Au fost reluate seminarele „Regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare – elementul cheie al politicii naționale în domeniu”

0
194

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a organizat, în raionul Soroca, seminar cu referire la politica națională privind regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Evenimentul au reunit reprezentanți ai autorităților publice locale și ai operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și canalizare din raioanele Soroca, Dondușeni și Drochia.
Regionalizarea  serviciului de alimentare cu apă și de canalizare are la bază reorganizarea serviciilor publice actuale deținute de autoritățile administrației publice locale.

Discuțiile cu autoritățile publice locale au evidențiat necesitatea asistenței tehnice în procesul de regionalizare, dat fiind faptul că  regionalizarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare este un concept nou pentru Republica Moldova, ce necesită a fi înțeles și aplicat corespunzător. Întregul proces este în competența autorităților publice locale, care cel mai des nu dispun de capacități pentru a putea realiza toate aceste sarcini.

Astfel, în scopul facilitării procedurilor de regionalizare, s-a decis informarea reprezentanților autorităților administrației publice locale, în calitate de autorități executive, care să transmită mesajul consiliilor locale, în a căror competență este aprobarea acțiunilor privind  furnizarea/prestarea, în comun, a acestor servicii pe teritoriul mai multor unități administrativ-teritoriale, și realizarea, în comun,  a proiectelor de infrastructură.
Operatorului local S.A „ Apă-Canal Soroca” i s-a oferit oportunitatea să prezinte principalele activități și realizări ale companiilor, precum și posibilitățile de prestare a serviciilor pentru un număr sporit de consumatori prin extinderea ariei de operare.
În cadrul discuțiilor au fost abordate etapele de implementare a politicii de regionalizare prin studii de caz ale operatorilor regionali naționali.
La final, participanții au adresat experților întrebări cu referire la gestionarea serviciului și crearea operatorilor regionali, oportunitățile oferite de Fondurile Naționale și contribuțiile locale pentru proiecte, în acest sens, precum și obligarea prin lege a conectărilor la canalizare acolo unde există sisteme centralizate.
Seminarul de informare sunt organizate în cadrul proiectului SDC/ADA „Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova”, cu suportul Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare și Agenției Austriece de Dezvoltare.

PUBLICITATE