SEVICII DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU, CONTRA PLATĂ

0
560

Începînd cu luna mai 2021, pe lîngă servicii de îngrijire socială la domiciliu acordate gratis, Serviciul de îngrijire socială la domiciliu prestează și servicii de îngrijire socială la domiciliu conta plată. Serviciul de îngrijire socială la domiciliu din cadrul Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei Soroca își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului Serviciului de Îngrijire Socială la domiciliu, aprobat prin decizia 1/4 din 11.02.2021 Consiliului Raional Soroca.

De serviciile contra plată beneficiază următoarele grupuri de persoane:
1)  persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi persoanele cu dizabilităţi, ai căror copii sînt obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină, dar din considerente justificate nu-şi pot realiza obligaţiile;
2)  persoanele vîrstnice care au atins vîrsta standard de pensionare şi cad sub incidenţa art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, ai căror copii sînt obligaţi, conform legislaţiei, să-i întreţină, dar din motive întemeiate nu-şi pot realiza obligaţiile;
3)  persoanele cu vîrsta de peste 18 ani care, după spitalizare, necesită îngrijiri temporare în vederea recuperării stării de sănătate şi nu au suport pentru îngrijire la domiciliu: persoanele care se externează din spital după intervenţii chirurgicale; convalescenţii după accidente vasculare cerebrale, fracturi de col femural, paralizii;
4)  bolnavii în fază terminală (cancer şi ciroze);
5)  persoanele care necesită îngrijiri de lungă durată: bolnavii cronici (cu excepţia bolilor infecţioase) care, din cauza bolii, nu sînt capabili să-şi desfăşoare activităţile cotidiene (alimentare, igienă personală etc.), fiind imobilizaţi la pat şi necesitînd ajutor permanent.

Tipurile de servicii prestate în cadrul Serviciului sînt următoarele:
1)consiliere;
2)suport pentru următoarele activităţi:
a) procurarea, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a produselor alimentare, a mărfurilor de uz casnic şi a medicamentelor;
b) prepararea hranei,hrănirea, livrarea prînzurilor calde (după caz);
c) plata, din mijloacele financiare ale beneficiarilor, a unor servicii comunale;
d) îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei;
e) predarea şi ridicarea obiectelor de uz casnic şi a hainelor la/de la spălatorie, curăţătorie chimică,    reparaţie;
f) realizarea igienei personale;
g) organizarea procesului de adaptare a  locuinţei la nevoile persoanei;
h) antrenarea beneficiarului în activităţi sociale şi culturale;
i) întreţinerea corespondenţei cu rudele şi cu prietenii, menținerea/facilitarea comunicării cu rudele și prietenii;
k) organizarea procesului de procurare şi transportare, din mijloacele financiare ale beneficiarului, a combustibilului la domiciliu;
l) după caz, încălzirea sobelor.

Costul serviciului contra plată

Costul serviciilor de îngrijire contra plată constituie 51 lei pentru o vizită.

Costul serviciilor de îngrijire contra plată pentru o lună constituie 609 lei – câte 3 vizite pe săptămînă

Pentru a beneficia de servicii contra plată se încheie contract de prestări servicii cu indicarea tipului de servicii, care vor fi prestate de către lucrător social, durata prestării și perioada contractului. Achitarea se efectuează pe cont special la filialele bancilor.

            Admiterea

    Pentru a beneficia de servicii ( gratis sau contra plată), solicitantul/reprezentantul legal al acestuia depune o cerere scrisă către șeful Direcției. La cerere se anexează, în copie:

  1. certificat de încadrare în grad de dizabilitate,
  2. actul de identitate,
  3. actul ce atestă prezența reprezentantului legal (în caz de necesitate),
  4. adeverința privind componența familiei,
  5. certificatul medical cu indicațiile terapeutice privind necesitatea includerii persoanei în Serviciu,
  6. bonul de plată ( în cazul serviciilor contra plată)

În localitățile rurale cererea cu anexe se prezintă asistentului social comunitar. În mun.Soroca cererea cu anexe se prezintă șefului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu în biroul nr.3 al DASPF str Independenței 8.
Nu se admit în Serviciu persoanele cu boli psihice aflate în perioada de acutizare, bolnavii de alcoolism,narcomanie, toxicomanie, tuberculoză și cu alte maladii care necesită tratament în instituţii specializate.

Pentru informații suplimentare tel:023022473

PUBLICITATE