Ce proiecte prioritare de dezvoltare regională vor fi finanțate din FNDR pentru perioada 2022-2024 în raionul Soroca?

0
260

Instrumentul prinipal a Republicii Moldova privind finanțarea proiectelor și programelor de dezvoltare regională este Fondul național pentru dezvoltare regional (FNDR) format din alocațiile anuale de la bugeul de stat. În Fond pot fi atrase și alte mijloce financiare din sectorul public și din cel privat la nivel local, regional, național și internațional, precum și mijloacele oferite prin programele de asistență ale UE. Dat fiind faptul, că sursele financiare din bugetul Consiliului raional Soroca sunt insuficiente pentru soluționarea problemelor existente, se atrag investiții extrabugetare din fondurile naționale și europene.

Începând cu data de 10 august 2020, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a anunțat lansarea apelului de proiecte de dezvoltare regională, finanțate din sursele Fondului național pentru dezvoltare regională.

Consiliul Raional Soroca s-a implicat activ în identificarea ideilor de proiect și a partenerilor pentru realizarea acestora și a depus la concurs mai multe proiecte, având calitatea atât de aplicant, cât și de partnener. În urma evaluării notelor conceptuale, la data de 17 februarie 2021 au fost depuse cererile complete de finanțare astfel munca asiduă depusă pe parcursul a doi ani de zile s-a încununat cu succes.

La data de 12 ianuarie 2022, la ședința Guvernului Republicii Moldova a fost aprobat Documentul unic de program pentru anii 2022-2024, care prevede implementarea a 46 proiecte de dezvoltare regională, în regiunile și localitățile din Republica Moldova.

Cu o valoare estimativă de 1,5 mlrd lei și alte surse de finanțare externă va crește accesul oamenilor la infrastructura de alimentare cu apă și sisteme de canalizare, va fi modernizată infrastructura spațiilor publice, vor fi create locuri de muncă la nivel lorcal și regional etc.

Astfel, raionul Soroca, va beneficia de proiecte în vederea sporirii atractivității turistice și de aprovizionare cu apă și canalizare.

Proiectele selectate în cadrul Documentului care vor fi implementate în următorii 3 ani sunt:

1. Aprovizionarea cu apă din râul Nistru pentru 33 localități din raioanele Dondușeni, Soroca, Ocnița – raioanele Dondușeni, Soroca, Ocnița

2. Apă – necesitate primordială pentru o viață calitativă în Regiunea de Dezvoltare Nord – raionul Soroca

Astfel, 33 de localități din raioanele Dondușeni, Ocnița și Soroca vor beneficia de un proiect, care va asigura locuitorii cu apă calitativă.

Alte 11 localități din raioanele Soroca și Florești vor spori accesul oamenilor la sistemele de aprovizionare cu apă prin implementarea proiectului „Apă pentru viață în regiunea de nord: raioanele Florești și Soroca!”

Rețeaua Start-up Hub: Laboratoare antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord

Valorificarea patrimoniului istorico-cultural al Regiunii de Dezvoltare Nord prin reabilitarea Muzeului de Istorie și Etnografie din Municipiul Soroca – mun. Soroca.

PUBLICITATE