Odiseea pedagogică-Ion Țurcanu

0
424

Profesorul în procesul de activitate pedagogică îndeplinește multe funcții. Succesul acestor funcții este determinat de personalitatea profesorului, de calitățile sale profesionale. Însuși specificul muncii pedagogice face o serie de cerințe lui, personalității sale, acestea se numesc calități personale semnificative din punct de vedere profesional.

Prima calitate a unui pedagog și poate cea mai importantă este dragostea pentru copii. Felul de a privi elevul, felul în care s-a atașat de discipoli, responsabilitatea și perfecționarea continuă, l-au caracterizat dintotdeauna pe profesorul Ion Țurcanu, din satul Bulboci, raionul Soroca. S-a dedicat profesiei peste 40 de ani. Foștii elevi și astăzi își amintesc cu un deosebit respect de fostul lor profesor de predare a tractorului, mașinilor agricole, muncă și desen liniar.

Bulboci, satul meu natal

De baștină sunt din satul Bulboci. Studiile le-am început în anul 1965 la Tehnicumul Politehnic din Bălți, la specialitatea – învățător de muncă și desenul liniar. La finisare am avut îndreptare în raionul Cimișlia, după care am avut posibilitatea să lucrez în satul natal. După 2 luni am mers în armată, iar când m-am întors am revenit la lucru, iar ulterior m-am îngajat în satul Zgurița, la școala medie. Mi-am continuat studiile la Universitatea Alecu Russo din Bălți, la facultatea de fizică și matematică, specialitatea disciplini tehnice și muncă. În timp ce lucram la Zgurița, domnul Vasile Bondarciuc, inspector la Secția raională de învățământ Soroca, mi-a propus să predau tractorul la școala din Bulboci. Astfel, în 1979 am fost numit ca profesor de predare a tractorului, mașinilor agricole și agrotehnica culturilor de câmp, în școala medie Bulboci.

Cabinet performant, dotat cu tot necesarul

Revenind la Bulboci am început-o de la zero, am creat baza tehnică – materială, în anul 1980 am primit tractor nou pentru lucrările practice. Treptat am creat un cabinet performant, nuștiu dacă cel mai bun din raion, dar nu ceda celui mai bun. Am avut două tractoare, unul cu șinile și unul cu roți, ambele instalate în cabinet, pe baza cărora desfășuram lucrările practice de studiere a părților componente. Am avut o parte din mașinile agricole, datorită cărora elevii puteau efectua reglările necesare. Așa era pusă problema de către ministerul învățământului, ca în acea vreme elevii să cunoască tehnica agricolă.

Metoda lucrului în grup

Dacă m-aș referi la metodele și principiile de predare, eu tot timpul am studiat multă literatură și formam singur fișe speciale de instruire a elevilor. Practicam metoda lucrului în grup, care încă nu era cunoscută pe atunci, în care copiii erau grupați de la cei mai slabi până la cei mai activi. Fiecare grup studia un agregat a tractorului, după care aplicam metoda rotației și grupurile se schimbau cu fișele. În rezultat, domnul Bondarciuc a insistat ca metoda mea de lucru să fie studiată în tot raionul.

Munca în atelier cu clasele gimnaziale

Bucuria mea de a preda tractorul nu a durat mult. Începând cu anii 1990, tractorul a fost scos din instituțiile de învățământ. Mă bucur mult că am reușit să cunosc oameni interesanți precum domnul Cozma Ursachi, Nichita Manea de la Rublenița, domnul Ion Lupașcu de la Racovăț și mulți alți colegi cu care discutam teme diverse, făceam schimb de experiență. Odată cu scoaterea tractorului am predat în școală munca în atelier la clasele a V-a, a IX-a.

Lucrare menționată la expoziție în Franța

Cea mai mare realizare a mea a fost participarea la o expoziție raională, apoi republicană, cu exponatele elevilor. După care o lucrare a  unui elev  a fost  menționată la o expoziție europeană din Franța. Lucrarea era un portret executat în lemn a conducătorului Mișcării Revoluționare din Chile, Louis Corvalan.

Fluxul mare de informație are și consecințe negative

Copii erau cointeresați atât de tractor, cât și de munca în atelier. Nu am avut niciodată probleme ca elevului să nu-i placă obiectul, chiar și desenul liniar era atractiv pentru elevi. Diferența de atunci și astăzi este faptul că elevii acum au mai multă informație. Cândva elevii nu aveau telefonul mobil și internet, iar astăzi fluxul de informații fiind foarte mare, uneori infulențează negativ asupra elevilor, copilul pierde orientarea și nu se poate concentra asupra lecțiilor, iar uneori, mai târziu, nu se pot aprecia nici în orientarea profesională.

Copiii au nevoie de exemple bune

În primul rând profesorul trebuie să fie și el copil. Nu trebuie să te ridici la un nivel foarte înalt, să te uiți de sus la elev ca să înțeleacă el că tu ești profesor. Fii cu ei în rând și atunci copiii o să te iubească, o să ia de la tine trăsăturile pozitive, vor merge spre performanțele profesorului și vor tinde și ei spre ceva. Profesorul trebuie să fie un exemplu pentru elevi. Copiii se orientează foarte mult după profesori, părinți și societate. Un copil care este bine educat în familie și este sârguincios la școală, are aun profesor model în față, el va crește cu acele trăsături pozitive de care atât de mult are nevoie societatea în care trăim.

Profesorul, elevul și părintele trebuie să formeze un tot întreg

Dacă am vorbi de profesor, elev, părinți, eu văd un inel care include în sine acești trei termeni care au anumite responsabilități. Profesorul este menit ca să educe tânăra generație după toate cerințele vieții actuale, părinții să ajute școala în realizarea tuturor sarcinilor propuse. Astfel într-o societate unde contribuie toți la educația copiilor, unde sunt anumite tradiții, anumite orientări pozitive, generația va crește sănătoasă moral și fizic.

Mulțumit de foștii elevi

La Bulboci am avut elevi foarte buni, numele cărora este conoscut astăzi. Chiar președintele raionului Soroca, Veceaslav Rusnac mi-a fost elev. Printre elevii mei a fost și domnul Boris Andonii, fost vicepreședinte a raionului, primarul de Bulboci, Filip Crîșmaru și mulți alți elevi care au îmbrățișat profesia de mecanizator și sunt în sat. Sunt foarte mulțumit de ei, pentru că nu odată mi-au spus că datorită lecțiilor mele au studiat foarte ușor tractorul și automobilul, chiar și la susținerea examenelor pentru permisul de conducere, unii din ei spun că eu avut ca bază lecțiile din școală.

Reîntâlnire după 40 de ani

Am o satisfacție enormă, chiar anul acesta, după 40 de ani de activitate la Zgurița, am fost invitat la întâlnirea absolvenților. Sincer vă spun, nu i-am cunoscut, au fost doar jumătate din cei circa 40 de elevi, o bună parte sunt plecați în Anglia, Italia, Franța. Am rămas mulțumit că toți sunt cu studii superioare, agronomi, medici, căpitan de corabie, ingineri mecanici, lucrează în toate sferele economiei naționale.

Profesorul și politica sunt lucruri incompatibile

Reformele care au loc acum înaintează cerințe foarte mari față de școală. Aș îndemna profesorii să aibă cea mai mare responsabilitate pentru educarea tineri generații în contextul reformelor care sunt. Sincer vorbind, mă îngrijorează faptul că o parte din profesori sunt separați în diferite partide și asta e foarte rău. Profesorii nu trebuie să aibă nici o apartenență politică, deoarece asta influențează asupra educației copiilor. Profesorul trebuie să fie independent și să îndeplinească acele misiuni care îi sunt cerute.

Mesaj pentru profesori, elevi și părinți

Stimați profesori, și voi trebuie să studiați paralel cu elevii, viața nu stă pe loc înaintează noi și noi cerințe. Elevii trebuie să însușească tot ce li se impune în școală, deoarece acesta este viitorul lor. Părinții nu trebuie să uite de responsabilitatea de a fi părinte, să creeze toate condițiile necesare pentru ca copilul să aibă posibilitatea să învețe la școală, iar acasă să găsească un mediu adecvat pentru a crește Om.

Cristina Topală

PUBLICITATE