Pompierii au instruit agricultorii în câmpuri

0
107

  Colaboratorii DSE Soroca, Direcției Agricultură și Alimentație Soroca, în frunte cu vicepreședinta raionului Soroca, Ala Bordian au inspectat mai multe câmpuri cu cereale, unde au verificat nivelul de pregătire a agricultorilor în domeniul securității antiincendiare în perioada de recoltare. Toți agenții economici s-au dovedit a fi pregătiți pentru a preveni un eventual incendiu, în timpul recoltării, a fost asigurată paza antiincendiară cu tracoare cu plug, discuitoare, cisterne cu apă etc.  De către reprezentanții DSE Soroca li sau adus la cunoștință repetat, să fie prudenți în acestă perioadă și să respecte cu stictețe regulile de apărare împotriva incendiilor. Agricultorii au fost avertizați că alimentarea tehnicii cu carburanți și lubrifianți să fie organizate în spațiile special amenajate, interzicera categorică a fumatului la mai puțin 100m de punctele de recoltare și depozitare a cerealelor.  După finisarea recoltării cerealelor  și culturilor tehnice, în termeni restrînși trebuie prelucrate terenurile, pentru a exclude un eventual incendiu.

 În situații de risc muncitorii au fost îndemnați să întreprindă măsuri urgente și să apeleze prompt la Serviciul Unic de Urgență la nr. de telefon 112.

Recomandări antiincendiare în timpul campaniei de recoltare!!!

Din timpuri recoltarea pîinii a fost o sărbătoare şi o bucurie a plugarului, mai ales atunci cînd lanurile cu grîne bucură ochii şi umple inimile de bucurie. Şi în acest an se aşteaptă o roadă frumoasă, nu a rămas mult pînă a începe secerişul. Se pregăteşte de acum tehnica de recoltare, se aduc în regulă depozitele de păstrare a cerialelor. E îmbucurător faptul că în ultimii ani datorită conducătorilor autorităților publice locale, şefilor de gospodării, agenţilor economici, colaboratorilor IP Soroca şi nu în ultimul rînd a colaboratorilor de DSE mun. Soroca, nu am avut cazuri de incendii în timpul companiei de recoltare în lanurile de grîne. Sperăm la aceeaşi colaborare şi înţelegere şi anul acesta ca împreună să depistăm şi să înlăturăm încălcările securităţii incendiare pentru a nu permite perderea roadei din cauza incendiilor. Aici vreau să aduc la cunoştinţă tuturor celor care vor fi anternați în cîmpul muncii în perioada campaniei de recoltare, regulile securităţii antiincendiare în această perioadă :

  • Pînă a începe recoltarea, cu toţi participanţii se va efectua un instructaj special în privinţa respectării regulilor antiincendiare la locurile de lucru, vor fi numiţi responsabili de starea incendiară la toate sectoarele de producere;
  • Este necesar organizarea pazei în regim non- stop a lanurilor de grîu și altor culturi cu pericol de incendiu;
  • Recoltare cerealelor trebuie să se înceapă cu împărţirea masivelor în sectoare cu aria de maximum 30 ha cu delimitarea acestora prin fîșii cosite cu lățimea de minim 6 m și fîșii arate cu lățimea de minim 4m, eliberate de paie și resturi vegetale.
  • Asigurarea masivelor cu fîșii arate cu lățimea de mini 4m dea lungul drumurilor și fîșiilor forestiere.
  • A admite la lucrările de recoltare doar tehnica care a fost supusă testării tehnice și corespunde cerințelor tehnice conform cerințelor.
  • Unităţile agricole utilizate la recoltare trebuie asigurate cu stingătoare de incendiu, plapome din prelată șimijloace primare de stingere a incendiilor;
  • Lanurile unde se petrece recoltarea să fie asigurate cu tractoare cu pluguri, discuitoare şi cisternă cu apă;
  • Organizarea evacuării paielor și resturilor vegetale de pe lanuri după recoltare și aratul miriștii în cel mult 2 zile după finisarea recoltării cerealelor și culturilor cu pericol de incendiu.
  • Se interzice categoric fumatul, alimentarea cu combustibil , sudarea, reparaţia tehnicii în lanuri, aprinderea mireştii şi a resturilor de paie.
  • La depozitarea cerealelor în depozite se va asigura diatanța de la vîrful mormanului pînă la elementele combustibile ale acoperișului, corpurile de iluminat și cabluriile electrice de minim 0.5m.

O deosebită atenţie în această perioadă trebuie de atras copiilor în privinţa jocului cu focul, cît şi persoanelor în zilele de odihnă , care pot să aprindă focul în apropierea nemijlocită a lanurilor cu grîne.

Să nu uităm că toate incendiile au loc numai din cauza nepăsării, neglijenţii, neatenţiei cu focul, de aceea încă odată rugăm pe toţi cetăţenii să fie precauţi. Să fie atenţi cu focul, să evite orce moment de izbucnire a lui.

În cazul depistării unui incendiu, de urgenţă apelaţi la numărul de telefon 112.

Șef SP al DSE mun. Soroca

maior al s/intern E. Doga

PUBLICITATE