Tinerii din Soroca au fost informați despre drepturile lor

0
70

Peste 100 de tineri din raionul Soroca au participat la 4 sesiuni de informare și sensibilizare cu subiectul „Accesul tinerilor la justiție – bariere și soluții”, organizate de AO CRT DACIA în luna septembrie. Aceste sesiuni au fost organizate pentru a contribui la creșterea culturii juridice și a gradului de informare a tinerilor despre drepturile lor și mecanismele locale de acces la justiție.

„Dreptul de acces liber la justiție este un drept fundamental. Acest drept este în același timp o garanție a exercitării celorlalte drepturi prevăzute în Constituție”, a spus Diana Tanas, formatoare în cadrul treningului.

În cadrul sesiunilor de informare tinerii au aflat despre cele mai importante aspecte pe care trebuie să le cunoască despre accesul liber la justiție. Aceștia au fost activi și au relevat principalele bariere ce țin de accesul la justiție cu care se confruntă tinerii, cel mai des fiind numite nivelul redus al culturii juridice sau lipsa instruirilor în domeniu. La finalul treningului tinerii au identificat soluții pentru depășirea barierelor în accesul la justiție identificate, una dintre acestea fiind organizarea instruirilor la care să participe cât mai mulți tinerii atât din mediul urban, cât și din localități rurale. La fel tinerii s-au arătat deschiși de a informa semenii lor CRT DACIA va continua seria de sesiuni de informare pentru tineri privind drepturile lor și mecanismele locale de acces la justiție.

Activitatea are loc în cadrul Proiectului „Consolidarea capacității tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția Drepturilor Omului” implementat de A.O Centru de Resurse pentru Tineret „DACIA” în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova ”Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale cu suportul financiar al Suediei.

dacia.org.md

PUBLICITATE