Comisia Națională de Examene a aprobat Centrele Republicane de Bacalaureat pentru sesiunea suplimentară 2019

0
74

Recent, s-a desfășurat ședința Comisiei Naționale de Examene în cadrul căreia au fost discutate aspecte ale organizării și desfășurării sesiunii suplimentare a examenului național de Bacalaureat 2019.

În debutul întrunirii, ministrul Liliana Nicolaescu-Onofrei le-a mulțumit membrilor Comisiei Naţionale de Examene și tuturor celor implicați pentru efortul depus în organizarea sesiunii de bază, subliniind faptul că în acest an nu s-au înregistrat incidente majore, iar rata de promovare, media notelor obținute de candidați, precum și numărul elevilor care au obținut media 10,00 la examenul de Bacalaureat sunt în creștere.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte, printre care aprobarea Centrelor de Bacalaureat și a Comisiilor Republicane de Evaluare pentru sesiunea suplimentară 2019. Astfel, cei 3339 de candidați restanțieri vor susține proba/probele în 14 Centre de Bacalaureat, dintre care 9 sunt în mun. Chișinău, 2 în mun. Bălți și câte unul la Cahul, Comrat și Edineț. Totodată, au fost aprobate 15 Comisii Republicane de Evaluare, cu un număr total de 127 de profesori evaluatori.

Orarul sesiunii suplimentare a examenului de bacalaureat este următorul: pe 15 iulie va avea loc proba la „Limba şi literatura română pentru alolingvi”, la care s-au înscris 170 de candidați; proba la „Limba de instruire” se va desfășura pe 16 iulie, la aceasta fiind admiși 488 de candidați; 17 iulie – proba la „Limba străină” – 1081 de candidați; 18 iulie – proba la „Disciplina de profil”, la care s-au înscris cei mai mulți candidați – 2267; iar ultima probă – „Disciplina la solicitare”, la care au fost admiși 301 candidați, va avea loc pe 19 iulie.

Probele de examen vor începe la ora 10:00, iar rezultatele sesiunii suplimentare vor fi afișate în Centrele de Bacalaureat pe data de 24 iulie 2019.

În context, menționăm că, la fel ca și anul precedent, candidații care participă în sesiunea suplimentară au dreptul să depună contestații în decurs de 48 ore de la afișarea rezultatelor.

Lista Centrelor de Bacalaureat pentru sesiunea suplimentară poate fi vizualizată aici.

PUBLICITATE