Ion Zloi: „Voi munci cu aceeaşi ardoare, ca şi în postul de primar”

0
1028

Ocolul silvic Donduşeni e unul din cele mai prospere din componenţa întreprinderii de stat pentru silvicultură Edineţ. Nu ocazional fostul şef al acestei subdiviziuni Veaceslav Chiriac a promovat în funcţia de director al ÎS Edineţ a agenţiei naţionale „Moldsilva”. Locul vacant, cu două luni în urmă, l-a ocupat Ion Zloi, ex-primar al satului Donduşeni, consilier raional. Noul şef fără multă zăbavă s-a încadrat în activitate.

 • Dle Ion Zloi, nu sunteţi din tagma silvicultorilor, aţi acceptat să preluaţi cârma ocolului silvic?
 • Mai puţin am avut tangenţe cu acest sector important al economiei. Însă am o experienţă solidă în management şi în mobilizarea oamenilor să facă lucruri bune, calitative şi în termenii necesari.
 • Aţi reuşit să luaţi cunoştinţă mai profundă de situaţie în gospodărie şi colectiv în ansamblu?
 • Desigur. De la acestea şi am început. Ocolul silvic cuprinde 3458 de hectare de terenuri împădurite, inclusiv 276 ha în preajma satului meu Donduşeni, unde pe parcurs de 16 ani am fost primar. Aşa că pădurea pentru mine nu e ceva abstract. Cu sillvicultorii am avut relaţii de conlucrare şi bună înţelegere.
  Colectivul nu e numeros – 20 de angajaţi, inclusiv 10 pădurari. Dar e un colectiv consolidat şi capabil să-şi onoreze toate obligaţiunile şi să soluţioneze problemele temporar apărute.
 • Deja aveţi şi rezultate real înregistrate?
 • În pădurile noastre au fost colectate 3867 metri cubi de masă lemnoasă. În această toamnă ne pregătim să colectăm încă 2 mii, ce v-a fi comercializat agenţilor economici şi persoanelor particulare.
  Deja am colectat şi 4 tone de măceş.
  Intenţionăm pe terenurile degradate să plantăm păduri tinere. În acest aspect ducem tratative cu administraţiile locale.
 • Dar unde sunt cele mai extinse masive împădurite?
 • La Maramonovca pădurile ocupă 560 de hectare, iar în preajma satului Cernoleuca şi mai mult – peste 800 de hectare. Acolo avem două sectoare. Adică câte un pădurar la fiecare sector – Ghenadie Antoniuc şi Lorean Vovc.
 • Sâmbătă silvicultorii sărbătoresc ziua lor profesională…
 • Da. Şi cu această ocazie felicit întreg colectivul nostru, dorindu-le fiecărui membru al familiei noastre de silvicultori mai multă încredere în forţele proprii, realizări frumoase, multă sănătate şi bucurii în familie.
  În special adresez sincere felicitări de ziua profesională directorului Întreprinderii de Stat pentru silvicultură Edineţ dlui Veaceslav Chiriac, care mi-a lăsat un colectiv bun şi un ocol silvic cu toate lucrurile aranjate. Mă voi strădui să continuu şi să multiplic lucrurile bune.
 • Şi D-stră felicitări din partea „Ziarului Nostru” în speranţa că vom găsi ce să scriem de bine şi pe viitor.
 • Mulţumim de felicitări şi de atenţia acordată. Mult bine şi colectivului „ZN”.

Boris Todirel

PUBLICITATE