Termenul de valabilitate a actelor necesare pentru procesul de examinare și documentare a conducătorilor auto este prelungit

0
96

Agenția Servicii Publice informează că au fost aprobate unele aspecte ce țin de procedura de documentare a conducătorilor auto, în special a fost prelungit cu 90 de zile termenul de valabilitate a actelor (care aveau statut valabil la data declarării stării de urgență în Republica Moldova), necesare pentru a fi prezentate la procesul de examinare și documentare a conducătorilor auto. Termenul de 90 de zile începe să curgă de la momentul încetării stării de urgență, instituite prin Hotărârea Parlamentului nr.55/2020.

Astfel, potrivit prevederilor Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1452/2007) la expirarea valabilităţii examenului teoretic (un an de zile) este necesară susţinerea repetată a examenului de probă teoretică. Situaţia analogică este aplicabilă şi în cazul expirării perioadei de un an de zile de la obţinerea certificatului de şcolarizare în şcolile auto. Respectiv, normele aprobate prin Hotărârea Guvernului din 20 mai curent au prelungit termenul de valabilitate a acestora cu 90 de zile calendaristice, inclusiv termenele de valabilitate a actelor, necesare pentru a fi prezentate la documentarea și examinarea solicitanților de permis de conducere. Subsecvent, prin derogare de la prevederile Hotărârii nr.12/2009 pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, este prelungit termenul de valabilitate și  a certificatelor medicale.

Este de menționat, că urmare a declarării stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova serviciul de programare electronică la examene pentru obţinerea permisului de conducere și, respectiv, procesul de examinare a fost sistat. Atenționăm că acordarea serviciilor de programare şi admitere la examen pentru obținerea permisului de conducere se va relua în funcție de dinamica situaţiei epidemiologice din ţară, în conformitate cu decizia autorităţilor competente.

PUBLICITATE