Inspectoratul de Poliție Florești – în acţiune

0
980

Nicolae Leșanu, şef adjunct al IP Florești, comisar principal

Stimați colegi din cadrul Inspectoratului de poliție Florești! În acest moment aniversar, la celebrarea a 31 de ani de la fondarea Poliției Naționale, vă aduc sincere urări de bine și mulțumiri  pentru munca și efortul deous în activitatea zilnică!

Voi sunteți cei care v-ați luat angajamentul față de soarta persoanelor și luptați zilnic împotriva criminalității, dând dovadă de curaj, bărbăție și devotament.

Vă urez sănătate, răbdare, succese îmn activitate, reuțite în tot ce v-ați propus. Vă mulțumesc pentru timpul care era menit să-l petreceți alături de ceio dragi, însă pentru siguranța cetățenilor l-ați dedicat serviciului.

Sunt ferm convins, că întreg efectivul Inspectoratului de poliție Florești va depune efortul la maxim pentru o activitate eficientă și pentru a spori nivelul de siguranță în comunitate.

De la începutul Campaniei de prevenire și dialog comunitar „Bună ziua”, poliția din Florești în comun cu angajații IGSU au informat peste 500 de cetățeni din localitățile raionului

Situația criminogenă în raion pe parcursul anului 2021

Pe parcursul a 11 luni ale anului 2021, activitatea Inspectoratului de poliție Florești s-a bazat pe organizarea și îndeplinirea sarcinilor înaintate de conducerea MAI și IGP, prin prisma realizării incontestabile a actelor primordiale în domeniu.

În activitatea zilnică, angajații Inspectoratului de poliție Florești, au fost implicați în descopirea infrcațiunilor, menținerea ordinii și securității publice precum și în desfășurarea activităților de informare în rândul cetățenilor, scopul de bază fiind buna desfășurare a activității sociale și economice din raion.

Inspectoratul de poliție Florești are următoarea organigramă:

Efectiv după state-140

Angajați cu statut special 132 (ofițeri-93, subofițeri-39)

Civili-8

În limita unităţii administrativ-teritoriale a raionului sunt amplasate 73 localități, inclusiv 3 oraşe, 20 comune și 17 sate, întrunite în 40 primării, deservite de 4 sectoare de poliție, după cum urmează:  Sectorul de poliție nr.1 (Florești), Sectorul de poliție nr.2 (Mărculești), Sectorul de poliție nr.3 (Ghindești) și Sectorul de poliție nr.5 (Sănătăuca).

În perioada a 11 luni ale anului 2021 au fost înregistrate 417 infracțiuni (față de 444 infracțiuni înregistrate în perioada analogică a anului trecut). Stabiliți autori pe 272 infracțiuni ( față de 322 anul precedent).

Tot în această perioadă de către agenții constatatori  din cadrul IP Florești au fost întocmite 3693 procese-verbale cu privire la contravenție, suma amenzilor aplicate fiind de 2 091 900 lei, suma achitată reprezentând 820 717 lei.

Totoadată în scopul îmbunătățirii parteneriatului poliție-comunitate, angajașii IP Florești au desfășurat activități de informare cu cetățenii, cu elevii din cadrul instituțiilor de învățământ cu colectivele de muncă în cadrul Campaniilor de informare „Pentru a fi în siguranță, Poliția te informează”, „Bună ziua”, „16 zile de activităi împotriva violenței pe bază de gen”, „Spune NU alcoolului la volan”.

În scopul prevenirii fenomenului infracțional, pe parcursul periodei de raport au fost desfășurate operațiuni cum ar fi: „Grija”, „Mac”, „Cascada”, „Căutare”, „Tulburel, „Grăbește-te încet”.

Deasemenea s-a activat în direcția prevenirii și combaterii infecției Covid-19 fiind desfășurate activități de verificare a respectării normelor impuse de CNESP.

În această ordine de idei, conducerea Inspectoratului de poliție Florești, aduce sincere mulțumiri pentru conlucrare eficientă Autorităților administrației publice locale de nivelul I și II, Centrului de sănătate publică Florești, Direcșiei asistență socială și protecție a familiei precum și Centrului medicilor de familie Florești. Am toată încrederea că pe parcursul anului care vine vom avea o colaborare la fel de fructuoasă.

Cu respect și recunoștință,

Șef adjunct al IP Florești,

Comisar principal

Nicolae Leșanu

Polițiștii implicați în desfășurarea campaniilor menite să prevină victimizarea copiilor și delicvența juvenilă.

PUBLICITATE