Nasc și se vor mai naște la Soroca OAMENI!

0
355

Nicolae Bulat Muzeul de Istorie și Etnografie Soroca

Fundația Culturală Regală „Principele Carol” și Fundația Regională din Chișinău, apreciind la justa valoarea activitatea culturală a căminelor culturale din județul Soroca, hotărî desfășurarea ședinței trimestriale la Soroca în zilele de 22 – 23 mai 1937. În acest scop la Soroca sosește doctorul C. Efrim – inspector general al Fundației Regale din București, doctorul L. T, Buga – vicepreședinte al Regionalei Chișinău, Pan Halippa – membru în comitetul Regionalei și alții.

La 22 mai, destinșii oaspeți au fost întâmpinați la stația Florești de către profesorul Paul Vataman, președintele căminului județean Soroca, de unde oaspeții au sosit la sediul căminului unde conform planului de activitate a Fundației pentru ziua de 22 mai a fost convocat sfatul căminului, iar la 23 mai adunarea generală a căminelor din județul Soroca. Oaspeții au fost salutați cordial de președintele comitetului județean Soroca – Vasile Ciubotaru, totodată el a expus programul manifestărilor culturale din ziua de 23 mai.

Doctorul C. Efrim – inspectorul general al Fundației Culturale Regale a remarcat la sosirea sa în Soroca că “ținutul Soroca constituie un permanent focar de cultură națională”. Chiar de la începutul sosirii sale la Soroca, C. Efrim a fost impresionat de realizările sorocenilor. A doua zi, la ora 8 dimineața membrii regionalei au participat la concertul de la Cosăuți condus de Ion Madonici. După concert a avut loc ședința trimestrială a regionalei, sub președinția profesorului L. T. Boga, vicepreședintele regionalei dr. C. Efrim făcând cunoștință de activitatea căminului cultural din județul Soroca, a propus ca Regionala să intervină ca acest cămin să fie premiat cu ocazia sărbătorii Zilei Restaurației.

Totodată sfatul hotărî să se intervină la Fundația pentru premierea unor cămine culturale din județ, care activează pe plaiurile sorocene: „Lumina poporului” din comuna Cotiujenii Mari, “Regele Carol II” – comuna Cuhureștii de Sus, “Ion Dârzu” comuna Coșmirca și căminul cultural din Cobâlea Veche. Pe la orele 12 oaspeții au vizitat expoziția căminelor culturale din județ, la care s-au evidențiat:

  1. Coșmirca – lucrări de mână, costume naționale
  2. Cuhureștii de Sus – broderii, un covor, aparate tehnice
  3. Redi Cereșneveț – croșetorie, broderii, mobilă din răchită
  4. Rudi – lucruri din ață pescărească, croșetări
  5. Șeptelici – cusături variate
  6. Corbu – împletituri din răchită fiartă
  7. Lunga – bluze naționale
  8. Visoca – planșe cu altoiri de pomi
  9. Cotova – farmacie populară, unelte de legat cărți
  10. Vârtujeni și Temeleuți – farmacii cu netoxice

  11. Pohoarne – farmacie și fotografii ce reprezentau momente din viața sportivă, munca pe teren a căminului, teatru, cor, etc.

                              12.Căminul județean – diagrame, cărți pentru săteni, harta căminelor, etc.

După vizitarea frumoasei expoziții oaspeții însoțiți de institutorul Ion Cuțulab au făcut cunoștință cu istoria cetății Soroca și cu Liceul Tehnic Agricol. La ora 2 gazdele Căminului județean au organizat o masă comună în curtea Liceului de fete „Domnița Ruxanda”. La banchet au participat toate autoritățile în frunte cu prefectul Gh. Gâscă. Lucrările întrunirii Regionalei a continuat după amiază în incinta Căminului județean. Darea de seamă a activității sfatului Căminului județean pe anul 1936 a fost prezentat de președintele Vasile Ciubotaru. Ion Candiani a făcut o expunere asupra situației financiare pe 1936. La dezbateri pe sama raportului lui V. Ciubotaru au participat cenzorul Gardei Terlețchi, vicepreședintele căminului județean Paul Vatamanu, Andreescu. După dezbateri la propunerea lui Paul Vatamanu adunarea prin unanimitate de voturi aprobă de seamă a activității căminului județean. Mai apoi V. Ciubotaru a expus amănunțit și documentat programul de activitate pe anul următor în conformitate cu dispozițiile Fundației culturale regale care aveau scopul de dezvoltare a sufletului, sănătății și muncii cinstite.

După încheierea lucrărilor seara la ora 21 a avut loc un festival artistic dat de corurile sătești din Iorjnița, Virtujeni, Voloave și Chetrosu, concert de sticle – Nimereuca, tablouri vivante – Arionești, declamații. Neîntârziat Fundația culturală centrală a sorocenilor a premiat 5 cămine culturale din județul Soroca (total pe țară premiate 42 cămine) și anume Căminul cultural județean Soroca, Cuhureștii de Sus, Cotiujenii Mari, Coșmirca și Cobâlnea Veche.

PUBLICITATE