Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat orarul înscrierii copiilor în clasa I pentru anul de studii 2020-2021

0
130

Înscrierea copiilor în clasa I în anul de studii 2020-2021 se va realiza în două etape.

Prima etapă se va desfășura în perioada 21 mai-19 iunie, când va avea loc depunerea, completarea și validarea cererilor și actelor de înscriere a copiilor în  clasa I în instituţia de învăţământ din districtul şcolar. Documentele în copie (cererea de înscriere a copilului, conform modelului din Anexa 2 a ordinului; buletinul de identitate al părintelui/ reprezentantului legal; certificatul de naștere al copilului) vor fi expediate în format electronic la adresa de e-mail a instituției de învățământ sau prezentate pe suport hârtie.

Pe data de 19 iunie, instituțiile de învățământ și organele locale de specialitate în domeniul învățământului vor afișa numărul locurilor rămase libere după depunerea actelor în instituțiile de învățământ în prima etapă de înscriere a copiilor în clasa I.

Etapa a doua se va organiza în perioada 22 iunie -28 august în cadrul căreia va avea loc depunerea, completarea și validarea actelor de înscriere a copiilor din districtul şcolar, care vor împlini vârsta de 7 ani până la începutul anului şcolar şi n-au reuşit să fie înscriși în prima etapă și a copiilor din alte districte şcolare pe locurile disponibile.

Totodată, instituţiile cu clase cu profil vor organiza probele de aptitudini, prin coordonare cu organele locale de specialitate în domeniul învățământului.

Menționăm că setul complet de documente va fi necesar de prezentat instituției de învățământ până la începutul noului an școlar. Acesta va cuprinde: (1)        Buletinul de identitate a părintelui/ reprezentantului legal; (2) Certificatul de naștere al copilului; (3) Fișa medicală perfectată până la data înscrierii (Trimitere – extras, formular nr. 0,27/e, Ordinul MS al RM nr. 828 din 31.10.2011); (4) 2 fotografii ale copilului (mărimea 3x4cm); (5) Raportul despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și comunicării precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare la finele grupei pregătitoare (pentru copiii care au frecventat grădinița) sau decizia pozitivă a comisiei raionale/ municipale de școlarizare cu referire la maturitatea școlară.

Lista finală a copiilor înscriși în clasa I validată prin ordinul directorului instituției va fi afișată la 28 august 2020.

PUBLICITATE