În toamna anului 2021 au fost semănate cca 290 mii ha de culturi de toamnă

0
14

În anul 2021 agricultorii din Republica Moldova au cultivat culturi agricole pe o suprafață totală de cca 990 mii ha, inclusiv culturi de toamnă – 345 mii ha și de primăvară – 645 mii ha, care au fost însămânțate cu semințe controlate la indicii de calitate. Sectoarele semincere au constituit în total cca 52 mii ha, care au fost inspectate și înregistrate conform destinației semințelor. Au fost rebutate din diferite motive în total 1108,6 ha.

În toamna anului 2021 au fost semănate cca 290 mii ha de culturi de toamnă, inclusiv – 200 mii ha de grâu și 65 mii ha de orz.

Pe tot parcursul anului inspectorii ANSA au fost antrenați la controlul, inspecția și certificarea materialului semincer și săditor.

Anual se exportă cca 3000 tone semințe de porumb și cca 800 tone de floarea-soarelui, fiind exportate către Federația Rusă, Belarus, Ucraina, România. Semințele de legume se exportă în Olanda, Belarus, Rusia.

Tot în anul 2021 s-a produs și certificat material săditor:

  • pomicol – cca 8,8 mln. bucăți;
  • bacifer – cca 3,1 mln. bucăți;
  • ornamental – caa 2 mln. bucăți;
  • viticol – cca 3,3 mln. vițe altoite;

Circa 20-25% din numărul total produs, este destinat exportului. Țările în care se exportă materialul săditor sunt: Belarus, Federația Rusă, Ucraina, România, Bulgaria, Serbia.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor participă nemijlocit la realizarea sarcinilor de producere și multiplicare a materialului semincer și săditor, prin verificarea acestora obiectivul principal fiind menținerea autenticității varietale și a purității și a purității biologice, păstrării sănătății materialului destinat utilizării la înființarea plantațiilor – marfă  de culturi agricole și horticole.

PUBLICITATE