Ziua Agricultorului la Drochia

0
324

Sărbătoarea profesională „Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare”, marcată la finele fiecărei toamne, a adunat și în acest an agricultorii din raionul Drochia, pentru a face totalurile anului agricol 2021, pentru a menționa rezultatele obținute și pentru a trasa obiectivele de viitor, căci, agricultura şi industria prelucrătoare este domeniul de bază al economiei țării noastre, iar responsabilitatea și rezultatele muncii zilnice asigură securitatea alimentară a țării.

Condițiile climaterice în anul curent a permis agenților economici din agricultură, cu anumite excepții, să obțină rezultate frumoase. Astfel, volumul total al producției agricole produse în raion, în anul 2021, constituie 656257,63 mln lei. Pentru roada anului 2021 au fost înseminţate cu culturi de toamnă 23304,5 ha. În raion s-au obţinut: 103503 mii tone de grîu, 425727 mii tone de sfeclă de zahar, 39287 mii tone de floarea soarelui. Au mai rămas de recoltat circa 100 ha sfeclă de zahar şi 1000 ha porumb. Pe parcursul anului au fost depuse și înaintate 168 de aplicații la subvenții la diferite măsuri, valoarea totală a sumelor solicitate constituie peste 15419218 mln lei, care au fost achitați integral.

În sectorul zootehnic, e de menționat faptul că întreprinderile agricole și gospodăriile țărănești (de fermier) cresc: 342 capete de vite; 224 capete de porcine; 506 ovine și caprine; 8 cabaline; de asemenea 43 familii de albine. Totodată, în raionul Drochia sunt deja înseminţate: grîu – 10177,56 ha, orz – 1570 ha, rapiţă – 834 ha, mazăre – 229 ha. De asemenea, se execută și lucrări de pregătire a terenului din toamnă pentru culturile de primăvară.       Luând în considerare importanţa şi ponderea complexului agroindustrial în economia naţională a republicii, în cadrul evenimentului de premiere a agricultorilor s-a specificat cât este de importantă dezvoltarea acestui sector, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor moderne, aplicarea pe scară largă a realizărilor științei agricole avansate și reabilitarea sistemului irigațional. 

În cadrul concursului raional „Recoltarea spicoaselor și leguminoaselor, grupa I”, oamenii gliei, precum și cei din industria prelucrătoare au fost premiați cu diplome, cadouri și rodul muncii fiecăruia, câte un colac.

  • I categorie – agenții economici cu suprafața de la 501 ha și mai mult:

Locul I: S.R.L. „Zgura – Agro”, s. Zgurița;  conducător, Mihail Nedelciuc; grîu – 55q/ha; orz – 65 q/ha;

Locul II: S.R.L. „Mihailena Agro”, s. Mîndîc; conducător, Tudor Chilari;  grîu – 50 q/ha; orz – 50 q/ha;

Locul III: S.R.L. „Popeșteanca”, s. Popeștii de Sus; conducător, Andrei Starii;  grîu – 50 q/ha; orz – 43 q/ha.

  • II categorie – agenții economici cu suprafața de la 50 pînă la 500 ha:

Locul I: S.R.L. „Chetroșanca”, s. Chetrosu; conducător, Nicolae Moraru;  grîu – 79 q/ha; orz – 56 q/ha;

Locul II: S.R.L. „Nice-Agro”, s. Pelinia; conducător, Andrei Postolachi;  grîu – 68 q/ha.

Menţiuni şi diplome s-au acordat membrilor echipajelor de recoltare, în dependenţă de marca combinei şi capacitatea de recoltare, care au treierat cea mai mare cantitate de boabe, dar nu mai puţin de:

  • La combinele de marca NIVA- SC-5 și NIVA-Efect

Locul I – 350 de tone: Nicoara Ion, S.R.L. „Popeșteanca” (877 t)

  • Combinele cu randamentul de recoltare sporită:

Locul I – 500 de tone: Margineanu Adrian, S.R.L. „Zgura Agro” (2350 t)

Locul II – 450 de tone: Chilari Sergiu, S.R.L. „MihailenaAgro” (1593 t)

În cadrul sărbătorii menţiuni şi diplome au primit și conducătorii mijloacelor de transport pentru transportarea celei mai mari cantităţi de cereale, fără pierderi şi fără încălcarea regulilor de circulaţie rutieră, după cum urmează:

  • Pentru transport cu capacitatea de până la 5 tone:

Locul I – 400 de tone: Basenco Constantin, S.R.L. „Popeșteanca” (430 t)

Locul II – 350 de tone: Fortuna Victor, S.R.L. „Chetroșanca” (300 t)

  • Pentru transport cu capacitatea mai mare de 5 tone:

Locul I – 550 tone: Starii Anatol, S.R.L. „MihailenaAgro” (1436 t)

Locul II – 450 tone: Cotoneț Valentin, S.R.L. „Zgura Agro” MTZ 820 (1300 t)

Locul III – 400 tone: Grumeza Ion, S.R.L. „Nice-Agro” (608 t)

Prezent la eveniment, Alexei Vasilean, președintele raionului, a adresat un mesaj de felicitare din numele Consiliului raional Drochia și al Aparatului președintelui raionului tuturor agricultorilor, mecanizatorilor, şoferilor antrenaţi la transportarea producţiei din câmp în hambare, urându-le sănătate, rezultate scontate și roade bogate.

  • Această zi însemnată oferă posibilitatea de a face o retrospectivă a evoluţiei activităţii pe parcursul unui an, precum şi de a stabili noi priorităţi întru asigurarea creșterii producției și calității acesteia, astfel contribuind la sporirea nivelului de trai al populaţiei raionului.

 Deşi activitatea în domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare este una dificilă, care zilnic necesită mult efort, dăruire, compasiune, profesionalism şi generozitate, dumneavoastră vă faceţi cu sfinţenie datoria. Sunteţi conștienți şi ştiţi să susţineţi speranţa cetățenilor.

În această ordine de idei, cu o deosebită plăcere, vă adresez, încă o dată, cele mai călduroase felicitări, însoțite de sănătate, împliniri, pace în suflet și armonie în familiile dumneavoastră. În acelaşi timp, vă doresc să vă aibă Dumnezeu în pază şi să vă îndemne numai la fapte frumoase, – s-a adresat agricultorilor, Alexei Vasilean, preşedintele raionului Drochia.

   Vitalie Gusacinschi, șeful Serviciului agricultură și alimentație a Consiliului Raional  Drochia, a felicitat agenții economici din agricultură cu rezultatele frumoase obținute în acest an. Dânsul a menționat că, omagierea acestei sărbători este un bun prilej nu doar pentru a face totalurile anului agricol 2021, pentru a menționa rezultatele obținute, dar și pentru a trasa obiectivele de viitor.

–  În contextul marcării sărbătorii noastre profesionale, permite-ți-mi, să vă exprim profunda recunoștință, iar prin intermediul dumneavoastră și tuturor agricultorilor, mecanizatorilor, şoferilor antrenaţi la transportarea producţiei din cîmp în hambare, lucrătorilor auxiliari, contabililor pentru activitatea pe care o desfășurați. 

Fiecare lucrare agricolă şi întîlnire cu ogorul sau brazda în aşteptarea roadelor o realizaţi cu dragoste și responsabilitate pentru a asigura obținerea unei producții de calitate. Totodată, Vă îndemn să păstraţi această dragoste în suflet ca să ne putem încadra înt-o nouă bătălie pentru păinea noastră cea de toate zilele. Îmi exprim convingerea, că prin muncă, experienţă şi spirit gospodăresc, vom asigura o creştere constantă a productivității. La mulți ani, cu sănătate, pace, răbdare, putere de muncă, cer senin și belșug în toate!, – a specificat șeful Serviciului agricultură și alimentație, Vitalie Gusacinschi.

Sărbătoarea a decurs într-o atmosferă deosebită, voia bună fiind susținută colectivul Direcției de Cultură, Turism, Tineret și Sport, în frunte cu șefa direcției, Cristina Țurcanu, moderatoarea evenimentului, și de artiștii autohtoni.

PUBLICITATE