La Florești s-a făcut bilanțul anului agricol

0
581

  

Tradițional, la finele lunii noiembrie, în țară se sărbătorește Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare. Această sărbătoare este o modalitate de a face totalurile anului agricol, de a premia agenții economici și participanții la lucrările agricole ce au obținut rezultate bune în anul curent. Cu ocazia acestei sărbători Consiliul raional și Direcția Agricultură și Alimentație Florești au organizat o sărbătoare cu scopul de a omagia agricultorii din raion. La eveniment au participat șeful Direcției Agricultură și Alimentație, Veaceslav Tocan, vicepreședinții raionului Florești, Valeriu Ceapă și Alim Afonin, agenți economici și producători agricoli din raion.

Aici autoritățile au felicitat agricultorii și le-au mulțumit pentru munca asiduă și pentru rezultatele obținute în decursul activității desfășurate pe parcursul anului agricol. Pentru a menționa cele mai bune realizări au venit cu diplome și premii pentru agenții economici care au obținut cele mai frumoase rezultate în acest an.

La Florești, în toamna anului 2020 au fost semănate 21286 ha cu culturi agricole de toamnă, iar în primăvara anului 2021 au fost semănate cu culturi cerealiere și leguminoase din prima grupă suprafața de 1327 ha. În total, sectorul agricol al raionului la culturile agricole din prima grupă a obținut un volum recoltat de producție agricolă 102647 tone de pe suprafața de 22613 ha, ceea ce este de 2,3 ori mai mult decât în anul 2020. Respectiv productivitatea unui hectar agricol în anul 2021 este de 2,25 ori mai mare față de anul agricol 2020.

Pentru recoltare în a doua jumătate a anului 2021 a fost preconizată suprafața de 36653 ha de culturi de grupa a II-a, ceea ce constituie 56,72 % din suprafața arabilă pentru anul 2021 de 64621,35 ha.         Nu poate fi trecută cu vederea suprafața de 73 ha de legume și 23 ha de  culturi bostănoase, ceea ce constituie 0,15% din suprafața agricolă.

Totodată în agricultura raionului există 3282,83 ha de plantații multianuale ceea ce constituie 5,08% din duprafața totală agricolă, și respectiv 492,07 ha de plantații de nuc ceea ce  constituie 0,76% din suprafața total agricolă. Pentru recoltare au fost preconizate livezi – 1337 ha de diferite specii, și 150 ha de nuc.

Pe lângă rezultatele frumoase obținute în anul agricol, cei prezenți au vorbit și despre cele mai semnificative probleme din domeniu.

Despre problemele cu care se confruntă agricultorii din raion, despre factorii obiectivi și subiectivi care influențează procesele de producere agricolă, discutăm, abordăm, căutăm soluții la întrunirile cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cu președintele și vicepreședintele raionului, cu alți factori de decizie. Totodată, o problemă suficient de plauzibilă, rămîne a fi instabilitatea pe piața de desfacere a producției agricole. Sînt cazuri cînd agricultorii, îndeosebi cu forme de organizare Gospodării Țărănești, agricultori Persoană Fizică sînt achitați cu întîrziere pentru producția realizată, deseori se propun prețuri sub nivelul de cost al producției agricole, ceea ce influențează considerabil starea economico-financiară a agenților economici agrcoli, – a specificat șeful Direcției Agricultură și Alimentație, Veaceslav Tocan.

În cadrul evenimentului organizat cu prilejul Zilei lucrătorului din agricultură, s-au menţionat cu Diplome de Onoare colectivele agricole, care au înregistrat în decursul anului cele mai înalte rezultate la cultivarea culturilor de câmp (grâu, orz, mazăre, floarea soarelui, porumb, sfeclă de zahăr), fără a  admite în timpul anului încălcări ai tehnicii securităţii muncii şi regulilor antiincendiare.

În Fitotehnie:

Premiul mareDiplomă de Merit Deosebit,

                           SRL ”Antagro CBS”, administrator Antoci Valeriu, primăria Putinești.

 1. între colectivele care gestionează  peste 1500 ha terenuri agricole.

Premiul I       – Diplomă de gradul I,

                          SRL ”Sorforjar”, administrator Pînzaru Gheorghe, primăria Băhîrnești.

Premiul II      – Diplomă de gradul II.

SRL ”Tetracom-Agro”, administrator Novac Vladimir, primăria   Ghindești.

Premiul III    – Diplomă de gradul III,

                          SRL ”Bio-Alianța”, administrator Scorpan Viorel.

 • între colectivele care gestionează de la 600 ha până la 1500 ha terenuri agricole.

Premiul I       – Diplomă de gradul I,

            SRL ”Endogrup”, manager Clima Ion, primăria Mărculești.

Premiul II      – Diplomă de gradul II.

  SRL ”Chipagro”, administrator Borcilă Ion, primăria  Prodănești.

Premiul III    – Diplomă de gradul III,

  SRL ”Agrostoc-Prim”, administrator Ilașcu Igor. Primăria Domulgeni.

 • între colectivele care gestionează de la 50 ha până la 600 ha.

Premiul I       – Diplomă de gradul I,

                         GȚ ”Casauțan Vitalie”, conducător Casauțan Vitalie, primăria Sevirova.

Premiul II      – Diplomă de gradul II.

GȚ ”Movilă Oleg”, conducător Movilă Oleg, primăria  Lunga.

Premiul III    – Diplomă de gradul III,

GȚ ”Țibrigan Nicolae”, conducător Țibrigan Nicolae, primăria    Vărvăreuca.

Premiul special –  Diplomă de Merit Special,

                                    SRL ”Agrocirip”, administrator Lupu Victoria, primăria Ciripcău.

Diplomă de Onoare;

 • CP „Agro-Rodcom”, președinte Turculeț Leonid, primăria Izvoare.
 • SRL „Ecomondial”, agronom Grădinaru Ion, primăria Gura Camencii.
 • SRL „Lunca Văscăuțului”, administrator Scripcari Ion, primăria Văscăuți
 • GȚ „Lilian Răcilă”, conducător Lilian Răcilă, primăria Prajila
 • GȚ „Colodii Vitalie”, conducător Colodii Vitalie, primăria Văscăuți
 • GȚ „Burduja Mircea”, conducător Burduja Mircea, primăria Mărculești
 • GȚ „Casapciuc Veaceslav”, conducător Casapciuc Veaceslav,

       primăria Gura Căinarului

 • GȚ „Cobzari Grigore”, conducător Cobzari Grigore, primăria Sănătăuca
 • GȚ „ Arhirii Dumitru”, conducător Arhirii Dumitru, primăria Gura Camencii
 • GȚ „Sîrbu Daniel”, conducător Sîrbu Daniel, primăria Rădulenii Vechi
 • GȚ „Timuș Ion”, conducător Timuș Ion, primăria Mărculești
 • GȚ „Petrache Mihail”, conducător Petrache Mihail, primăria Sănătăuca
 • GȚ „Morgun Nicolae”, conducător Morgun Nicolae, primăria Cunicea
 • GȚ „Necruțu Oleg”, conducător Necruțu Oleg, primăria Cuhureștii de Jos.

II. S-au menționat cu Diplome de Onoare şi obiecte de artizanat colectivele agricole, care au înregistrat în decursul anului cele mai înalte rezultate la cultivarea fructelor.

În pomicultură.

 • Diplomă de Merit,

SRL „Domulterra”, administrator Mandatii Cătălin, primăria Domulgeni.

 • Diplomă de Merit.

SRL „Alex-Flor”, administrator Botnariuc Valeriu, primăria Alexeevca.

 • Diplomă de merit special,

GȚ „Țurcanu Dumitru”, conducător Țurcanu Dumitreu, primăria Mărculești.

III. S-au menționat cu Diplomă de Onoare şi obiect de artizanat colectivul agricol, care a înregistrat în decursul anului cele mai înalte rezultate la cultivarea legumelor.

 • Diplomă de Onoare,

SRL „Agroadrieș”, administrator Cazacu Andrei, primăria Prajila.

IV. S-au menționat cu Diplomă de Onoare şi obiect de artizanat colectivul agricol, care a înregistrat în decursul anului cele mai înalte rezultate la cultivarea culturilor bacifere.

 • Diplomă de Onoare,

GȚ „Fedorciucov Ilia Serghei”, conducător Fedorciucov Serghei,

Primăria Cunicea.

V. Se menţionează cu Diplome de Onoare şi obiecte de artizanat colectivele de producere a laptelui şi cărnii care au înregistrat în anul curent cei mai înalţi indici în producere:

La producerea laptelui.

 –Diplomă de Onoare,

    SRL ”Vealvit-Agro ”, administrator Ceban Dorel, primăria Cernița

La producerea cărnii de porcină.

 • Diplomă de Onoare,

SRL ”   Flornuc”, administrator Burduja Gheorghe,  primăria Putinești.

    La producerea cărnii de pasăre.

 • Diplomă de onoare,

ÎM „Șarur-Con” SRL, administrator Anar Alyev, primăria Prodănești.

VI. S-a menționat cu Diplomă de Onoare şi obiect de artizanat întrepriderea de procesare a laptelui, înregistrând în anul curent înalţi indici în producere:

 • Diplomă de Merit,

SA „Fabrica de unt Florești”, conducător Grigoraș Pavel.

VII. Se menționează cu Diplome de onoare și obiecte de artizanat specialiștii pentru reglementarea regimului proprietății funciare și Cadastrului Funciar, ca rezultat al Concursului „Abilități profesionale” în administrațiile publice locale.

Premiul mare.

 • Diplomă de Merit Deosebit,

Leșan Svetlana, specialist în primăria Văscăuți.

Premiul I:

 • Diplomă de gradul I,

Borș Svetlana, specialist în primăria Cernița.

 • Diplomă de gradul I,

Budurin Silvia, specialist în primăria Ștefănești.

 • Diplomă de gradul I,

Levițchi Gheorghe, specialist în primăria Vertiujeni.

Premiul II:

 • Diplomă de gradul II,

Găulică Angela, specialist în primăria Zăluceni.

Premiul III.

 • Diplomă de gradul III,

Constantinică Elena, specialist în primăria Coșernița.

 • Diplomă de gradul III,

Platon Greta, specialist în primăria Roșietici.

VIII. S-au menționat cu Diplome de onoare și obiecte de artizanat angajații Direcției Agricultură și Alimentație pentru spirit de inițiativă și profesionalizm, manifestate în executarea atribuțiilor de serviciu îndeosebi în legătură cu calamitățile naturale din anul 2020 (seceta excesivă) și a hazardurilor climatice din anul 2021după cum urmează:

 • Tocan Veaceslav         – șeful Direcției Agricultură și Alimentație
 • Mereuță Ion                 – șef adjunct la Direcția Agricultură și Alimentație
 • Cocerovschi Anatolie  – specialist superior în cadrul DAA
 • Gonța Vadim               – specialist principal în cadrul DAA
 • Gorbievschi Tatiana    – specialist principal în cadrul DAA
 • Balan Elena                             – specialist principal în cadrul DAA
 • Rotaru Iulian               – specialist principal în cadrul DAA

Tuturor Agricultorilor mulțumim pentru munca depusă, entuziazm, pragmatizm, curaj, și hărnicie de care ați dat dovadă în decursul Anului Agricol 2021, foarte complicat pentru realizarea obiectivelor planificate. Vă urăm sănătate, curaj pricepere, îndrăzneală pentru rezolvarea problemelor din activitatea nobilă pe care o practicați, rezultate onorabile și profit în activitatea agricolă, bussiness agricol prosper, lumină și căldură în inimile Dumneavoastră multstimați Agricultori.

Șeful Direcției Agricultură și Alimentație, Veaceslav TOCAN

În pofida tuturor provocărilor, ați dat dovadă anul acesta de un înalt grad de profesionalism, optimism și sârguință obținând rezultate frumoase, demne de apreciere. Rezumând şi apreciind rezultatele obţinute, exprimăm ferma convingere că prin munca, experienţa şi harul de buni gospodari, veți asigura și de acum înainte o creștere constantă a rodniciei hectarului la toate culturile agricole. Rămâneți a fi în continuare, mândria raionului nostru prin demnitate, vrednicie și marea dragoste față de glia străbună.

Vă adresez sincere urări de sănătate, putere de muncă, energie și optimism, împliniri pe potriva aspirațiilor și așteptărilor, bunăstare și căldură în căminele familiale. Fie ca în anul următor să avem parte de ploi curate, soarele să încălzească pământul și să fim binecuvântați cu roade bogate.

Cu profund respect, Ștefan PANIŞ, președintele raionului

PUBLICITATE