Ziua lucrătorului din sfera protecţiei sociale a populaţiei

0
311

Începutul toamnei este marcat întotdeauna de sărbători frumoase. Una dintre ele este sărbătoarea profesională „Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației”. Este o ocazie specială, care oferă prilejul de a evidenția și valorifica eforturile depuse de toți angajații din domeniul Protecției Sociale și, în special, a celor din domeniul Asistenței Sociale în scopul soluționării problemelor sociale.
Pentru noi, oamenii constituie cea mai mare valoare şi bogăție, iar protecția socială a populației este o condiție prioritară pentru dezvoltarea umană, sporirea calității vieții cetățenilor. Activitatea fiecărui angajat din domeniul social este o sarcină deosebit de responsabilă, necesară și actuală.
Munca în domeniul protecţiei sociale cere răbdare, devotament şi profesionalism. Meritați profundă recunoştinţă și sunteți demni de toată admirația pentru aportul adus la dezvoltarea serviciilor sociale, pentru munca depusă cu dăruire de sine, pentru bunătatea, respectul şi receptivitatea manifestată faţă de cetăţeni.
Dragi colegi, Vă doresc prosperitate, putere și răbdare, multă sănătate, succese și mari realizări în domeniul în care profesați, să aveți parte de multe bucurii, fericire, linişte în suflet şi recunoştinţă din partea celor din jur.

Cu respect, Svetlana Paunescu,
șef al Direcției Asistență Socială
și Protecție a familiei Soroca

Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Soroca, alături de cetățeni
La nivel de raion activitățile de susținere socială a categoriilor de persoane în dificultate sânt realizate de către Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei prin intermediul Serviciilor sociale și instituțiilor fondate de către Consiliul raional Soroca.

Un rol important în oferirea suportului primar, în ghidarea și asistarea persoanelor/familiilor, copiilor în dificultate la nivel de comunitate îi revine Serviciului Asistență Socială Comunitară, în cadrul căruia activează un manager de serviciu și 41 asistenți sociali comunitari prin intermediul cărora este asigurat accesul populației la serviciile și prestațiile sociale: informare, consultare, sensibilizare, referire a cazurilor către servicii sociale specializate și de specializare înaltă, oferirea suportului în perfectarea anumitor acte pentru servicii și prestații sociale etc.
În domeniul protecției familiilor cu copii, Serviciul protecția familiei și copilului aflat în dificultate din cadrul Direcției asigură respectarea drepturilor copilului, ocrotirea copilului şi a familiei prin asistenţă, acordare a serviciilor de prevenire a situațiilor de dificultate pentru copii în dificultate, intervenţie în caz de necesitate şi aprobarea măsurilor de protecţie.
Realizarea măsurilor de protecție și asistență destinate familiilor cu copii favorizează menţinerea copilului în familie şi în comunitate datorită dezvoltării Serviciilor de plasament familial: adopţia, tutela/curatela, asistența parentală profesionistă, casa de copii tip familie, Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii Astfel, anual circa 1600 copii beneficiază de serviciile sociale de prevenire și suport oferite în scopul diminuării situațiilor de risc.

În cadrul Direcției activează Secția protecția Persoanelor în etate și cu dizabilități, care include următoarele Servicii:
• Serviciul Asistență Personală – destinat persoanelor cu dizabilităţi severe cu vârsta de peste 3 ani care întâmpină dificultăţi în realizarea sarcinilor şi activităţilor cotidiene fără suport din exterior. Pe parcursul anului 2023 de serviciul Asistență Personală au beneficiat circa 282 persoane cu dizabilități severe din raionul Soroca.
• Serviciul îngrijire socială la domiciliu, se prestează de către 76 lucrătorii sociali din raionul Soroca care au la îngrijire 625 persoane. Lucrătorii sociali oferă suport la procurarea produselor alimentare, mărfurilor de uz casnic, a medicamentelor, ajută la aprovizionare cu apă, suport la prepararea hranei, la plata serviciilor comunale; asistă la îngrijirea locuinței și a gospodăriei;acordă suport la organizarea reparației și la procurarea și transportarea combustibilului la domiciliu. Pe lângă serviciile gratuite, începând cu anul 2021 Direcția prestează și servicii de îngrijire socială la domiciliu contra plată. La moment de servicii contra plată beneficiază 39 persoane din r-nul Soroca.
• Serviciul de protezare și ortopedie prin intermediul căruia în perioada anilor 2016-2023 au fost asigurate circa 1800 persoane în etate și cu dizabilități cu mijloace tehnice și ajutătoare.
• Serviciul de evidență și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare – în perioada anilor 2022-2023 peste 134 persoane în vârstă şi cu dizabilităţi au beneficiat de bilete balneo-sanatoriale pentru reabilitarea/recuperarea stării de sănătate.
• Ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului – prestație socială de care anual beneficiază circa 8000 familii în dificultate.
• Compensaţia pentru serviciile de transport – stabilită persoanelor cu dizabilități severe și accentuate, copiilor invalizi și invalizilor din copilărie. Anual de această prestație socială beneficiază circa 4700 persoane .
Un rol semnificativ în asigurarea bunăstării persoanelor adulte/copiilor în dificultate le revin serviciilor sociale specializate de plasament (Centrele) : ,,Casa Comunitară ” s. Voloave, Centru comunitar multifuncţional „Împreună” din s.Rublenița, Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice Azilul „ACASĂ”, Centrul multifuncțional „Cosăuți” din s. Cosăuți, Centrul pentru persoanele fără adăpost „Revenire”.
Protecția socială a populației este elementul cheie în realizarea scopului comun al activităţii noastre – de a acorda servicii publice calitative şi de a fi mai aproape de cetăţeni.
Domeniul protecţiei sociale solicită eforturi comune din partea noastră, a tuturor, pentru împlinirea acestei nobile şi necesare misiuni.

PUBLICITATE