Care absolvenți vor beneficia de îndemnizațiile pentru tinerii specialiști stabilite de Guvern?

0
231

Guvernul a aprobat avizul la proiectul de lege privind modificarea art. 134 alin. (5) din Codul educației nr.152/2014. Proiectul de lege prevede extinderea posibilității de repartizare în câmpul muncii de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a absolvenților care și-au făcut studiile la forma de învățământ cu frecvență redusă,  a celor care au studiat pe locuri cu taxă de studii, precum și a  absolvenților instituțiilor de învățământ din străinătate.

Astfel, absolvenții instituțiilor de învățământ superior și/sau profesional tehnic din republică sau din străinătate, la programele acreditate în domeniul general de studii Educație/Științe ale educației, care și-au făcut studiile pe locuri cu finanțare de la bugetul de stat sau cu taxă de studii, indiferent de forma de învățământ, încadrați în instituțiile de învățământ prin repartizare de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării vor beneficia, în primii trei ani de activitate didactică, de indemnizații stabilite de Guvern, din mijloacele bugetului de stat, achitate prin intermediul bugetelor unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi ale UTA Găgăuzia. Condițiile de repartizare a absolvenților la programele nominalizate sunt aprobate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Amintim că, îndemnizația pentru tinerii specialiști încadrați în sistem constituie 120 mii de lei pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior şi 96 mii de lei pentru absolvenții instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar. Ajutorul se achită etapizat: prima tranșă – în termen de o lună de la data angajării în funcţie, a doua – la expirarea unui an de activitate și a treia – la expirarea a 3 ani de activitate în funcţie.

PUBLICITATE