Ivan Belciug: Prin eforturi comune vom reuși să modernizăm orașul Dondușeni

0
34

   Un an complicat, cu multe provocări, pandemie și probleme, așa a fost 2021 pentru autoritățile publice locale. Cu toate acestea s-au realizat și multe proiecte semnificative. În orașul Dondușeni au avut loc mai multe lucrări de modernizare a sistemului de alimentare cu apă, s-a reparat o grădiniță din oraș și a fost deschis Centrul de Informare și Servicii pentru Cetățeni.

Primarul orașului Dondușeni, Ivan Belciug, s-a referit în cadrul unui interviu la cele mai importante proiecte realizate în anul 2021, dar și la proiectele preconizate spre implementare în 2022.

Care ar fi trei cele mai importante proiecte implimentate anul acesta în orașul Dondușeni?

Apa potabilă mai aproape de cetățeni

  • În orașul Dondușeni este demarat proiectul ”Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or. Dondușeni”, etapa II, cartierul Fabricii de zahăr” costul total al lucrărilor fiind de 3,6 mil lei, din care 1,1 mil lei oferite ca grant în cadrul Programului ”Comunitatea Mea” finanțate de IREX și USAID Moldova, iar peste 2,5 miln lei – surse ale Bugetului orașului Dondușeni. Acest proiect presupune:

– construcția rețelelor de apă în microraionul Fabricii de zahăr pe str. D. Cantemir, Z. Kosmodemianscaia, A. Mateevici, O. Coșevoi, Levițchi, Livezilor, K. Marks, Păcii și oportunitatea conectării a peste 450 apartamente și gospodării casnice.

– construcția conductei de apă potabilă pentru conectarea apeductelui de pe str. D. Cantemir (construit în anul 2020) cu noua conductă din microraionul Fabricii de zahăr

-excluderea rețelelor vechi de sub Fabrica de zahăr și construcția rețelelor noi (900 m) pentru conexiunea microraionului la Stația de pompare a apei potabil.

Ținînd cont de faptul că rețelele existente au fost construite în anii 50 ai secolului trecut, construcția și reconstrucția rețelelor de apă în microraionul Fabricii de zahăr va asigura cu apă potabilă de calitate și fără întrerupere peste 2500 cetățeni.

”Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or. Dondușeni”
    ”Extinderea, reconstrucția și modernizarea sistemului de alimentare cu apă a or. Dondușeni”

Grădiniță modernă

  • În cadrul Programului „DAR 1+3” sunt în ultima etapă lucrările de reparație a Grădiniței de copii ”Solnîșco”. Este reparată clădirea cu un etaj unde sunt dislocate grupele creșe, fiind implementat proiectul ”Conservarea energiei termice la grădinița de copii ”Solnîșco”, or. Dondușeni”. Costul proiectului este de 527,0 mii lei, unde 53,5 mii lei au fost colectate de la cetățenii orașului și diaspora de peste hotare, 17,0 mii lei – contribuția agenților economici, 218,8 mii lei contribuția APL și 237,7 mii lei – cofinanțarea din partea Guvernului Republicii Moldova. Totodată, din bugetul local au fost alocate suplimentar resurse financiare pentru modernizarea rețelelor de energie electrică, apă și canalizare, reparația punctelor sanitare și reparația încăperilor 332,5 mii lei, iar Consiliul raional Dondușeni a contribuit cu 68,0 mii lei pentru procurarea mobilierului nou în grupele de copii.
Lucrări de reparație a Grădiniței de copii ”Solnîșco”
   Lucrări de reparație a Grădiniței de copii ”Solnîșco”

Servicii publice mai calitative

 În cadrul Programului ”Comunitatea Mea”, finanțat de IREX și USAID Moldova, în incinta Primăriei orașului Dondușeni a fost inițiat Centrul de Informare și Servicii pentru Cetățeni din Primăria orașului Dondușeni, care are scopul de a îmbunătăți calitatea serviciilor publice prestate cetățenilor. Primăria a primit ca donație tehnică de calcul performantă (4 calculatoare, 4 scanere, 4 imprimate, un multiplicator performant și programa de evidență a corespondenței instituției cu persoane fizice și juridice) în valoare de peste 234,6 mii lei.

Funcționarii primăriei au beneficiat de multiple instruiri, materiale metodologice și asistență din partea specialiștilor oferiți de ”Comunitatea Mea”.

    Centrul de Informare și Servicii pentru Cetățeni

Ce obiective vă propuneți pentru anul viitor?

Anul care vine sperăm să fie unul cât mai prosper, ca să putem realiza cât mai multe proiecte interesante și lucruri frumoase pentru locuitorii orașului Dondușeni. Desigur avem deja trasate niște obiective țintă pentru anul 2021, printre acestea ar fi extinderea rețelelor de apă, etapa III, pe strada Independenței, suma lucrărilor fiind de 6,0 mln lei, finisarea lucrărilor de proiectare a rețelelor de canalizare a orașului Dondușeni, costul total al proiectului este de 2,2 mln lei și elaborarea proiectului tehnic pentru construcția Compexului sportiv din Zona de odihnă și realizarea etapei I a proiectului tehnic – construcția ministadionului de fotbal, în valoare de 1,2 mln lei.

Un alt obiectiv propus este identificarea rezidenților pentru dezvoltarea Platformei Industriale Multifuncționale, proiect lansat în colaborare cu Consiliul raional Dondușeni și ODIMM, finanțat de Guvernul Republicii Moldova, primăria Dondușeni este selectată pentru anul 2022 în proiectul ”Comunitatea Mea”.

Am planificat 436,4 mii lei pentru aplicarea proiectului de curățire a terenului și canalului de evacuare a apelor pluviale din orașul Dondușeni (str. Kirov).

În anul 2022 vom continua și acțiunile deja demarate de primăria Dondușeni, care trebuie să aibă și continuitate. Una din acestea ar fi acțiunea  de sterilizare a cîinilor maidanezi (50 femele) – 47,5 mii lei. Sensibilizarea autorităților publice centrale în privința implementării unei politici la nivel de țară privind obligativitatea  evidenței animalelor de companie, contracararea abandonului de animale în stradă, întreținerea animalelor fără stăpîn în centre regionale specializate.

Cu siguranță vom realiza mult mai multe proiecte în 2022. În acest sens, contăm pe susținerea și implicarea tuturor dondușenenilor. Doar prin eforturi comune vom reuși să modernizăm orașul Dondușeni!

Primarul, Ivan Belciug, evaluâd mersul lucrărilor în teritoriu

PUBLICITATE