Ați reconstruit apartamentul fără autorizație? Primăria Drochia informează…

0
470

În rezultatul multiplelor adresări, Primăria orașului Drochia, aduce la cunoștință că, în conformitate cu modificările la Legea cu privire la locuințe, din 2015, categoric, sunt interzise construcțiile anexelor la apartamentele blocurilor multietajate.

La fel și anexele construite neautorizat pînă în 2015 nu pot fi legalizate, sub nici-o formă.

În cazul construirii neautorizat, în condițiile art. 439/6 , alin. (1) Cod Contravențional survine demolarea construcțiilor şi, după caz, remedierea construcțiilor afectate în urma intervențiilor neautorizate.

Mai jos, Vă anexăm articolul din Lege care prevede expres ce lucrări sunt interzise.

Articolul 55. Restricţii la reconstrucţia încăperilor şi la executarea

lucrărilor de reconstrucţie

(1) La reconstrucţia încăperilor sînt interzise:

a) intervenţii care afectează structura de rezistenţă a blocului locativ (în interiorul încăperilor/apartamentelor);

b) extinderea încăperilor din contul balcoanelor şi al loggiilor în blocul locativ, precum şi extinderea balcoanelor şi loggiilor existente;

c) extinderea şi reamplasarea bucătăriilor şi blocurilor sanitare din contul încăperilor locuibile în blocul locativ;

d) reamplasarea reţelelor de apă şi canalizare (în interiorul încăperilor /apartamentelor);

e) intervenţii la canalele de ventilare (în interiorul încăperilor /apartamentelor);

f) spargerea golurilor noi şi lărgirea golurilor existente în pereţii portanţi ai blocurilor locative (în interiorul încăperilor/apartamentelor);

g) comasarea apartamentelor pe verticală cu spargerea sau demontarea planşeelor;

h) modificarea sistemelor de încălzire cu instalarea agregatelor la balcoane şi loggii în blocuri locative (în interiorul încăperilor/apartamentelor);

i) acţiuni care afectează aspectul arhitectural al blocurilor locative (construcţia anexelor, balcoanelor, copertinelor, bovindourilor, transformarea în bovindouri a loggiilor şi balcoanelor existente şi altele), cu excepţia aspectului acoperişurilor;

j) efectuarea lucrărilor de termoizolare şi de schimbare coloristică a faţadei în lipsa autorizaţiei de proiectare eliberate de autoritatea administraţiei publice locale.

(2) În blocurile locative, în perioada de executare a lucrărilor de reconstrucţie a încăperilor, se interzice:

a) începerea lucrărilor legate de zgomot înainte de ora 8.00 şi/sau încheierea lor mai tîrziu de ora 18.00;

Vă atenționăm, că necunoașterea legii nu absolvește de răspundere!

Pentru orice intervenție la locuințe, permisă de lege, Vă adresați la Primărie pentru perfectarea actelor și obținerea documentelor permisive!

PUBLICITATE