Colaborare eficientă între Biroul de probaţiune şi Inspectoratul de Poliţie Soroca

0
409

În scopul resocializării şi reintegrării condamnaţilor aflaţi în evidenţă, monitorizarea agresorilor familiali şi menţinerii relaţiilor de parteneriat, conducerea Biroului de probaţiune din Soroca s-au reunit într-o şedinţă de lucru cu conducerea Secției Securitate Publică și angajați din cadrul Inspectoratului de poliţie Soroca.

În cadrul întrunirii, s-a menţionat despre organizarea unor acţiuni comune în prevenirea riscului de a comite noi infracţiuni de către persoanele aflate în evidenţă prin implementarea mecanismului de realizare a Monitorizării Electronice, expedierea trimestrială sau la necesitate a extraselor cazierului contravenţional şi revendicare de către Inspectoratul de poliţie în adresa biroului de probaţiune, precum şi organizarea vizitelor comune la domiciliu a subiecţilor probaţiunii.

PUBLICITATE