Certificatul de Școală eTwinning pentru Gimnaziul nr. 2 din Drochia

0
24

   IP Gimnaziul nr. 2, din orașul Drochia a primit titlul de Școală eTwinning, ceea ce reprezintă o recunoaștere europeană a calității proiectelor desfășurate de profesorii și învățătorii gimnaziului.

Acest statut vorbește despre faptul că instituția de învățământ este un exemplu demn de urmat în domenii precum: practicile digitale, practicile de siguranță online, abordări inovatoare și creative în pedagogie, promovarea dezvoltării profesionale continue a cadrelor didactice și promovarea practicilor de învățare în colaborare pentru profesori și elevi.

Titlul demonstrează că echipa managerială a  IP Gimnaziul nr. 2, integrează eTwinning în politicile și inițiativele de dezvoltare ale școlii, prin inițierea parteneriatelor educaționale online, dezvoltând elevilor abilități pentru secolul XXI.

eTwinning facilitează crearea şi desfăşurarea parteneriatelor între școlile din cele 44 țări eTwinning. În cadrul acestor parteneriate se implementează proiecte educaţionale comune utilizând mijloacele Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale. În eTwinning se acordă o atenţie deosebită instruirii continui a cadrelor didactice prin organizarea de instruiri, cursuri şi ateliere online desfăşurate atât în Republica Moldova cât şi în alțe țări membre ale comunității eTwinning.

PUBLICITATE