Concurs de finanțare pentru Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații

0
49
Foto:sda.gov.md

Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova (FDD Moldova) lansează astăzi, 19 mai, apelul public pentru depunerea cererilor de finanțare a proiectelor în infrastructura centralizată de irigare. Prin intermediul acestor investiții, FDD Moldova își propune să acorde suport Asociațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI), create în perioada Compact, dar și post-Compact, care doresc să îmbunătățească starea tehnică a sistemelor centralizate de irigare (SCI) pentru a fi utilizate eficient și la capacitate optimă.

Cine este eligibil?

La acest apel pentru depunerea cererilor de finanțare în infrastructura de irigare sunt eligibile Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații care au preluat ori sunt în proces de preluare a managementului sistemelor centralizate de irigare în perioada Compact și post-Compact.

Care sunt criteriile de eligibilitate?

La etapa de selectare a propunerilor, există trei criterii esențiale pe care AUAI urmează să le îndeplinească pentru a fi considerate eligibile. În primul rând, sistemul centralizat de irigare trebuie să fie gestionat de către AUAI sau asociația a inițiat procedura de preluare în gestiune a sistemului centralizat de irigare. Totodată, în cadrul acestui apel sunt eligibile doar asociațiile care vor participa cu o contribuție proprie în contextul investiției. Astfel, în cazul în care SCI a fost reabilitat din mijloacele Programului Compact – contribuția proprie a AUAI urmează să fie de cel puțin 10% din valoarea estimativă a investițiilor. În cazul în care SCI nu a beneficiat de investiții în cadrul Compact – cel puțin 5% din valoarea estimativă a investițiilor. Cel de-al treilea criteriu vizează starea tehnică a sistemelor centralizate de irigare – sunt eligibile pentru finanțare SCI aflate sau care se transmit în administrarea Agenției „Apele Moldovei”, ce nu au fost incluse în Programul Compact, dar sunt considerate funcționale sau parțial funcționale, precum și SCI care au fost reabilitate în cadrul Programului Compact.

Care este valoarea maximă a finanțării?

Pentru a asigura un impact tangibil, FDD Moldova va oferi finanțare pentru propunerile de investiții în infrastructura de irigare în valoare de până la 200 mii dolari SUA (cu aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere).

Termenul de depunere a Propunerilor de investiții este 19 iunie 2020, ora 14.00. Dosarul propunerii de proiect, cu toate documentele necesare, poate fi depus la biroul FDD Moldova, Chișinău, str. Nicolae Iorga 21, etajul 4, sau expediat electronic la adresa e-mail: office@sda.gov.md.

PUBLICITATE