A început sezonul de vânătoare. Important pentru vânători!

0
72

Urmare a stabilirii perioadei de vânătoare (28 noiembrie 2021 – 30 martie 2022),  Poliţia, deşi nu are atribuţii directe în domeniul securităţii mediului ambiant, conform competenţei, întreprinde permanent  măsuri în vederea prevenirii delictelor ce afectează regnul animal şi vegetal, contracarării braconajului, pescuitului ilicit şi tăierii neautorizate a vegetaţiei forestiere.

Conform legii, vânătoarea se efectuează în terenurile de vânătoare atribuite Societăţii Vânătorilor şi Pescarilor din Moldova, în baza carnetului de vânător cu însemn holografic pentru anul 2021, fișa de recoltare a vânatului şi permisul de armă.

Menționăm că se interzice vânatul în fondul forestier de stat, ariile naturale protejate de stat şi alte zone interzise pentru vânătoare, cât şi a speciilor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldovei.

Astfel, din 28 noiembrie 2021 până la 15 ianuarie 2022, este deschis sezonul de vânătoare  la porumbei (porumbelul  gulerat),  rațe, lișițe, găinușe de baltă, gâște, fazan, iepuri, vulpi și șacali.

În timpul vânătorii la păsările acvapalustre, vânătorul trebuie să cunoască şi să respecte cu stricteţe toate regulile de securitate referitoare la folosirea armelor.

Astfel, în timpul vânatului  se permite ca pe un sector de un hectar să vâneze cel mult patru vânători și se permite tragerea numai în păsările care zboară, cu excepţia uciderii păsărilor rănite, care au căzut pe apă, dacă în direcţia împuşcăturii nu se află alte persoane.

Totodată, se interzice, pentru a evita accidentele, să se împuşte asupra păsării la o distanţă mai mare de 35-40 m, dacă ea zboară la o înălţime mai mică de 5 metri sau tragerea în pasăre dacă ea se află la o distanţă mai mare de 50 m de la vânător.

Atenție! La vânătoarea păsărilor acvapalustre arma se va încărca în următoarele cazuri:

– în timpul vânătorii de la picior;

 – atunci când vânătorul a ocupat locuri speciale de pândă.

După ce este încărcată,  la armă trebuie pusă neapărat piedica de siguranță, iar la armele cu cocoaşe acestea trebuie să se afle nearmate.

Se interzice categoric să se încarce arma înainte de timpul indicat pentru începerea vânătorii.

În acest context, pentru evitarea unor incidente cu aplicarea armelor de foc în timpul vânatului, reamintim amatorilor acestui gen de activitate că arma poate fi purtată numai de către titularul permisului, iar posesorul armei de vânătoare este obligat să asigure integritatea armei.

De asemenea, vânătorii sunt obligați să poarte echipament sau veste de culoare galben-verzuie sau portocalie-intens și le este interzis să tragă din  arma încărcată în localităţi sau în apropierea acestora.

În timpul deplasării cu orice mijloc de transport, arma de vânătoare trebuie descărcată, demontată şi pusă în husă, iar în timpul încărcării sau descărcării armei de vânătoare, ţevile ei trebuie să fie îndreptate în sus ori spre pământ,  iar după încărcare, arma trebuie pusă la siguranţă, dacă este prevăzută cu aceasta.

La trecerea diferitor obstacole (şanţuri, garduri, pâraie, etc.), armele trebuie descărcate.

De reţinut, că glontele împuşcat din arma de vânătoare cu ţeava lisă este periculos până la o distanţă de 1000 m, alicele de lup – până la 600 m, alicele de mărime mijlocie – până la 300 m, iar în timpul împuşcăturii adesea alicele se lipesc câteva împreună, zburând la o distanţă mult mai mare, decât alicele separate.

Menționăm că, subdiviziunile teritoriale ale Poliției vor organiza razii pentru prevenirea şi contracararea braconajului, cu ridicarea armele şi muniţiile în cazul depistării încălcărilor ce ţin de mânuirea ilegală a acestora.

În acest context, Inspectoratul General al Poliţiei solicită repetat  vânătorilor să fie responsabili şi să respecte cerinţele de securitate în procesul aplicării armelor de foc,  pentru evitarea unor eventuale incidente sau delicte.  

Important!  Potrivit art. 233 Codului penal al RM, vânatul fără autorizaţia corespunzătoare fie în perioada interzisă sau în  locurile interzise,  cu unelte şi metode nepermise (braconajul), cu folosirea situaţiei de serviciu, dacă acesta a cauzat daune ce depăşesc 10 mii de lei, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 10 000 la 25 000 de lei,  sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 50 000 la 150 000 de lei  cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

REȚINE! În cazul depistării unei arme sau  producerii unui incident cu folosirea armei, anunţaţi imediat Poliția la numărul unic de urgență 112!

Mizăm  pe conștientizarea şi manifestarea unei responsabilităţi sporite a vânătorilor în vederea respectării cerinţelor esenţiale de securitate în procesul mânuirii armelor de foc, precum şi respectării regulilor de vânătoare pentru evitarea unor eventuale incidente şi delicte.

PUBLICITATE