IP Ocnița la 30 de ani de la crearea Poliției Naționale

0
121
Angajații ipoliție din cadrul subdiviziunii au marcat Ziua Internațională a Non-violenței.

La 18 decembrie în Republica Moldova se sărbătorește a 30-a aniversare de la crearea Poliției Naționale.  Sărbătoarea profesională vine să accentueze importanţa muncii care cere o responsabilitate enormă zi de zi.

Pa parcursul anului curent, colectivul Inspectoratului de Poliţie Ocniţa a demonstrat că are pregătirea necesară şi tăria să reziste tuturor greutăților consolidîndu-şi capacităţile în vederea asigurării ordinii publice şi securităţii cetăţenilor, protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, cît şi realizării a altor programe de stat şi planuri naţionale de acţiuni. O atenţie deosebită s-a atras la capitolul ridicării imaginii poliţiei şi apropierii de societate civilă, reacţionării prompte la sesizările şi informaţiile cetăţenilor referitoare la crime şi alte incidente, eficientizării măsurilor de prevenţie generală şi individuală.

            În urma desfăşurării măsurilor organizatorice cu caracter de prevenţie a angajaţilor subdiviziunii, pe teritoriul administrativ deservit se atestată o descendență a nivelului infracțional cu 2,75%, fiind înregistrate doar 254 infracţiuni pe tot parcursul anului 2020. 

Diminuare deosebită s-a înregistrat la categoriile de crime mai puţin grave cu – 15,97%.

Merită a fi menționat faptul, că pe parcursul anului 2020 angajații IP Ocnița  au fost antrenați eficient în asigurarea ordinii publice, descoperirii infracțiunilor, dar cu responsabilitate sporită, în calitate de autoritate abilitată cu competenţe de combatere a cazurilor de răspîndire în comunitate a virusului de tip nou COVID – 19, angajaţii subdiviziunii zilnic şi-au consolidat capacităţile la respectarea  măsurilor orientate spre monitorizarea modului de respectare de către locuitorii raionului Ocniţa, a normelor antiepidemice, inclusiv a celor care cad sub incidenţa regmului de autoizolare, modului de respectare a restricţiilor de către agenţii economici, unităţile de comerţ, staţiile PECO, reprezentanţii cultelor religioase precum şi în curţile blocurilor locative şi a terenurilor de joacă.

Dragi angajaţi ai Poliţiei Naţionale, în această zi cu semnificaţie deosebită, eu personal şi efectivul Inspectoratului de Poliţie Ocniţa, Vă adreseză sincere felicitări, prosperitate, noi realizări şi succese în activitatea profesională şi cea personală. 

Felicitări cu ziua Poliției Naționale!

Cu deosebit respect, Şef al IP Ocniţa, comisar – şef,    

          Valentin PLEŞCA

PUBLICITATE