În atenția agenților economici care colectează deșeuri de metale feroase și neferoase!

0
260

Activitățile de gestionare a deșeurilor de metale feroase și neferoase (colectare, transportare, reciclare) se realizează în baza autorizației de mediu pentru gestionarea deșeurilor, eliberată conform prevederilor art. 25, din Legea 209/2016 privind deșeurile, în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației.

În procesul de colectare a deșeurilor de metale feroase și neferoase se interzice colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice: aparate de uz casnic de mari dimensiuni, aparate de uz casnic de mici dimensiuni, echipamente informatice și de comunicații electronice, aparate electrice de consum și panouri fotovoltaice, echipamente de iluminat, unelte electrice și electronice, jucării, echipamente pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv, dispozitive medicale, instrumente de supraveghere și control, distribuitoare automate.

Lista agenților economici autorizați în domeniul colectării deșeurilor, inclusiv a deșeurilor de echipamente electrice și electronice poate fi vizualizată pe pagina Agenției de Mediu.

Menționăm, că în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea 209/2016 privind deșeurile, importatorii și distribuitorii de echipamente electrice și electronice sunt obligați să asigure crearea unor sisteme de returnare și colectare a echipamentelor electrice și electronice uzate de la consumatori individual sau prin transferarea responsabilităților pe bază de contract către un sistem colectiv, respectîndu-se în acest mod cerințele de responsabilitate extinsă a producătorului.

Inspecțiile pentru Protecția Mediului, în cadrul controalelor planificate și inopinate vor verifica respectarea regulilor de gestionare a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor de echipamente electrice și electronice de către agenții economici antrenați în activitatea de colectare a deșeurilor de metale feroase și neferoase.

PUBLICITATE