„TAXIMETRU. CE TREBUIE SĂ CUNOAȘTEM DESPRE ACEST MIJLOC? ȘI CUM FUNCȚIONEAZĂ ACESTA?”

0
44

Conform prevederilor Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 și al Hotărârii Guvernului nr. 1042 din 13.09.2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal, taximetru reprezintă un mijloc de măsurare cu memorie fiscală. Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 854 din 28.07.2006 cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje, taximetru reprezintă mijloc de măsurare dotat cu maşină de casă şi de control cu memorie fiscală, cu funcţii suplimentare de măsurare a timpului şi a distanţei parcurse, calculare automată pe baza tarifelor stabilite (programate) a sumei datorate de client, afişare a sumei de plată şi emitere, la finele cursei, a bonului de casă.

         Fiecare mașină de taxi de pe teritoriul țării, trebuie să dețină, în mod obligatoriu taximetru verificat metrologic și înregistrat la organul fiscal teritorial.

Cum funcționează? Taximetrul trebuie să fie conectat cu vitezometrul, traductorul de distanță și cu lampa care este fixată pe mașina de taxi. În momentul când începe călătoria, taximetrul trece din poziția LIBER la poziția OCUPAT. De asemenea lampa de taxi își schimă lumina din culoarea verde în culoarea roșie. În poziția LIBER, vor fi şterse şi resetate la zero toate indicaţiile de preţ ale ultimei călătorii de la aparatul de taxat.

Trebuie sau nu să credem rezultatul taximetrului? Fiecare taximetru se supune obligatoriu verificării metrologice periodice. Astfel, doar un laborator de verificări metrologice desemnat în cadrul Sistemului Național de Metrologie are dreptul și capacitatea să efectueze verificările metrologice.

Astfel, înainte de a fi pus în uz, fiecare taximetru se programează tarifele cu care agenții economici prestează serviciile de transportare. Însă, acestea tarife, diferă în dependență de timpul (ora) călătoriei și destinația acesteia. Astfel, poate fi călătoria: în raza și în afara orașului; în timpul zilei și în timpul nopții.

Atunci când mașina de taxi staționează la semafor (sau pentru alte necesități), la fel și în cazul când mașina se mișcă cu viteza mai mică de 20 km/h, taximetrul calculează tariful conform tarifului de staționare.

Notă: de la orele 6:00 până la 22:00 se percepe taxa pentru timpul de zi, și de la 22:00 până la 06:00 este timpul de noapte.

SFATURI UTILE CĂND MERGEM CU TAXIUL

Ce e bine de știut!

1.   Când urcăm în mașina de TAXI, ne asigurăm că acest transport aparține unei firme autorizate, astfel: are numere galbene; lampa de taxi este în stare funcțională și e fixată pe mașină; în salonul mașinii trebuie să fie instalat taximetrul (aparatul ce calculează distanța parcursă și emite bonul de casă).

2.   Pe portierele din față ale mașinilor trebuie să fie afișate tarifele pe kilometru și pe oră, precum și tariful de pornire, în așa mod ca acesta să fie vizibil de la o distanță de 5 metri.

3.   În interiorul mașinii trebuie să fie la vedere ecusonul cu numele şi fotografia conducătorului auto, precum și denumirea agentului transportator.

4.   Consumatorul poate solicita șoferului să-i prezinte: buletinul de verificare metrologică a taximetrului, certificatul de competență profesională a șoferului, foaia de parcurs.

5.   La sfârșitul călătoriei, pasagerul trebuie să achite taxa de deplasare, conform bonului de casă.

6.   Consumatorul poate solicita de la șofer deplasarea spre destinația finală pe orice traseu deschis circulației publice.

7.   Se permite transportarea fără plată cu taxiul a bagajelor care, conform gabaritelor, pot fi plasate liber în portbagaj cu capacul închis.

8.   În cazul în care nu este emis şi înmânat bonul de casă pe suport de hârtie şi/sau în formă electronică, consumătorul are dreptul să nu achite călătoria.

Asigurați-vă că vi se respectă drepturile în calitate de consumator, în cazul unor neconformități adresați-vă către Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței la adresa str. Vasile Alecsandri nr. 78 sau la www.consumator.gov.md. De asemenea, ne puteți contacta la linia fierbinte pe numărul de tel. 022 51 51 51.

consumator.gov.md

PUBLICITATE