Cum au evaluat prețurile la produsele agricole în ianuarie-iunie?

0
14
Foto arhivă
Biroul Naţional de Statistică informează că, preţurile producătorului (preţurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în ianuarie-iunie 2023 față de ianuarie-iunie 2022 s-au redus cu 10,1%. Totodată:
  • prețurile la produsele vegetale s-au micșorat în medie cu 13,8%;
  • prețurile la produsele animaliere s-au majorat în medie cu 6,7%.

Tabelul 1. Dinamica indicilor preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-iunie 2019-2023
faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent, %

Descarcă datele în format .xlsx

La produsele vegetale în perioada de raport față de ianuarie-iunie 2022 s–au micșorat preţurile producătorului la rapiță – cu 36,2%, floarea soarelui – cu 27,3%, soia – cu 22,0%, orz – cu 17,2%, grâu – cu 15,8%, pomușoare de cultura – cu 11,6%, porumb boabe – cu 8,0%. În același timp, s–au majorat preţurile producătorului la morcov – de 2,4 ori, ceapă uscată – cu 49,8%, cartofi – cu 49,4%, fructe sâmburoase – cu 40,1%, leguminoase boabe – cu 10,3%.

La produsele animaliere în ianuarie-iunie 2023 față de perioada respectivă a anului 2022 a fost înregistrată majorarea prețurilor de vânzare la ouă alimentare cu 16,7%, lapte de vacă – cu 8,5% și animale în greutate vie – cu 5,0%.

Dinamica trimestrială a preţurilor producătorului în comparație cu perioada respectivă din anul precedent este prezentată în Figura 1.

Descarcă datele în format .xlsx

Note:

1 Informația este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
2 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste şi reflectă dinamica preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vânzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

PUBLICITATE