Candidatul meu pentru ordinul „Gloria Muncii”

0
1396

Profesionalism, dedicație și statornicie: asistenta medicală Nina Mazur.

Actuala efuziune de gratitudine colectivă față de profesioniștii dintr-un domeniu de activitate vital pentru sănătatea fiecăruia și pentru întreaga societate poate fi fundalul sau fundamentul perfect pentru cunoașterea și aprecierea persoanelor reale, care muncesc cu maximă competență profesională și abnegație în diverse instituții medicale rurale din republică și ar merita, pe bună dreptate, cele mai înalte onoruri.

Pe lângă lipsurile și problemele știute și neștiute ale sistemului medical autohton, în Republica Moldova pandemia de coronavirus  a pus în evidență, subit și fără drept de apel, nu doar importanța vitală a contribuției lucrătorului medical în combaterea oricăror maladii, ci și valoarea inestimabilă și destoinicia oamenilor reali, dedicați profesiilor din domeniul ocrotirii sănătății. O situație arhicunoscută, de fapt, dar de obicei oarecum neglijată. Mai ales, la sat.

În contextul pandemiei recunoașterea publică a rolului distinct al lucrătorilor medicali în bunul mers al vieții societății din ţara noastră a luat forma diferitelor campanii de promovare a profesiilor medicale: declararea anului 2020 drept Anul Lucrătoriului Medical și al Farmacistului, derularea mai multor campanii de exprimare a recunoștinței față de medici în diverse forme și spații (online, în scuaruri, în acțiuni stradale, prin donaţii şi acţiuni de voluntariat etc.).

Însă, dacă ar fi să judecăm după listele laureaților diverselor distincții guvernamentale, cum ar fi, de exemplu, ordinul „Gloria Muncii”, există o categorie de lucrători medicali, fără de care ar fi de neconceput viața unei comunități rurale, dar care, în mod paradoxal, lipsesc aproape cu desăvârșire din categoria celor onorați cu distincții de stat – medicii și asistentele medicale/asistenții medicali din satele moldovenești. Această cvasiabsență a lucrătorilor medicali din mediul rural din discursul oficialităților este regretabilă, dar poate fi corijată, cu un minim efort individual, prin scoaterea din anonimat a eroilor și eroinelor în halate albe din satele noastre.

Asistenta medicală Nina Mazur de la Oficiul Medicului de Familie din satul Schineni, raionul Soroca, veteran de facto al sistemului de ocrotire a sănătății din Republica Moldova, în cadrul căruia activează din anul 1974, își poate descrie traseul profesional cu o durată de aproape 5 decenii în câteva fraze, care devin mai lungi datorită detaliilor biografice.

S-a născut la 2 august 1956 în satul Bulboci, raionul Soroca, în familia Vasilinei și a lui Serghei Topală. A fost primul din cei trei copii din familia părinților, țărani colhoznici. Și-a dorit dintotdeauna să fie medic, își amintește și astăzi cu plăcere de punctul medical din satul natal Bulboci și de moș Chirică Curevici, infirmierul cu experiență de felcer militar în cel de-al doilea război mondial. Moș Chirică era omul care știa ca nimeni altul să oblojească frica și spaimele copiilor ajunși la punctul medical pentru un vaccin ordinar sau cu vreo urgență banală, devenind  un model de empatie și omenie pentru consăteni. După școala din sat, Nina (atunci încă) Topală a făcut studii de specialitate la Școala de medicină din Orhei, pe care a absolvit-o cu succes în 1974. Conform ordinului de repartizare, a lucrat următorii trei ani ca soră medicală la policlinica nr. 9 din Chișinău, apoi a revenit, la insistențele mamei, în satul natal. A lucrat o jumătate de an ca soră medicală la grădinița de copii din satul Bulboci, iar în aprilie 1978 a fost angajată la punctul medical din satul Schineni, raionul Soroca, unde activează și în prezent, ca asistent medical al Oficiului Medicului de Familie.

I-a plăcut și îi place și astăzi profesia aleasă încă înainte de a învăța să scrie și să citească, a profesat-o întotdeauna cu multă dăruire și responsabilitate. Consătenii o apreciază pentru competența profesională, dar și pentru empatia constantă față de pacienți și pentru spiritul de sacrificiu, probate de atâtea ori de-a lungul deceniilor, la orice oră de zi sau noapte, pe ploaie sau ninsoare, pe arșița din dricul verii sau sub burnița toamnelor târzii. Și indiferent de starea drumurilor şi de distanța ce trebuia parcursă, de obicei pe jos, până la casa bolnavului. În Schineni, Nina Mazur şi-a creat o familie şi a construit o casă, a crescut trei fii ca trei brazi. Deși durerea pierderii celor dragi din cauza maladiilor incurabile nu a ocolit-o nici pe ea, acum este o bunică mândră de cei patru nepoți și nepoțele. Este deja și pensionară, dar se pare că sătenii nu sunt pregătiți să-i accepte acest statut: ea continuă să meargă la serviciu în fiecare dimineaţă şi mai reuşeşte să facă faţă și chemărilor la domiciliu.

Nina Mazur, după 42 (din cei în total 46) de ani de activitate profesională în satul Schineni, este nu doar cel mai „longeviv” lucrător medical în exercițiul funcțiunii din localitate, ci, pe bună dreptate, omul fără de care schinenenii chiar ar fi fost azi mai puțini la număr și mai puțin sănătoși.

Asistenta medicală Nina Mazur de la Oficiul Medicului de Familie din satul Schineni, raionul Soroca este unul din numeroșii anonimi din societatea moldovenească, fără de care această societate nu ar putea exista. Nu este nicidecum o exagerare de dragul cuvintelor frumoase, este doar o simplă constatare, dar absolut necesară pentru menținerea normalității într-o realitate afectată de migrație, crize economice interminabile, instabilitate și incertitudine. Nina Mazur a asigurat zilnic, timp de decenii, împreună cu colegele sale, prestarea serviciilor medicale în satul Schineni, devenind un etalon de competență și continuitate în muncă, dar și un exemplu de fidelitate față de sat și față de consăteni. Așa a înțeles să-și urmeze, cu demnitate, profesia, pentru care crede că a avut și un fel de predestinare. Numele ei, ca și al multor altor colegi din domeniu, ar onora, cu supramăsură, orice listă de laureați ai distincțiilor de stat, ca un semn de apreciere a muncii oneste și de durată, dedicate comunității, a lucrătorilor medicali de la sat.

Alina TOFAN, Conf. univ., dr., cercetător științific, Universitatea din Leipzig; originară din satul Schineni, raionul Soroca.

PUBLICITATE