Un nou apel de subvenții în avans

0
24
Foto: ecoferma.ro

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului lansează cel de-al VII-lea apel de depunere a cererilor pentru solicitarea subvențiilor în avans, pentru proiecte start-up în domeniul agroindustrial.

Astfel, în perioada 15 aprilie – 18 iunie curent, tinerii și femeile fermieri, inclusiv, conaționalii reveniți acasă, care intenționează să lanseze afaceri în domeniul agriculturii, pot depune cereri pentru a solicita plăți în avans în vederea  utilării și renovării tehnologice a fermelor zootehnice; procurării animalelor de prăsilă și menținerii fondului genetic al acestora; dezvoltării infrastructurii post-recoltare și procesare; producerii legumelor și a fructelor pe teren protejat (serii, solarii, tuneluri); înființării, modernizării și defrișării plantațiilor multianuale.

 Subvențiile în avans, sunt oferite producătorilor agricoli care desfășoară pentru prima dată o activitate economică în sectorul agroalimentar.

Domeniile de sprijin prioritare:

 –  stimularea investițiilor pentru utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;

 – stimularea procurării animalelor de prăsilă și menținerea fondului genetic al acestora;

 – stimularea investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii post-recoltare şi procesare;

 –  stimularea investițiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri);

 –  stimularea investițiilor pentru înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole și plantațiilor pomicole.

Cererile vor fi examinate de Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, conform procedurilor regulamentului, iar evaluarea și selecția finală a proiectelor investiționale, care au îndeplinit criteriile de eligibilitate, va fi realizată de Comisia de evaluare și selecție.

 Notă: Valoarea maximă a suportului financiar  va constitui 65% din valoarea proiectului și nu va depăși 1 000 000 lei.  Plățile subvenției în avans vor fi efectuate  în două tranșe: 

 I Tranșă – 75% din valoarea subvenției, care se va achita cu condiția prezentării dovezilor cofinanțării din partea Beneficiarului a 35% din valoarea costurilor eligibile;

 II Tranșă – 25% din valoarea subvenției, în baza cererii de debursare la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative, conform domeniului în care este efectuată investiția. 

PUBLICITATE