Ce acte vor fi mai ieftine sau gratuite, din 1 noiembrie?

0
879

Cabinetul de miniștri a aprobat o hotărâre de guvern prin care scade sau anulează tariful pentru serviciul de eliberare a 21 de acte. Este vorba despre documente ce țin de căsătorie, divorț, bunuri și autovehicule, scrie diez.md.

Lista tuturor celor 21 de servicii și modificările aprobate mai jos.

Din domeniul stării civile:

­# înregistrarea căsătoriei – de la 260 de lei la „gratuit”;
­# completarea actului de divorț – de la 140 de lei la 100 de lei;
­# modificarea, rectificarea și/sau completarea actului de stare civilă – de la 140 de lei la 50 de lei;
#­ modificarea actului de stare civilă în baza actului anterior – de la 100 de lei la 50 de lei;
­# înregistrarea divorțului – de la 300 de lei la 210 lei;
­# examinarea cererii de înregistrare a schimbării numelui și/sau a prenumelui – de la 290 de lei la 230 de lei;
#­ repunerea în termen a înregistrării actului de schimbare a numelui de familie și/sau a prenumelui – de la 100 de lei la 70 de lei;
#­ certificarea faptelor de stare civilă consemnate în localitățile din Stânga Nistrului și municipiul Tighina – de la 210/230 de lei la 150/170 de lei;
#­ eliberarea certificatului privind capacitatea matrimonială – de la 160 de lei la 120 de lei.

Din domeniul eliberării actelor de identitate:

­# declararea pierderii sau furtului actului de identitate – de la 50 de lei la „gratuit”;
­# actualizarea datelor în Registrul de stat al populației, care nu atrage după sine schimbarea actului de identitate – de la 60 de lei la „gratuit”.

Din domeniul înmatriculării vehiculelor și documentării conducătorilor de vehicule:

#­ identificarea vehiculului în cazul primei înmatriculări – de la 600 de lei la 400 de lei;
#­ identificarea motorului – de la 220 de lei la 200 de lei;
#­ anularea certificatului de înmatriculare, eliberat pe numele uzufructuarului – de la 100 de lei la 50 de lei;
#­ eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al conducătorilor de vehicule – de la 140 de lei la 130 de lei;
#­ eliberarea adeverinței ce conține date din Registrul de stat al transportului – de la 140 de lei la 130 de lei.

Din domeniul înregistrării bunurilor imobile și furnizării informației din cadastrul bunurilor imobile:

#­ înregistrarea primară selectivă a bunului imobil și a dreptului de proprietate – de la 320/340/320/790/260 de lei la 240/280/260/500/200 de lei;
#­ înregistrarea drepturilor reale limitate și a altor drepturi supuse înregistrării – de la 240 de lei la 220 de lei;
# notarea în registrul bunurilor imobile – de la 200 de la 160 de lei;
#­ eliberarea altei informații nesistematizate din cadastru – de la 160 de lei la 130 de lei.

PUBLICITATE