La Soroca au fost inițiate lucrările de construcție-montaj pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare la subzona Soroca a ZEL „Ungheni-Business”

0
130

În municipiul Soroca au fost inițiate lucrările de construcție-montaj în cadrul proiectului „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business”, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și implementat de ADR Nord.

Marți, 2 aprilie curent, în incinta Primăriei municipiului Soroca a avut loc o ședință de inițiere a lucrărilor de construcție-montaj în cadrul proiectului de dezvoltare urbană. Reprezentanții ADR Nord, autoritatea publică locală, antreprenorii responsabili de executarea lucrărilor de construcție-montaj și alte părți implicate au discutat despre rolul, responsabilitățile și procedurile de interacțiune în procesul de implementare a contractelor de antrepriză semnate recent. Ulterior, participanții la întrunire au vizitat terenul subzonei Soroca a ZEL „Ungheni-Business” și alte locații unde urmează să fie efectuate lucrări de construcție-montaj.

În luna martie curent au fost semnate trei contracte de antrepriză pentru implementarea acestui proiect, în valoare totală de 24,7 mil. lei, contribuția Primăriei municipiului Soroca fiind de 10% din valoarea contractelor.

Conform contractului de antrepriză semnat cu SRL „Spivan”, în decurs de maxim patru luni de la primirea ordinului de începere a execuției, operatorul economic s-a angajat să efectueze lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu gaze naturale cu o lungime de 3960 m. Valoarea acestui contract constituie 3,6 mil. lei.

Potrivit contractului de antrepriză semnat cu FCI „Capital” SRL, în decurs de maxim trei luni de la primirea ordinului de începere a execuției, operatorul economic urmează să efectueze lucrări de montare a liniei electrice în cablu de 10 kV cu o lungime de 3000 m. Valoarea acestui contract constituie 3,9 mil. lei.

Conform contractului de antrepriză semnat cu , Î.P.S. „Corsag” SRL, în decurs de maxim opt luni de la primirea ordinului de începere a execuției, operatorul economic va executa lucrări de construcție a două căi de acces, cu o suprafață totală de 2510 mp, și lucrări de amenajare a terenului, pe o suprafață de 17,6 ha. Valoarea acestui contract constituie 17 mil. lei.

Rezultatele proiectului vor contribui la crearea unei platforme economice pentru populația economic-activă din municipiul Soroca și din regiunea proximă.

În acest an, din sursele FNDRL, ADR Nord implementează în nordul țării șapte noi proiecte de dezvoltare și revitalizare urbană. Unul dintre acestea este proiectul „Crearea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare pentru subzona Soroca a Zonei Economice Libere Ungheni-Business”, depus de Primăria municipiului Soroca în cadrul Concursului pentru identificarea, evaluarea și aprobarea proiectelor de dezvoltare urbană, revitalizare economică și socială a orașelor (noiembrie 2022).

PUBLICITATE