Vineri, 5 august, consilierii din cadrul Consiliului raional Soroca se întrunesc în ședință ordinară

0
148

Prin Dispoziția Președintelui raionului Soroca nr. 74 din 25 iulie 2022 în temeiul art. 45 alin. (1) și (3) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare, Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului Raional, aprobat prin Decizia nr. 2/2 din 10.07.2003, cu modificările ulterioare, Consiliul Raional Soroca se convoacă în ședință ordinară la data de 05 august 2022, ora 10.00, în sala mică (et.2) din incinta Palatului de Cultură Soroca, str. Independenței, 74.

Proiectele de decizii și notele informative sunt disponibile pe pagina web oficială www.soroca.org.md sau la sediul Consiliului Raional Soroca, pe adresa: str. Ștefan cel Mare nr. 5, et. 5, biroul 501, MD-3000, mun. Soroca.

Pentru detalii vă adresați la dna Zabrian Stela, Secretar al Consiliului Raional, tel. 023023185

Lista proiectelor de decizii

propuse spre examinare la ședința ordinară a

Consiliului Raional Soroca din data de 05 august 2022 

01-2D
6/1
Cu privire la comisia mixtă de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public
  Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Sergiu Chistrea, comandant al Centrului Militar Teritorial Soroca
 
01-2D
6/2
Cu privire la raportul de activitate al IP Centrul Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe (CRESP) pentru anul 2021 
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Rodica Tinerelu-Negru, director al IP Centrul Raional pentru Elevii Capabili de Performanțe
 
01-2D
6/3
Cu privire la raportul de activitate al IP Gimnaziul ”Valeriu Burduja” din s. Șeptelici
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Aurel Haric, director al IP Gimanziul ”Valeriu Burduja” din s. Șeptelici
 
01-2D
6/4
Cu privire la raportul de activitate al IP Gimnaziul Voloave
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Stela Zabrian, director al IP Gimnaziul Voloave
 
01-2D
6/5
Cu privire la  raportul de activitate al IP Gimnaziul Racovăț
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Livia Braesco, director al IP Gimnaziul Racovăț
 
01-2D
6/6
Cu privire la raportul de activitate al IP Gimnaziul Rublenița
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Alina Catan, director al IP Gimnaziul Rublenița
 
01-2D
6/7
Cu privire la rezultatele inspecției financiare 
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ
 
01-2D
6/8
Cu privire la rezultatele inspecției financiare la IP Liceul Teoretic ”C. Stere” din mun. Soroca
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Vasile Baș, director al IP Liceul Teoretic ”C. Stere” din mun. Soroca
 
01-2D
6/9
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din componenta raională pentru instituțiile educaționale
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ 
 
01-2D
6/10
Cu privire la lichidarea subunității Țepilova a IP Liceul Teoretic ”Ion Creangă”   Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ 
 
01-2D
6/11
Cu privire la lichidarea IP Școala Primară Ocolina  
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ 
 
01-2D
6/12
Cu privire la reorganizarea IP Gimnaziul Regina Maria
  Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ 
 
01-2D
6/13
Cu privire la autorizarea casării unor bunuri uzate raportate la mijloace fixe
  Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Angela Mușenco, șef al Direcției Învățământ    
 
01-2D
6/14
Cu privire la crearea filialelor Centrului de Resurse pentru Tineret ”DACIA” în localitățile Bădiceni și Vasilcău Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Andrei Jitniuc, specialist principal al Serviciului Tineret și Sport  
 
01-2D
6/15
Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Andrei Jitniuc, specialist principal al Serviciului Tineret și Sport       
 
01-2D
6/16
Cu privire la repartizarea locuinței sociale 
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Angela Leahu, șef al Secției Economie    
 
01-2D
6/17
Cu privire la beneficiarii caselor sociale 
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Angela Leahu, șef al Secției Economie         
 
01-2D
6/18
Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare cu AO Centrul Național de prevenire a Abuzului față de Copii/CNPAC
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor: Vladimir Nicuța, șef al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei  
 
01-2D
6/19
Cu privire la raportul privind executarea bugetului raional pentru I semestru al anului 2022
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Anjela Anici, șef al Direcției Finanțe   
 
01-2D
6/20
Cu privire la modificarea unor decizii
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Iurie Spinei, șef al Secției Administrație Publică
 
01-2D
6/21
 Cu privire la aprobarea Programului raional de răspuns la tuberculoză pentru anii 2022-2025
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Angela Rusnac, director al IMSP Spitalul raional Soroca ”A. Prisacari
 
01-2D
6/22
Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2022
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Anjela Anici, șef al Direcției Finanțe                 
 
01-2D
6/23
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă
Inițiator:  Veaceslav Rusnac, Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Anjela Anici, șef al Direcției Finanțe                
 
01-2D
6/24
Cu privire la conferirea Diplomei de Onoare a Consiliului Raional Soroca
Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca
Raportor:  Iurie Spinei, șef al Secției Administrație Publică
 
01-2D
6/25
Cu privire la conferirea Titlului ,,Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” dlui Luca Nichifor
Inițiator: Ion Manea, membru al Fracțiunii ”Blocul ACUM” a Consiliului raional Soroca                                                 Raportor: Ion Manea, membru al Fracțiunii ”Blocul ACUM” a Consiliului raional Soroca   
 
01-2D
6/26
Cu privire la conferirea Titlului ,,Cetățean de Onoare al Raionului Soroca” dlui Solovei Alexandru
   Inițiator:  Maria Derejovscaia, Președinte a Fracțiunii PSRM a Consiliului raional Soroca                                   Raportor: Petru Cebotarean, membru al Fracțiunii PSRM a Consiliului raional Soroca, consilier raional
 
01-2D
6/27
Cu privire la propunerea de transmitere a segmentului de drum public local L106 ”G37-Nimereuca-Cerlina” proprietate publică a Consiliului raional Florești, în proprietatea publică a Consiliului raional Soroca”
Inițiator:  Veaceslav Rusnac , Președinte al raionului Soroca
Raportor:Elena Mîțu, șef al Secției Construcții, Gospodării Comunale și Drumuri
PUBLICITATE