Atelier de instruire privind „Elaborarea Planului de acțiuni în domeniul de tineret pentru anul 2022 pe rezultate și bugetare participativă”

0
19

Consiliul raional Drochia a fost selectat, pe bază de concurs, pentru a beneficia de asistență în cadrul Programului de suport pentru APL de nivelul II privind consolidarea capacităților de planificare bugetară pe componenta de tineret.

Programul este implementat în cadrul Fondului Comun privind dezvoltarea Centrelor de tineret și consolidarea participării și implicării civice a tinerilor al Ministerului Educației și Cercetării, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare, realizat cu suportul și expertiza Centrului de Informare și Resurse PRO B.

Prin dispoziția președintelui raionului Drochia, Alexei Vasilean, nr. 02/1-5-113 din 12.10.2021, a fost creat grupul de lucru responsabil de procesul de implementare a Programului nominalizat în raion.

În scopul coordonării procesului de implementare, la 19 octombrie 2021, membrii grupului de lucru constituit au participat la atelierul de instruire „Elaborarea Planului de acțiuni în domeniul de tineret pentru anul 2022 pe rezultate și bugetare participativă”, prezentat de către Igor Ciurea, consultant politici de tineret și Simona-Patricia Savin, colaboratori ai A.O.

Centrul de Informare și Resurse „PRO BONO”.Avînd în vedere importanța proiectului respectiv, la lucrările atelierului de instruire a participat Iurie Ostavciuc, vicepreședintele raionului Drochia, responsabil inclusiv de domeniul tineret. Potrivit agendei de lucru, subiectele abordate au vizat:

1. Planificarea bazată pe rezultate și date empirice. Elemente și principii cheie.

2. Identificarea problemelor tinerilor. Surse de date. Cartarea actorilor locali.

Arborele problemelor.

PUBLICITATE