23 aprilie-Ziua Bibliotecarului

0
230
Foto: Vocea.md

Biblioteca – spațiu de regăsire a bibliotecarului

Ritmurile halucinante ce se succed în dezvoltarea unei biblioteci astăzi țin pe jar mai mulți ani angajații acestora. Pentru a nu se rătăci în haosul informațional bibliotecarul e nevoit să obțină noi și variate competențe versus celor de ieri: de manager, marketing, gestionar priceput de informație tipărită și digitală, cunoaștere de programe și oferte, cunoașterea comunității ce o servește.

Și-n aceste circumstanțe să nu știrbească din funcțiile tradiționale unei biblioteci: custodie, educațională, estetică, informațională. Educația nu mai e orientată doar de profesori aflați în sala de curs. Astăzi s-au implementat sisteme de învățământ la distanță, iar bibliotecile sunt chemate să reducă aceste distanțe. Ele oferă referințe, informații digitale/tipărite, facilitează crearea informației. Odată cu apariția informației digitale, sursele informaționale ale acestora devin nelimitate și la îndemână, angajaților revenindu-le rolul de filtru de decantare eficientă a informației. La acest segment bibliotecarul se simte bine și cu ambele picioare pe pământ din simplu motiv că nu poate fi înlocuit de computer. Dar gestionarea informației cere de la bibliotecar cunoștințe avansate, dublate de cele de cultură generală, informatică, documentaristică, comunicare, mobilitate intelectuală. Însă fără implicarea APL-urilor bibliotecarii sunt cu mâinile legate. Esteticul spațiilor/sediilor e direct proporțional cu bugetul alocat. Aici un rol important în salvarea situației îi revine managerului. Deci numai capacitatea de adaptare a managerilor la cerințele noi dau calitate bibliotecii.

Cu prilejul apropiatei sărbători profesionale, vă doresc, dragi colegi, sănătate, adaptabilitate, abnegație, atitudine creativă pentru obiectul muncii noastre, perseverență, responsabilitate. Să țineți biblioteca în pas cu imperativele timpului! La mulți ani!

Eugenia Railean, director CDI „M. Sadoveanu” Soroca

Lumină, Speranță, Înțelepciune

Trăim în era în care informaţia ocupă un loc primordial, iar rolul esenţial al bibliotecii este de a pune la dispoziţia publicului cititor zestrea spirituală şi culturală a întregii omeniri, atât în mod tradiţional dar şi graţie tehnologiilor informaţionale.

Însă nu putem exclude din activitatea bibliotecilor activităţile culturale cu publicul. Au devenit o tradiţie pentru Biblioteca Publică Raională activităţile în cadrul programului cultural „Zilelor Eminescu”, „Grigore Vieru – ochiul de veghe al neamului”, Săptămâna cărţii şi lecturii pentru copii, „Limba noastră”. Se bucură de succes la public şedinţele cenaclului literar „Steaua de vineri”, care sunt cu adevărat aşteptate şi dorite de publicul cititor. Sunt populare ciclurile de activităţi cum ar fi: mese rotunde, întâlniri cu scriitorii, lansări de carte, şi altele.

Societatea în schimbare pune sarcini noi în faţa bibliotecilor. Graţie susţinerii financiare din partea fundaţiei SOROS – MOLDOVA și a Programului „Novateca”, biblioteca şi-a îmbunătăţit colecţiile sale şi a fost dotată cu echipament modern pentru a satisface nevoile de informare ale beneficiarilor.

Sincere urări de sănătate, realizări frumoase și cât mai mulți cititori vă doresc, dragi colegi din toate cele 33 de biblioteci ale raionului!

Maria Cojocaru, director BPR „Iulian Filip” Drochia

Bibliotecarul – unda viitorului

Ziua Bibliotecarului merge mână în mână cu  Ziua Mondială a Cărţii şi a Drepturilor de Autor. Această frumoasă sărbătoare este o oportunitate pentru întreaga societate de a aprecia la justa valoare rolul cărţii ca temelie a culturii, educaţiei, comunicării şi vieţii sociale.

Astăzi bibliotecile sunt pe drept cuvânt centre comunitare ce ascultă vocea comunității și abordează necesitățile acesteia, servesc drept mijloc de conectare a cetățenilor la informații valoroase. Beneficiarii de azi pot dobândi cunoștințe și abilități, pot învăța lucruri noi și pot petrece timpul liber cu suportul bibliotecarului modern. Suntem astăzi martorii energiei, creativității și entuziasmului pe care bibliotecarii le-au adus în munca lor, dar și a impactului pe care l-au adus în satele și orașele în care activează.

Rețeaua bibliotecilor publice din raionul Dondușeni, cred eu, are un viitor luminos. Avem înregistrate succese cu care ne mândrim. Grație programului Novateca, 19 biblioteci publice din rețea au fost înzestrate cu echipament modern : calculatoare și tablete, imprimante, laptopuri, proiectoare etc. Ne bucură faptul că tot mai multe biblioteci implimentează servicii noi de bibliotecă, atât de utile comunităților noastre, dar și receptivitatea bibliotecarilor de a participa la diverse instruiri profesionale beneficiind de cursuri de educație formală, non-formală și informală, organizate de Centrele Naționale și Regionale de Formare Profesională.

În ajunul sărbătorii profesionale, Ziua Bibliotecarului, adresez tuturor colegilor din cele 22 de biblioteci din raion cele mai sincere felicitări, urări de bine, sănătate, prosperitate, creativitate, împliniri frumoase pe plan profesional, fericire și voie bună!

Svetlana Lupan, director BPR ,,Ion Druță”,Dondușeni

Statornic  cuib de-nţelepciune

Biblioteca  orăşenească  Ocniţa a fost înfiinţată  în 1945. La 15 noiembrie 1947 număra 4 878 cărţi și avea  364 cititori. Printre primii organizatori ai bibliotecii au fost Alexei Iliin şi, mai apoi,  Vera Timinscaia –Gluşchevici. Pe parcursul anilor a trecut prin multe perioade, ba având statut de bibliotecă publică raională, ba bibliotecă publică orășnească, dar mereu fiind receptivă la toate schimbările  social – economice ale timpului. Începând cu anul 1991 în urma descentralizării Sistemelor Centralizate de Biblioteci, devine Bibliotecă  publică  orăşenească, păstrându-i-se funcţia metodologică  pentru bibliotecile publice din raionul Ocniţa.

Pe parcursul anilor 2004-2007 biblioteca a trecut prin multe și grele încercări provocate de inundația din 2004. Dar necătînd la condiţiile dificile,  colectivul bibliotecii a muncit cu răbdare şi speranţă, contribuind la crearea Muzeului  Oraşului în incinta bibliotecii şi a Salonului minorităţilor naţionale. Salonul a fost deschis în 2004, iar muzeul în 2007. Muzeul Oraşului  este vizitat nu doar de  locuitorii  oraşului și raionului, dar și de cetățeni din afară. I-au trecut pragul oaspeţi din Polonia, Rusia, Italia, SUA, Ukraina, Germania. Multe ar fi de spus despre biblioteca noastră dragă, dar știu că spațiul nu-mi permite. Țin să menționezi că pe parcursul a mai mult de 7 decenii de activitate, Biblioteca publică din Ocnița ocupă un loc aparte  în dinamica vieţii culturale si spirituale ocniţene. Printre activităţille, realizate în parteneriat cu APL și instituțiile din subordine se înscriu ore de poezie, ore ecologice, medalioane literare, mese rotunde,  expoziţii  tematice, şedinţe ale  cluburilor, cenaclurilor, etc.

Felicitări și frumoase împliniri profesionale pentru toți angajații celor 30 de biblioteci din raion, dar și pentru toți colegii noștri din republică!

 Maia Taraban, director BPO, Ocnița

Biblioteca între tradițional și modern

Biblioteca este puntea de legătură între trecut, prezent și viitor.Bibliotecile și-au extins activitățile foarte departe de menirea lor inițială – depozite de documente. Anul 2016, când biblioteca a intrat în Programul Novateca, a schimbat radical modul de funcționare a bibliotecii. Biblioteca Publică Orășenească (BPO) “Ion Creangă” Florești este arondată de către Centrul de Excelență Profesională Telenești, director dna Maria Furdui.

În parteneriat s-au implementat următoarele proiecte: Crearea videourilor documentare, Laboratorul de Tehnologii, Informare și Comunicare (Lab Tic) “Femeia în pantofi de Lider”, Biblio Start-Up – unire prin cunoaștere. „Crearea videourilor documentare” a fost primul nostru proiect cu care am spart gheața si am câștigat un aparat foto, ca apoi sa prindem la curaj și să ne dorim și alte proiecte, alte bunuri. Proiectul bibliotecii noastre „Servicii electronice pentru persoane fizice și juridice” a fost recunoscut drept cel mai bun din Republică. Un alt proiect a fost „ Oportunități și perspective pentru tineri și femei” despre care am fost invitați să vorbim în emisiunea „Bună dimineața” de la TV„Moldova-1”

Pe lîngă BPO “Ion Creangă”, în anul 2016 a fost instituit Centrul de Formare Florești, care a instruit 29 de bibliotecari, ce au făcut parte din Programul Național Novateca. Astfel biblioteca a avut de câștigat la toate cele 7 compartimente ale bibliotecii moderne: bibliotecari instruiți, servicii noi, colecții diversificate, spații renovate, echipament și mobilier nou, s-a mărit numărul utilizatorilor. Deși Programul Novateca s-a dizolvat, BPO “Ion Creangă” își continuă activitatea cu același entuziasm, implementînd noi proiecte și servicii moderne pentru utilizatorii săi. S-au deschis cluburile: “Femei floreștene” și “Inimile tinere”.  Suntem ambițioși. Ne place să riscăm, să experimentăm, să fim utili și recunoscuți în comunitatea noastră.

La mulți ani cu prilrjul apropiatei Zile a Bibliotecarului tuturor bibliotecarilor din cele 57 de biblioteci ale raionului! Vă doresc, dragi colegi, sănătate, fericire, permanentă primăvară în suflet, curaj și răbdare în tot ce faceți!

Elena Belschi, director BPO „Ion Creangă” Florești

PUBLICITATE