Activitate de voluntariat: acordarea primului ajutor medical

0
27

În cadrul Consiliului raional Florești, de către dna Carolina Lazăr, șef Serviciu Asistență Medicală Urgentă Florești și dna Svetlana Colodii, felcer superior în serviciul menționat au desfășurat un seminar de informare cu referire la acordarea primului ajutor medical în cazul obstrucției căilor respiratorii, hemoragiilor interne și externe pentru angajații consiliului raional Florești. Activitatea a fost organizată în contextul instruirii angajaților pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă conform prevederilor legislative de respectare a cerințelor privind securiratea și sănătatea la locul de muncă.

Secția Juridică, Resurse Umane și Administrație Publică

PUBLICITATE