Casa Mare – sărbătoarea vieţii.

0
100

Să ne urmăm firul istorisirii, trecând din sala meşteşugurilor populare, unde gospodina casei îşi confecţiona lucrurile necesare familiei, în următoarea – „Casă Mare”, unde şi le aranja cu multă însufleţire. Pe vremuri casa mare avea un loc deosebit în locuinţa basarabeanului, fiind cea mai spaţioasă şi cea mai luminoasă, frumos amenajată. Era, deci, ca un „muzeu” pentru fiecare familie, locul ei de suflet, sărbătoarea vieţii. După cum era împodobită şi amenajată casa mare se putea vorbi despre hărnicia şi măiestria gospodinei. Această odaie se întreţinea într-o ordine impecabilă, fiind destinată pentru primirea oaspeţilor şi celebrarea sărbătorilor familiale, dar şi a celor religioase. Aşa dar, nu întâmplător muzeografii au amenajat o „Casă Mare” şi în interiorul muzeului. Ea prezintă o adevărată expoziţie a lucrurilor create de meşterii populari din oraşul Floreşti şi din localităţile raionului. Accentul de bază în decorul tradiţional al casei mari îl formează covorul atârnat pe peretele central, datând de la începutul veacului trecut, donat de doamna Elizaveta Pantazi din oraşul Floreşti. Atrag atenţia o scoarţă confecţionată în 1781 „Pomul vieţii”, dăruită muzeului de Aurica Gasan din oraşul Floreşti şi alta, din anul 1807 donată de Claudia Murafa din Cotiujenii Mari, sat, ce pe vremuri făcea parte din raionul Floreşti.

Tot aici sunt expuse două portrete în rame lucrate în stil deosebit de impresionant de un meşter anonim ce-i reprezintă pe soţii Focşa din oraşul Floreşti – Focşa Sofia, fostă Moldovanu, fiica primarului de Floreşti până la 1940 – Moldovanu Eftimie şi soţul dumneaei, Focşa Vasile, refugiaţi în România de teama deportărilor. În casa mare a muzeului vizitatorii pot admira piese de mobilă veche de la finele secolului XIX şi începutul secolului XX. Menţionăm un frumos dulap pentru haine, o masă dreptunghiulară cu scaune cu spetează în jurul ei, o ladă de zestre(sofcă) cu teancul de perne, un cufăr cu ornamente geometrice – cercuri, rozete, zigzaguri, etc. Admirăm şi o cămaşă de soacră pe care mireasa trebuia să o confecţioneze şi să o dăruiască soacrei sale, demonstrându-şi priceperea şi măiestria. „Casa Mare” e împodobită şi cu alte obiecte tradiţionale, ţesături albe: prosoape,broderii, feţe de masă, şerveţele, feţe de pernă, cearşafuri, ceramică, împletituri din fibre vegetale, piese de interior – donaţii ale meşteriţelor din raionul Floreşti: Maria Cucoranu, Ana Moldovanu, fostă Cărăuş, Cristina Ciolacu, Ana Ciorici, Margareta Munteanu, Larisa Cuharciuc, Valentina Samsonova, Eugenia Graur, etc. Nu rămâi indiferent, vizitatorule, contemplând colecţia de icoane rare, în faţa cărora s-au rugat lui Dumnezeu generaţii de oameni în şir… E într-adevăr „Casa Mare” un loc deosebit, de suflet, de refugiu într-o lume aparte, o sărbătoare a vieţii.

Autori: Elidia Murafa, director Muzeul de Istorie și Etnografie, Mihail Gutium, șef Centrul de Meșteri Populari, Direcția Cultură, Turism, Tineret și Sport Florești.

PUBLICITATE