Campania inspecției tehnice obligatorii la SRL „Valenagro Com”

0
108

Agricultorii de cu zori pornesc lucrările agricole. Un lucru important în procesul tehnologic de cultivare a culturilor agricole îl are tehnica agricolă. Un gospodar bun care râvnește de a respecta întregul lanț tehnologic în scopul obținerii recoltelor bogate, deja e pregătit pentru această perioadă.

Pentru asigurarea bunei desfășurări a campaniei agricole în anul 2021, este necesar de a efectua inspectarea obligatorie anuală atât a tehnicii autopropulsate, remorcilor acestora cât și a mașinilor agricole antrenate în campania lucrărilor agricole ale anului în curs.
Inspectoratul de Stat pentru Supraveghere Tehnică ”INTEHAGRO” este instituția abilitată de a efectua anual, revizia tehnică la tractoare, combine, remorci și alte tipuri de mașini agricole. Regulile de inspecție tehnică periodică a tehnicii sunt stipulate în Anexa 3 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1047 din 08 noiembrie 1999 cu modificările ulterioare.
Recent, administrația SRL „Valenagro Com” în frunte cu d-ul Dmitri Onufeiciuc, director general, și Ivan Guci – director producere, s-a organizat inspectarea tehnicii autopropulsate și a remorcilor. Inspectarea tehnică a fost petrecută de către comisia în componența căreia au făcut parte: Rotaru Iulian – inspector – tehnic „Intehagro” Florești, Demian Igor – inginer șef SRL „Valenagro Com” și Patraș Valeriu – inginer SRL „Valenagro Com”. Spre examinare au fost expuse 29 unități de transport, aranjate în linie de o frumusețe rară.

Întreaga echipă de mecanizatori este dotată cu haine speciale de lucru, cu inscripția firmei în care activează.
Întreg parcul de tractoare și mașini agricole, după părerea comisiei, a fost apreciat lucrul de pregătire cu calificativul – BINE. E de menționat faptul că, chiar și tehnica mai învechită nu a fost lăsată cu vederea, dar a fost reparată, pregătită și expusă controlului inspecției tehnice într-o stare bună.
La sfârșitul examinării tehnicii, de către comisie a fost eliberat, raportul de verificare tehnică și bonul de atestare a reviziei tehnice, pentru fiecare tractor, combină, remorcă și mașină autopropulsată de stropit.
Acțiunile administrației SRL „Valenagro Com” de efectuare a reviziei tehnicii în dotare sunt demne de preluat și de ceilalți conducători ai colectivelor agricole din raion.
La moment, 275 unități de tehnică agricolă din raion deja a fost verificată tehnic în scopul aprecierii stării tehnice și evaluată pozitiv pentru a fi utilizată în lucru.


Iulian ROTARU – specialist principal în Direcția Agricultură și Alimentație a Consiliului raional Florești, inginer-inspector ÎS ”INTEHAGRO”.

PUBLICITATE