Avem tot mai puține animale în gospodării

0
30

Efectivul de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile s-a micșorat la 1 octombrie 2021 faţă de 1 octombrie anul 2020, având drept cauză scăderea acestora în gospodăriile populației. Totodată, în gospodăriile de toate categoriile numărul bovinelor a scăzut cu 9,8%, inclusiv a vacilor cu 8,6%. De asemenea, a scăzut și numărul porcinelor (-6,1%) și a ovinelor și caprinelor (-10,5%). În același timp, numărul păsărilor în întreprinderile agricole a crescut cu 2,2%.

Biroul Naţional de Statistică informează că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile țărănești (de fermier) și gospodăriile populației) în ianuarie-septembrie 2021, conform estimărilor preliminare, a însumat în preţuri curente 27039,0 mil. lei, constituind 120,5% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2020 (pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în ianuarie-septembrie 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019 cu 25,3%). Majorarea producţiei globale agricole a fost determinată de creșterea producţiei vegetale cu 34,9%. Producţia animalieră s-a diminuat cu 4,7%.

În trimestrul III a.c. producția agricolă s-a majorat cu 30,9% față de trimestrul corespunzător al anului precedent, inclusiv producția vegetală – cu 38,1% și producţia animalieră – cu 2,1% (ved. Figura 1). Ponderea producției agricole obținute în trimestrul III 2021 constituie 81,9% din total producție agricolă obținută în 9 luni 2021 (ponderea trimestrului III 2020 în total 9 luni 2020 constituie 72,4%).

Fitotehnie. Recolta anului curent se caracterizează prin majorarea considerabilă a recoltei globale a culturilor agricole, îndeosebi a culturilor cerealiere. Conform estimărilor prealabile, în anul curent recolta globală a culturilor cerealiere şi leguminoase boabe (fără porumb) în gospodăriile de toate categoriile a constituit circa 1822 mii tone (de circa 2,6 ori mai mult față de perioada similară a anului precedent), din care recolta grâului a constituit circa 1530 mii tone (de 2,7 ori mai mult), a orzului – 245 mii tone (de 2,3 ori mai mult), a leguminoaselor boabe – 37 mii tone (cu 38% mai mult).

Mersul recoltării în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile țărănești (de fermier) mari)2 indică majorarea esențială a recoltei medii la culturile agricole principale.

Tabelul 1. Roada medie a culturilor agricole în întreprinderile agricole
(inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)2
în perioada ianuarie-septembrie 2021

Chintale
la 1 hectar
În % faţă de ianuarie-septembrie 2020Informativ: ianuarie-septembrie 2020 în % față de ianuarie-septembrie 2019
Cereale şi leguminoase boabe (fără porumb) – total344,5de 2,6 ori56,1
din care:   
grâu de toamnă şi primăvară345,7de 2,6 ori53,5
orz de toamnă şi primăvară341,3194,866,3
leguminoase boabe – total324,8179,766,7
Porumb pentru boabe55,8de 4,6 ori28,4
Floarea soarelui324,3194,452,7
Sfeclă de zahăr3421,0167,165,7
Rapiță326,9139,494,6
Soia25,4de 2,6 ori52,2
Cartofi232,5117,5120,7
Legume de câmp104,7104,6109,5
Fructe sămânţoase147,9127,183,0
Fructe sâmburoase63,0113,179,1
Struguri – total68,0151,463,0

Zootehnie. În ianuarie-septembrie 2021 față de aceeași perioadă a anului 2020 în gospodăriile de toate categoriile se constată scăderea producției animaliere pe principalele tipuri: producția de lapte – cu 9,9%, creşterea vitelor şi păsărilor în masă vie – cu 3,4%, producția de ouă – cu 1,8%.

Tabelul 2. Producţia animalieră pe principalele tipuri în ianuarie-septembrie 2021

 TotalÎn % faţă de
ianuarie-septembrie 2020
Ponderea
(în % faţă de total)
Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor
(în masă vie) – total, mii tone
142,696,6100,0
din care:   
întreprinderile agricole472,899,751,1
gospodăriile populaţiei69,893,448,9
Lapte – total, mii tone242,590,1100,0
din care:   
întreprinderile agricole417,398,97,1
gospodăriile populaţiei225,289,592,9
Ouă – total, mil. buc.515,398,2100,0
din care:   
întreprinderile agricole4203,1103,739,4
gospodăriile populaţiei312,294,960,6

La 1 octombrie 2021 faţă de data respectivă a anului trecut a fost înregistrată micșorarea efectivului de animale de toate speciile în gospodăriile de toate categoriile cauzată de scăderea  acestora în gospodăriile populației. Totodată, în întreprinderile agricole efectivul ovinelor și caprinelor a crescut cu 12,1%, bovinelor – cu 7,9%, păsărilor cu 2,2% față de perioada similară a anului trecut.

Tabelul 3. Efectivul de animale pe principalele specii la 1 octombrie 2021

 Mii capeteÎn % faţă de
1 octombrie 2020
Ponderea
(în % faţă de total)
Bovine – total103,790,2100,0 
din care:    
întreprinderile agricole418,0107,917,4 
gospodăriile populaţiei85,787,282,6 
din ele vaci – total69,591,4100,0 
din care:    
întreprinderile agricole46,0129,68,6 
gospodăriile populaţiei63,589,091,4 
Porcine – total386,393,9100,0 
din care:    
întreprinderile agricole4238,998,161,8 
gospodăriile populaţiei147,487,938,2 
Ovine şi caprine – total567,589,5100,0 
din care:    
întreprinderile agricole420,8112,13,7 
gospodăriile populaţiei546,788,896,3 
Păsări (întreprinderile agricole4)3882,1102,2x 

statistica.gov.md

PUBLICITATE