Inspectoratul de Poliție Dondușeni – La datorie

0
103

Conform datelor statistice, pe parcursul perioadei a 11 luni ale anului 2020 pe teritoriul raionului Dondușeni au fost săvârşite 239 infracţiuni, faţă de 299 infracţiuni în perioada analogică a anului 2019, astfel se evidenţiază o descreştere a infracţionalităţii cu – 20,06% (-60 infracțiuni). Din numărul total de cauze penale pornite, au fost trimise procurorului 182 cauze penale, ceia ce constituie 76,15% (pe țară – 64,11%), urmărirea penală a fost finisată în 154 cauze (64,44%, pe țară – 52,62%), dintre care 129 – au fost trimise spre examinare către instanţa de judecată, 16 – au fost încetate, 11 – clasate.

Analiza situaţiei la compartimentul infracționalității comparativ cu perioada analogică a anului precedent, atestă o decreștere a numărului de infracțiuni comise în teritoriul deservit de către Sectorul de poliție nr.1 (or. Dondușeni) (161/201) şi Sectorul de poliție nr.2 (Sudarca) (78/98). Cu toate că la nivel general se atestă o descreştere, în unele localităţi se identifică totuşi o creștere a infracționalității: Briceni +4 (6/2), Moşana +3 (6/3), Climăuți +2 (9/7), Plop +3 (9/6). Descreștere a infracționalității se atestă în următoarele localități: Tîrnova -13 (24/37), Crişcăuţi -12 (9/21), Arioneşti -11 (6/17), or. Donduşeni -12 (72/84), Baraboi -10 (10/20), Cernoleuca -4 (12/16), Ţaul -6 (11/17) şi Rediul-Mare -4 (2/6).

         Analiza tactică a infracționalității a reflectat, că fenomenului infracțional este centrat pe infracțiunile mai puțin grave (136/187), ușoare (75/77) și grave (25/31). Infracțiuni deosebit de grave – 1/3 și excepțional de grave –  2/1. Pe parcursul perioadei de raport au fost în total înregistrate 28 crime excepțional de grave, deosebit de grave și grave, dintre care 5 au rămas nedescoperite și pentru perioada imediat următoare sunt necesare acțiuni eficiente de urmărire penală pentru stabilirea făptașilor.

         Ponderea crimelor din structura criminalității sunt infracțiunile patrimoniale (107/185) și infracțiunile din domeniul transporturilor (64/60).

         Cu referire la infracțiunile patrimoniale, conform datelor statistice se atestă, că cele mai preponderente sunt furturile (77/138), urmate de excrocherii (23/27).

Cît privește infracțiunile contra familiei și minorilor (15/9), este înregistrată o creștere a infracțiunilor de violență în familie (14/8) față de perioada analogică a anului 2019.

Stimaţi colegi,

Cu onoare şi deosebit respect, Vă adresez  cele mai sincere felicitări şi urări de succes cu prilejul aniversării a 30 ani de la formarea Poliției Republicii Moldova.

     Vă felicităm, în primul rînd, pentru eforturile depuse în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, pentru liniştea publică, siguranţa cetăţenilor si implicit pentru asigurarea unui climat de ordine, siguranţa și pace în comunitate.

     Seriozitatea și profesionalismul de care daţi dovadă în aplicarea legii arată că poliţia este o instituţie responsabilă, sigură și de încredere. Prin natura activităţii pe care o desfăşuraţi, vă aflaţi deopotrivă în slujba cetăţenilor și a statului. Sunt convins că veţi contribui în continuare, cu devotament și dăruire, la creșterea gradului de siguranţă publică și la întărirea sentimentului de securitate în rândul cetăţenilor. Vă urez multă putere de muncă în îndeplinirea sarcinilor zilnice și să fiţi un model de curaj, responsabilitate și bună conduită în societate. La mulţi ani!

            Cu respect, în numele meu şi al angajaţilor IP Dondușeni,

Şef al IP Donduşeni, comisar principal,      

Vitalie Calinovschi

PUBLICITATE