administrare. Tot de 30 de ani activează și perceptorul fiscal, doamna Raisa Lupașcu.

Cel mai în vârstă consilier local, profesorul Vladimir Ranga este și unul dintre cei mai activi oameni ai satului. Din răzeși se trag băștinașii, care întotdeauna au fost și sunt buni gospodari, oameni credincioși, sufletiști și întreprinzători. Pe teritoriul satului activează mai mulți agenți economici. Printre întreprinderile producătoare se enumeră o mini-fabrică de bere a proprietarului Constantin Jamba, o brutărie unde se coace pâine de cea mai bună calitate – ”FPC-AI-IRINA”, două ateliere de reparație a mașinilor, 2 ferme de vite ale consătenilor Vasile Dichii și Mihail Procopii, 2 stâne cu oi – proprietatea fraților Nicolae și Vitalie Tonofa și stâna de capre a doamnei Tatiana Nacova. Agricultorii îngrijesc 86 ha de livezi de meri, prune și alte culturi: pomușoare, grâne, floarea-soarelui.

Pâine puhavă și gustoasă se coace la brutăria ”AI-IRINA” din Zastînca
Restaurant
Atelierul de reparație a a mașinilor, proprietate a familiei Pogorevici din Zastînca

Zastânca este satul în care s-a născut jurnalistul emerit Mihail Sochircă, este satul Elenei Stempovscaia, preşedinta Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova. De aici a plecat în lume scriitoarea Elena Cornea, fiica lui Nicolae Cornea, eminent al învățământului public din republică, al cărui nume poartă o stradă, precum și gimnaziul din localitate.

Tot din Zastânca își trage rădăcinile scriitorul și folcloristul Paul Vataman, autorul cărții ”Figuri sorocene”, care a activat ca profesor și director al  Liceului A.D. Xenopol din Soroca, în perioada interbelică.

Recomandări turistice: Din municipiul Soroca, turiștii pot ajunge în s. Zastînca călătorind cu microbuzul de rută 2/4.

Stație nouă și drum reparat recent în regiunea Candeba

Amplasarea geografică: Satul Zastînca este situat la o distanţă de 0,5 km de centrul raional Soroca şi 155 km de Chişinău.

Date statistice:  Populația: 2420 locuitori. Gospodării: 780.

Cele mai răspândite nume de familie: Mîțu, Țurcan, Covalciuc, Lupașco, Chiroșca, Pogorevici, Ceban, Tacu, Tonofa, Cebotari, Ilieș, Ciumac, Armaș, Romașcan.

Informații utile: Primăria. Tel.: 0-230-32941; Oficiul Poștal. Șefă –Elena Cetulean. Tel.: 230-26428.Adresa: MD-3051.

File de istorie:  Zastînca are o istorie foarte veche. Drept dovadă sunt descoperirile arheologice de aici, dar și cele 3 cimitire din sat, cel mai vechi fiind în preajma unei cruci – locul unde s-a ridicat cândva o biserică prăbușită în urma alunecărilor de teren.

De atunci și satul s-a mutat mai pe deal. ”A fost o biserică foarte mică, din lemn. Mă duceam la ea pe când avem vreo 8 ani. Lumea nu încăpea în interior, dar întindeau un acoperiș afară. Era tare frumos”, își amintește mătușa Vera Morari, pe care am întâlnit-o în drum spre acel loc istoric.

Biserica din lemn distrusă în urma alunecărilor de teren
Bulcovcă – drum vechi
Cruce pe locul vechii biserici

În vremurile apuse, Zastînca era proprietatea mănăstirii Golia. În gestiunea statului rus a fost luată în 1873. Prima școală bisericească se deschide la 1901. În 1922, în cadrul reformei agrare a statului român, 49 de țărani au primit 123 ha de pământ (V. Trofăilă, ”Raionul Soroca”).

   DE VIZITAT

 • Biserica ”Nașterea Maicii Domnului” (1915). Preot-paroh, Vladimir Lupu.
 • Biserica ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” (2012). Preot-paroh,Vadim Patrînica.
 • Biblioteca publică sătească se află în casa  fostului proprietar,  Pogorevici Ion Nicolae, care în anul 1945 s-a refugiat în România, casa fiind luată în proprietatea statului și dată în folosință creşei pentru copii, apoi sovietului sătesc. Șefă a bibliotecii publice este Viorica
 • Estrada de vară.
 • Casa Popii. Un edificiu arhitectural istoric.
 • Monumentul eroilor căzuți în război, construit în 1992 la inițiativa sătenilor Guțu Margareta și Pogorevici Mihail.
 • Regiunea Candeba, numită astfel în cinstea unui bun gospodar care a adus un aport considerabil în dezvoltarea satului.
 • Cascada Staniște.
 • Râulețul Ocolina.
Surorile Ludmila și Irina Potoroc pe podulcare trece peste râulețul Ocolina
 • Lumânarea Recunoștinței – una din cele mai importante zidiri în istoria modernă a arhitecturii locale.
 • Peștera Rupestră a călugărului Bechir – una dintre cele mai vechi vestigii creștine ale acestor plaiuri.
Drum spre Peștera lui Bechir și Lumânarea Recunoștinței

Hramul satului Zastînca este sărbătorit pe 21 septembrie.

De hramul satului au loc competiții sportive și concerte în aer liber

Ludmila Talmazan

PUBLICITATE